SV-topp: SV har ikke en god nok klimapolitikk

– Klimautfordringene er vår generasjons viktigste sak og SV har ikke en god nok politikk for dette. Det må vi være ærlige om. Det vil jeg gjøre noe med, sier Kari Elisabeth Kaski (31).

Kari Elisabeth Kaski vil bli nestleder i SV. Hun mener partiet må få en tøffere og tydeligere klimapolitikk.

Lørdag skal SV-landsmøtet velge ny nestleder etter Snorre Valen. Valgkomiteen er splittet på midten: Enten Kari Elisabeth Kaski (31) eller Torgeir Knag Fylkesnes (43) skal erstatte Valen.

Tre medlemmer av SVs stortingsgruppe flagger fredag sin støtte til Fylkesnes, skriver Klassekampen. Dermed er det helt jevnt mellom kandidatene når partiets landsmøte går av stabelen fredag.

Mens Fylkesnes profilerer seg på å breie ut partiets politikk til å legge mer vekt på nærings- og distriktspolitikk går Kaski «all in» på miljø- og klimapolitikken, ved siden av kampen mot ulikhet.

– Det er utrolig viktig nå at SV spisser sin klimaprofil. Det innebærer å velge meg til ny nestleder. SV trenger en tydelig miljøpolitiker i partiets ledelse som har miljø og klima som sin klart viktigste hjertesak, sier Kaski.

– Hvorfor det?

– Klimautfordringene er vår generasjons viktigste sak og SV har ikke en god nok politikk for dette. Det må vi være ærlige om. Det vil jeg gjøre noe med, sier Kaski.

– Vi må ha en politikk som møter de enorme klimautfordringene. Som møter kravene til de 40.000 ungdommene som demonstrerte utenfor Stortinget og rundt omkring i landet forrige fredag. Vi står ved starten av et nytt ungdomsopprør og en ny klimabølge.

Hun sier at hennes kritikk rammer all de andre partiene også.

– Trygve Slagsvold Vedums syn om at det kun er eliten som er opptatt av klima fikk seg en på trynet få fredag, for å si det sånn.

Les også

Rekordmange medlemmer i SV

Tapt sakseierskap på miljø

Hun mener SV ikke kan ta det for gitt at partiet fremover oppfattes som et moderne miljøparti bare fordi partiet har grønnfarge i logoen.

– Vi må hele tiden vise at vi villig til å prioritere miljø og klima.

Hun peker på valgundersøkelsen fra 2017 som viser at SV har tapt kampen om sakseierskap til miljøsaken. Med sakseierskap menes hvilket parti velgerne mener har den beste politikken på området. SV har lenge duellert med Venstre om å være «topp to», men er nå nede på fjerdeplass.

Kaski mener utviklingen er et varselsignal.

– Vi må gjenerobre sakseierskap til klima. Og det kommer ikke av seg selv.

Det blir full strid om vindkraftanlegg på land på SV-landsmøtet. Motkandidaten står bak en resolusjon som sier nei til videre utbygging av hensyn til naturen.

Kaski mener saken symboliserer veivalget SV står foran.

Kari Elisabeth Kaski

– Jeg vil advare sterkt mot å vedta et prinsipp om å gå imot vindkraft på land. Et parti som skal ta klimatrusselen på alvor kan ikke møte fremtidens velgere med et slikt standpunkt.

– Noen ganger må klimaet ha forrang fordi vi står foran en eksistensiell trussel, her og nå. Vi må tolerere noen negative konsekvenser for naturen for å kutte klimagassutslipp og heller stanse annen nedbygging av natur.

Les også

Det blåser opp til vindkraftstrid: SV-landsmøtet kan si nei til vindmøller på land

Klimakrav til ny regjering

Hun mener den alvorlige klimatrusselen også må få betydning for et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget i 2021.

– Vi ser et litt annet Sp i dag enn i den rødgrønne regjeringen når det gjelder klima og innvandring. Er det opplagt at SV kan gå i regjering med Sp i 2021?

– 2021 er starten på det tiåret da vi skal halvere utslippene. Vi kan ikke sitte i regjering uten gjennomslag for betydelige utslippskutt og store omstillinger som gjennomføres på en rettferdig måte. Sp har nå tatt en retning med en svakere miljøprofil. Det er ingen tvil om at det er SVs miljøpolitikk som må gjelde i en slik konstellasjon. Så stort er alvoret. sier hun.

Elbil-fordeler må videreføres

Kaski mener elbil-fordelene knyttet til nybilkjøp må videreføres utover 2021 – til mindre og billigere elbiler blir tilgjengelig for folk flest.

– Elbilfordelene knyttet til bruk bør fases ut. Men vi bør forlenge fordelene knyttet til kjøp. Både for å nå målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2025, og for raskere å få flere elbiler bruktbilmarkedet.

Kaski er også positiv til å bygge kraftkabler til utlandet, bl.a. av klimahensyn. Fylkesnes er imot dette fordi han vil trygge rimelig og sikker kraft til norsk industri og husholdninger.

Les også

Polarisering på norsk | Thomas Boe Hornburg

Kaski er sterkt imot et forslag til landsmøteuttalelse fra Rogaland SV om å si nei til å bruke bompenger til å finansiere veibygging og kollektivtransport.

– Vi jobber for rushtidsavgift flere steder. I Oslo finansierer den kollektivtransporten. Vi kan rett og slett ikke gå imot det. Dette må bestemmes lokalt.