Politikk

Justisministeren om UDIs omgjøring i au pair-saken: – Det var som forventet

Justisministerens au pair får komme tilbake til Norge. – Jeg får betale for turen, og hvis UDI finner ut at de vil betale for den turen, så kan de donere de pengene til et veldedig formål.

Justisminister Jøran Kallmyr var i dag på Gardermoen for å se på nytt politihelikopter. Samtidig fikk han vite at Utlendingsdirektoratet, etaten han er øverste politiske leder for, har omgjort vedtaket om au pairen til Kallmyr-familien.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Mathilde Waale
  Journalist

Tirsdag ble det klart at Utlendingsdirektoratet (UDI) opphever utreisevedtaket for au pairen til familien Kallmyr. Det betyr at hun nå kan komme tilbake og være au pair i Norge.

UDI mente opprinnelig at au pairen hadde jobbet ulovlig hos familien. Etatens saksbehandlere mener fremdeles at au pairen ikke har fulgt reglene, men at de nå vurderer dette som av «mindre alvorlig karakter».

– Saken fikk det utfallet vi hadde forventet ut fra det kjennskapet vi hadde til regelverket. Vi skjønte ganske fort at dette var en misforståelse. Så fikk vi også svar på hvorfor det hadde tatt tid før vedtaket kom frem til au pairen, og det har jo skapt litt av problemstillingen i saken, sa justisminister Jøran Kallmyr da det ble klart at au pairen hans fikk komme tilbake til Norge.

– Det vi er aller mest glad for nå, er at det er en ung jente på Filippinene som er veldig lettet og veldig glad. Hun hadde fryktet at hun skulle få utvisningsvedtak fra hele Schengen-området. Vi har hele tiden trodd at når vi fikk oppklart misforståelsen, ville saken ordne seg, la han til.

– Er du interessert i å få henne tilbake?

– Vi er selvsagt det.

– Er det du som betaler returen?

– Jeg får betale for turen. Hvis UDI finner ut at de vil betale for den turen, så kan de donere de pengene til et veldedig formål.

Les også

Dette må du vite om striden rundt justisministerens au pair

Ingen kontakt med UDI

Kallmyr er som justisminister er øverste sjef for UDI. Han beskriver at situasjonen har endret seg noe siden vurderingen ble gjort.

– Vi har satt en statsråd (Sanner, red.anm.) til å se på regelverket her nå, men jeg vil nok rådføre meg litt før vi vurderer hva vi gjør videre med problemstillingen om regelverket. Vi har vært veldig opptatt av å være ryddige i denne saken, og jeg har ikke hatt noen kontakt med UDI i det hele tatt, heller ikke fra klagen ble sent, til nå.

Han sier at han fortsatt vil gjøre vurderinger for å opptre så ryddig som overhodet mulig i saken.

– Au pairen din vant gjennom på grunn av advokathjelp og klagen. Gjør du deg noen tanker om de som eventuelt kan ha forlatt landet uten å klage og uten å ha fått advokathjelp?

– Man har krav på advokathjelp når man får et varsel om utvisning, så hun hadde fått advokathjelp uavhengig av oss. Men på grunn av all mediestormen i denne saken, var det nok behov for at noen sto frem i mediene og snakket hennes sak. Det ville også medføre at advokaten ville få flere arbeidstimer enn det som ville være normalt i en sak der man ikke hadde en mediestorm. Det var også grunnen til at vi sa at hun kunne få garantert betaling for en del timer utover det som var det vanlige i rettshjelpsordningen, sier justisministeren.

Les også

UDI: Over 200 au pairer utvist fra Norge på tre år

Ikke uvanlig med omgjøring

Kallmyr mener det er viktig at forvaltningen fatter gode og grundige vedtak i behandlinger av avslag.

– Som advokat har jeg jobbet i mange år med forvaltningsvedtak. Og det er ikke uvanlig at man får en omgjøring. Man kan få frem nye opplysninger og presisere de opplysningene som er blitt gitt. Det er tross alt en utlending som ikke kjenner det norske systemet. Derfor har vi fri rettshjelp for dem, forklarer han.

– Er det et problem at UDI kan komme med to signaler, ett formelt om hva som er riktig, og at andre kan få muntlige signaler?

– Da er vi inne i en diskusjon om hvordan regelverket bør være, og den vil jeg avstå fra å delta i før jeg har fått avklart om jeg er habil til å behandle den typen spørsmål igjen, sier Kallmyr. Han legger til:

– Det at det er viktig at man gjør grundige vedtak, og at man innretter seg etter forvaltningsloven, som sier at man har en utredningsplikt som gjelder for alle offentlige etater.

– Kan du ha fått annen behandling av UDI fordi du er justisminister?

– Det blir en spekulasjon. Jeg registrerer at forvaltningspraksisen så langt som jeg har sett, har medført at slike typer saker ikke ender med avslag.

Glad hun ikke blir stemplet som kriminell

Natalia Ravn-Christensen i Energy Au Pair, som formidlet den filippinske au pairen til Kallmyr og hans familie, er glad for UDIs helomvending i saken.

– Konklusjonen ble som forventet. Jeg er glad på vegne av au pairen og glad for at UDI behandlet saken raskt, sier hun.

Ravn-Christensen er spesielt glad for at au pairen ikke blir stemplet som kriminell og dermed utvist fra Norge og Schengen, slik hun sto i fare for å bli.

– Nå kan hun flytte tilbake og også jobbe andre steder i Europa, hvis hun vil, sier hun.

Håper på regelendring

Ravn-Christensen oppfatter det slik at UDI nå forstår problemer som oppstår når au pairer skal bytte vertsfamilie. I Kallmyrs tilfelle flyttet au pairen inn før hun fikk time hos politiet og dermed formelt fikk levert fornyet au pair-søknad.

– Jeg håper regelverket blir endret, slik at de kan flytte inn når søknaden er levert elektronisk, sier hun og forteller at mange au pairer den siste tiden har vært veldig redde for å skifte vertsfamilie på grunn av UDIs trussel om å utvise Kallmyr-familiens au pair.

Les også

 1. Advokat Boe Hornburg: Au-pairen er veldig glad og vil tilbake til Kallmyr-familien

 2. Sanner blir settestatsråd for Kallmyr

 3. LO-topp Jørn Eggum vil avvikle au-pair-ordningen

 4. Au pair-saken: Kallmyr inhabil til å behandle au pair-regelverket, men ikke inhabil overfor UDI

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Au pair
 2. Utlendingsdirektoratet (UDI)
 3. Jøran Kallmyr
 4. Justis- og beredskapsdepartementet