Tidligere Ap-byråd mener partiet svikter ved å la vindmøller ødelegge folks friluftsliv

Ap-veteran Steinar Saghaug mener at Ap er så uklare i spørsmål om vindkraft at han vurderer å melde seg ut av partiet.

Steinar Saghaug har en lang karriere bak seg i Ap og leder i Østmarkas venner. Han er kritisk til partiets innsats for urørt natur. Her er han på Tonekollen i Østmarka.
  • Alf Ole Ask

– Jeg har slåss for natur og friluftsliv i hele mitt politiske liv, sier Steinar Saghaug (73) til Aftenposten.

Den tidligere lederen for Aps gruppesekretariat på Stortinget og forhenværende miljøbyråd i Oslo føler at det nå er vanskelig å kjempe for det tradisjonelle naturvernet i Ap.

– Partiet burde tatt en ledende rolle i å styre vindkraftutviklingen i Norge. Det bygges hele tiden. Utenlandske vindbaroner får bygge ned landet. Den totale vindkraftutbyggingen er utenfor demokratisk kontroll. Da reagerer jeg, men det synes å være umulig å få Ap på banen, sier Saghaug, som nå er pensjonist og trives utendørs.

Kjempe for naturen andre steder

I en Facebook-debatt med partifeller nylig konkluderte han med at han må kjempe for natur og friluftsliv andre steder enn i Ap.

Overfor Aftenposten sier han at han ikke har meldt seg ut, men bruker ordene «i tenkeboksen» om sitt forhold til Ap.

– Jeg har vært med på mange vanskelige saker i partiet, men aldri før vurdert å melde meg ut. Dette med rett til natur og friluftsliv er et samvittighetsspørsmål for meg, understreker han.

– Men det å bygge ut vindkraft, handler om å berge klima. Da må en kanskje «knuse noen egg» i form av natur?

– Jo, men det er ikke uvesentlig hvilke egg du velger å knuse. I tillegg har FN sagt at naturmangfoldet er like viktig å redde som klima. Vi må styre utviklingen av vindkraften. Nå er den ute av kontroll, sier han.

Strid i flere partier

Striden mellom det tradisjonelle naturvernet og utbygging av fornybar kraft i form av vindmøller spisser seg til i flere partier. I SV er dette en het sak i programarbeidet. I 2019 var dette en av sakene det var strid om på MDGs landsmøte. I regjeringspartiene går debatten.

Eksplosiv økning

Det er allerede 42 vindparker med over 800 vindturbiner i drift i Norge. 19 nye parker er under bygging, og det er gitt konsesjon til ytterligere 26 parker som ikke er påbegynt, ifølge NVE.

Regjeringen har satt behandlingen av nye konsesjoner på vent, inntil Stortinget har ferdigbehandlet stortingsmeldingen om vindkraft. Dette rammer 23 konsesjonssøknader som ligger i kø hos NVE.

Det er betydelig folkelig lokal motstand mot vindkraft på land, ikke minst fordi det som bygges ofte er noe annet og større enn det som en fikk tillatelse til i utgangspunktet.

I stortingsmeldingen om vindkraft som kom i juni, foreslår regjeringen å skjerpe konsesjonskravene. Dette vil bare gjelde for nye konsesjoner.

Vannkraft og plan

Saghaug viser til striden rundt utbygging av vannkraft i 1970–80-årene. Den endte med en samlet plan for vannkraftutbyggingen som sikret vern av en rekke viktige elver. Saghaug mener noe lignende bør komme for vindkraft.

Saghaug ledet den gang en friluftsgruppe i Ap som ikke var særlig populær hos de såkalte kraftsosialistene.

– Men vi følte at vi ble lyttet til, sier han.

Les også

Vi tapte kampen for 50 år siden. Nå er naturen igjen under angrep. | Ulf Prytz

Avvist ramme

I fjor ble en ramme for vindkraftutbygging sendt på høring. NVEs forslag om 13 områder som skulle utpekes som mest egnet for vindkraft, møtte så sterk motstand at hele planen ble droppet av regjeringen.

Saghaug, som er tidligere lederen i Østmarkas Venner og Friluftsrådenes Landsforbund, er bekymret for at Ap har forlatt en posisjon som forsvarer av naturen.

– Historisk har vi vært opptatt av dette i folkehelsesammenheng. Derfor har Ap kjempet for allemannsretten og andre ting som er bra. Nå ser jeg at sentrale folk i Oslo Ap liker og kommenterer på Facebook at vi bør ha vindmøller i Nordmarka. Begrunnelsen er at dette vil vise at også vi i Oslo kan ha vindmøller nær oss, sier Saghaug.

– Da viser det at man ikke tar denne debatten om vindmøller og naturvern på alvor, sier han.

Ap: Lytter til Saghaug

Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sier at Saghaug er en person Ap lytter til, men at han ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Eide mener at utviklingen i Ap har gått i den retning Saghaug ønsker.

– Ap var det eneste partiet på Stortinget som ønsket en samlet plan der en skulle se utbygging av vannkraft og vindkraft i sammenheng. Vi har ønsket at hensynet til naturen skal vektlegges sterkere. Det betyr blant annet at det er bedre med vindmøller nær industri enn på vidda, sier Eide.