Regjeringen vil betale regningene til bedrifter med store inntektstap

Regjeringen vil gi kompensasjon for faste utgifter til bedrifter som har mistet minst 30 prosent av omsetningen på grunn av koronakrisen.

Regjeringen la torsdag ettermiddag frem støtteordningen for bedrifter som er hardt rammet av koronakrisen.

– Formålet med denne ordningen er å hjelpe de bedriftene som normalt er sunne og levedyktige, men som nå er blitt hardt rammet av virusutbruddet og sliter med å få endene til å møtes, sier finansminister Jan Tore Sanner da han presenterte kompensasjonsordningen for bedrifter på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Ordningen vil gi bedrifter som har mistet minst 30 prosent av inntektene på grunn av koronasituasjonen, rett til å få kompensert inntil 90 prosent av sine faste utgifter gjennom en enkel søknadsprosess. (Se detaljer lenger nede i saken)

Han legger til at regjeringen forventer at bedriftene gjør det de kan for selv å redusere kostnader, og at gårdeiere selv tar ansvar ved å redusere leiekostnader.

– Det ser ut til at vi kan være klare til å åpne søknadsportalen 17.april hvis alt går etter planen, sier Sanner under fremleggelsen torsdag. Pengene vil komme på konto umiddelbart.

Finansministeren understreker at ordningen ennå ikke er klar til å tas i bruk: Tiltakene skal behandes og vedtas i Stortinget i neste uke. Deretter må pakken med statsstøtte godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Les også

Bedriftenes dom over kontantstøtten: – Førsteinntrykket er absolutt positivt

Næringsminister: – Det handler om å overleve

– Dette handler om å overleve. Den ordningen vi presenterer nå er nødhjelp til bedriftene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Ingen sunne bedrifter skal gå under i denne krisen, konkluderer NHO-direktor Ole Erik Almlid.

– I dag har vi fått en kompensasjonsordning som skal sørge for det. Vi har prioritert hurtighet fremfor millimeterrettferdighet, sier Almlid.

– Mye bra, på kort tid, påpeker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Han viser likevel at ting kan bli bedre, og advarer mot å forsøke å utnytte ordningen.

– Vi kan ikke sette statskassa på fortauet og håpe på at ikke alle forsyner seg. Det vi ikke trenger er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i fellesskapets midler, sier han.

Han forventer at bedrifter som mottar støtte, gir avkall på utbytte og bonus i år.

Regjeringen har de siste døgnene forhandlet døgnet rundt med organisasjonene om satser og avgrensninger. Næringslivet er særlig fornøyd med at de fikk senket kravet til inntektssvikt fra 40 til 30 prosent.

Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

– Den ordningen vi presenterer nå er nødhjelp til bedriftene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Kostnad: 20 milliarder i måneden

Bedriftene må ha hatt et omsetningstap på 30 prosent eller mer for å komme inn under ordningene. Bedrifter som er stengt ned av staten, blir ikke belastet med egenandel. Andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner hver måned.

Staten tilbyr kompensasjon for «tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtteintensiteten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak.»

Pakken er beregnet til å koste 20 milliarder kroner hver måned, og skal gjelde i to og en halv måned fra midten av mars og ut mai i første omgang.

Her er det viktigste innholdet i pakken:

 • Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned i 2020 og 2019. Hvis bedriften ikke var i virksomhet i mars 2019, brukes et gjennomsnitt for januar og februar 2020.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer (20 prosent eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Gjelder ikke flyselskaper

Avgrensninger
Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge. Det foreslås at ordningen ikke skal gjelde for:

 • Finansnæringen
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • utenriks sjøfart -varetransport
 • olje- og gassutvinning (de som er under oljeskatteregimet)
 • private barnehager som er under egen støtteordning
 • flyselskaper som er under egen støtteordning
 • foretak uten ansatte, uten aktivitet, som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

Egenandelen fastsettes slik:

 • 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten
 • 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter
 • Deretter en terskel for utbetaling fra ordningen, som fastsettes til 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.
 • Taket for utbetaling settes til 30 millioner kroner per selskap (juridisk person) per måned. For større konserner vil det settes en større grense, forutsatt at en slik løsning godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

Det betyr at frisører og andre bedrifter som er pålagt å stenge må ha en nedgang i omsetningen på minst 30 prosent, og faste utgifter på minst 5000 kroner for å få kompensasjon.

Bedrifter som er indirekte rammet av koronatiltakene må ha minst 30 prosent nedgang i omsetningen og faste utgifter på minst 15.000 kroner for å få kompensasjon.

Les også

Nok en krisepakke på plass. Her er krisepakke én, to og tre oppsummert

Kontroll mot juks og svindel

Myndighetene har lagt inn flere kontrollmekanismer for å avdekke forsøk på juks og svindel. Informasjon som bedriften registrerer i systemet, vil bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger.

Alle som søker må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Krav om tilbakebetaling og sanksjoner ilegges ved juks og svindel. Bedrifter som søker, må bekrefte at opplysningene er riktige.

Les også

Krisepakkene har passert 310 milliarder

Arbeiderpartiet: Må være raske og rause

– Ordningene må være raske og rause, men også rettferdige. Derfor har Arbeiderpartiet sagt at vi setter foten ned for utbytte, bonuser og lønnsfest for de bedriftene som skal motta hjelp fra fellesskapet. kommenterer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier de «vil stille krav om ingen oppsigelser, ingen utbytte, ingen statlige penger til huseiere som ikke setter ned leiene og at det bare er seriøse virksomheter som kan får støtte.»