Politikk

Kun nøkkelpersonell får barnehageplass. Barnehagene må selv avgjøre hvem de er.

Bare kritisk nøkkelpersonell får nå sende barna sine i barnehagen. Den enkelte barnehage må selv plukke ut hvilke foreldre som får barnehageplass.

Adm.dir. Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund har laget egne retningslinjer som private barnehager kan bruke for å avgjøre hvilke barn som får barnehageplass fra mandag av. – Vi kan ikke vente på retningslinjer fra staten. Dette haster, sier Lindboe.
 • Robert Gjerde
  Journalist

Regjeringen vedtok torsdag stengning av alle barnehagene i hele landet på grunn av spredningen av koronaviruset.

Samtidig påla regjeringen ledelsen i barnehagene og skoler å sørge for at det gis et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette blant annet for å unngå at personer i risikogrupper, for eksempel eldre besteforeldre, brukes til barnevakt.

Disse regnes som viktigst:

Beredskapsutvalget i Helsedirektoratet anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Torsdag bestemte regjeringen at alle barnehager skal holde stengt. Men barn av nøkkelpersonell skal få et tilbud.

Ikke laget retningslinjer

Samtidig er det ennå ikke laget offentlige retningslinjer som den enkelte barnehage kan bruke som kriterier for utvelgelse av hvilke barn som kan møte i barnehagen.

Private barnehagers landsforbund (PBL) har derfor laget sine egne.

– Vi kan ikke vente. Vi ønsker å være tydelige og ha lik praksis i våre barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe, leder i PBL.

Nesten halvparten av norske barnehager er private. To tredjedeler av disse, ca. 2000 av disse barnehagene, er medlemmer i PBL.

Les også

Korona: Her er Ruters reiseråd

Disse blir prioritert

Lindboe sier PBL var i dialog med Helsedirektoratet torsdag og fikk tilbakemelding om at reglene de har laget, var akseptable.

– Men bestemmer myndighetene andre retningslinjer etter hvert, så vil vi selvsagt forholde oss til disse.

Her er noen av kriteriene PBL torsdag kveld sendte ut til sine medlemsbedrifter:

 • Begge foreldre må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen.
 • Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.
 • Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra slik husstand levere barn i barnehage.

PBL har også laget en mal for dette arbeidet som den enkelte medlemsbedrift kan tilpasse etter lokale behov.

– Dette blir vanskelig

Lindboe legger ikke skjul på at «sorteringsjobben» blir svært krevende.

For eksempel vil ikke alle som jobber i Forsvaret eller i politiet kunne defineres som «kritisk nøkkelpersonell».

Anne Lindboe, adm.dir. i PBL

– Dette blir vanskelig, helt klart. Men vi ber våre medlemsbedrifter likevel umiddelbart kartlegge hvilke barn og hvilke familier dette unntaket skal gjelde for.

PBL ber barnehagene om i tvilstilfeller gå i dialog med foreldrene for å avklare om behovet for barnehageplass er i samsvar med Helsedirektoratets intensjoner – eller om en av de foresatte kan være hjemme med barnet.

Les også

Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn Antibac! Lund, Wilson og Bjørnestad

Lindboe sier det er bra at myndighetene torsdag kom med på banen med tiltak overfor barnehagesektoren.

– Vi har ventet på det. Dette er en alvorlig krise. Vi mener det er bra at det nå kommer kraftfulle og tydelige tiltak fra myndighetene.

Satte krisestab

Hun sier PBL satte krisestab tidligere denne uken for å jobbe intensivt med beredskap knyttet til koronaepidemien.

– Det er en dramatisk situasjon, også for barnehagene. Det har vært et stort ønske fra myndighetene at barnehagene skulle holde åpnet for å bidra til å holde hjulene i samfunnet i gang. Når disse nå likevel stenges, forteller det mye om alvoret i situasjonen, mener Lindboe.

Regjeringen bestemte også torsdag at foreldre som må være hjemme med barn, vil ha rett til omsorgspenger.

Les mer om

 1. Barnehage
 2. Helsedirektoratet
 3. Koronaviruset
 4. Sikkerhet