Politikk

Vil utestenge firmaer som ikke går over til elbil eller biogass

Nye klimatiltak skal få Oslos utslippskutt i rute. Foreløpig er kommunen bak skjemaet, Ruters nye elektriske busser til tross.

Kollektivtransporten i hovedstaden blir etter planen utslippsfri i løpet av 2020. Nå skal Oslo kommune stille krav til alle private firmaer som leverer varer og tjenester, forteller finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Byrådet har gitt hovedstaden landets mest ambisiøse mål om utslippskutt. Innen 2030 skal 95 prosent av klimagassutslippene bort.

Problemet? De er ikke i rute. Det slår byrådets eget klimaregnskap fast.

Alle utslipp som firmaer og folk flest gjør, ikke bare kommunens, er regnet inn i utslippsstatistikken. Og veitrafikk står for over halvparten av totalen i Oslo.

Da må man enten gjøre bilparken mer klimavennlig, eller man kan redusere trafikken kraftig. Byrådet vil begge deler, men på det siste området går det sakte. Én av fem bilturer skulle bort, var byrådets mål i 2015. Fasiten fire år senere viste at mindre enn én av tjue turer var forsvunnet.

Omleggingen av bomsystemet i sommer skulle bidra til få ned trafikken. Hittil viser tall at trafikkmengden er uendret.

Les også

LES OGSÅ: Byrådet vil åpne London-kontor for å spre Oslos klimapolitikk

Krever bilbytte innen 2025

Nå varsler finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) et helt nytt tiltak. Firmaer som leverer varer og tjenester utslippsfritt til kommunen, skal premieres.

– Vi bruker makten vår som stor innkjøper til å påvirke og vri markedet i riktig retning, sier Wilhelmsen.

Fra 2025 av blir det et absolutt krav om batteri-motorer eller biogass. Det gjelder for eksempel bilene som private hjemmetjenestefirmaer bruker, det gjelder håndverkere, og det gjelder varelevering.

– Vi varsler tidlig at nå må man tenke seg om når man skal kjøpe nye kjøretøyer, sier Wilhelmsen.

– På områder hvor det finnes mange aktører som tilbyr nullutslipp allerede, så kan vi stille det som krav før 2025 også. Men i noen bransjer er det vanskeligere enn andre. Det er et dårligere utvalg for eksempel av lastebiler, sier han også.

Han tror de nye kravene kan være dyttet som skal til for å sende varebil-markedet inn i samme utvikling som personbilmarkedet allerede gjennomgår.

Les også

Slik vil byrådet gjøre Oslo til verdens første karbon-negative storby

Statlige tiltak monner

Hittil har det rødgrønne byrådet fått mye drahjelp fra staten.

Allerede i 2012 varslet Stortinget et kommende forbud mot oljefyring i bygninger, og 1. januar 2020 blir det helt slutt. År for år er disse utslippene blitt lavere.

I samme periode er bilparken blitt renere. Det skyldes at elbil-andelen øker, samtidig som de eldste bilene forsvinner ut. Selv om det finnes lokale incentiver, som gratis parkering, billig bompassering og støtteordning for ladere, så er mye drahjelp kommet gjennom det nasjonale momsfritaket.

Samtidig er kommunens egne tiltak begynt å bli rullet ut.

I 2014 ble det satt et mål for Ruter om at all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus skal gå på fornybar energi ved utgangen av 2020. Nå ruller stadig flere elbusser på veiene, og resten skal kjøre på biodrivstoff. Kommunens egen bilpark skiftes ut, og utenlandsfergene er over på landstrøm.

Les også

Hver femte nordmann tror ikke på menneskeskapte klimaendringer

Håper på store ringvirkninger

Oslo kommune kjøper i år varer og tjenester for 27 milliarder kroner. I det stille har kommunen allerede begynt å ta i bruk kjøretøy-krav i anbudsrunder. Det har hittil ikke gitt vesentlige utslag i prisene, sier de.

Dette blir fremover, sammen med pris og kvalitet, et vesentlig kriterium. Firmaer med riktig bilpark får ekstra poeng når vinneren av anbud skal kåres.

– Det nye er at vi trekker en strek i sanden og sier at i 2025 så er det slutt, sier Wilhelmsen.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (f.v.) sammen med Truls Iversen og Arne Hemer i selskapet Hemer lås & dørtelefon.

Et av firmaene som leverer til kommunen, er låsesmeden Hemer. Finansbyråd Einar Wilhelmsen holder dem frem som eksempel. Selskapet har foreløpig fem elbiler, og de får levert fem til i løpet av første halvår av 2020.

– Vi sparer mye på det også i driftsutgifter til diesel, bensin og bomring. Så det har ikke vært noe minus for oss, sier Arne Hemer i selskapet.

– Bilene blir jo uansett skiftet ut hvert tredje eller femte år, sier han også.

Nettopp dette håper byrådet at vil skje også hos andre firmaer. Selv om bare en mindre del av arbeidstrafikken i Oslo skjer for kommunen direkte, så leverer de fleste firmaene samtidig til andre.

– Vi ser at når vi går ut og sier dette, så omstiller store deler av markedet seg. Så utslippsreduksjonen blir mye større enn det som skjer bare på oppdrag for kommunen, sier Wilhelmsen.

Les også

Utsetter ny biodrivstoffavgift etter massiv klimakritikk

Karbonfangst i det blå

Det aller viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp lar imidlertid vente på seg. For å nå målet sitt er byrådet avhengig av at søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud blir et nasjonalt pilotprosjekt for såkalt karbonfangst.

Dette anlegget står for 14 prosent av alle utslipp i Oslo.

Det andre aktuelle pilotprosjektet er hos industribedriften Norcem i Brevik i Telemark. Regjeringen vil legge frem en vurdering og eventuell beslutning om å investere neste år eller i 2021.

Les mer om

 1. Oslopolitikken
 2. Bystyret
 3. Byrådet (Oslo)
 4. Klima
 5. Utslipp
 6. Biodrivstoff
 7. Elbil