Et enstemmig styre i Oslo Frp anbefaler at partileder Siv Jensen skal toppe stortingslisten

Oslo Frp-leder Geir Ugland-Jacobsen vil ikke svare på om han har fått noen reaksjoner fra partiledelsen.

  • Alf Ole Ask

Det var etter et intervju med Frps leder i Oslo Geir Ugland-Jacobsen at det ble innkalt til et oppvaskmøte torsdag ettermiddag. Bakgrunnen var at Ugland-Jacobsen mente det ikke var selvsagt at Siv Jensen skulle få førsteplassen i Oslo. Møtet i fylkesstyret varte i to og en halv time.

I vedtaket som er enstemmig, heter det:

«Det har vært en uregelfestet praksis at partileder og nestledere settes først på listen som innstilles fra nominasjonskomiteen i sine respektive fylkeslag. Nominasjonskomiteen er suveren i sin innstilling. Styret i Oslo Frp anbefaler vanlig praksis.»

Enstemmig vedtak

– Vedtaket er enstemmig og det var gemyttlig stemning på møtet, sier lederen i Oslo Frp Geir Ugland-Jacobsen til Aftenposten.

– Har du fått noen reaksjoner fra partiledelsen?

– Det vil jeg ikke kommentere, men viser til vedtaket, sier han og avslår å svare på ytterligere spørsmål.

Ingen kommentar fra ledelsen

Pressevakten i Frp sier til Aftenposten at ingen i partiets ledelse vil kommentere vedtaket i Oslo Frp torsdag kveld.

Det var de to nestlederne i Oslo Frp som ba om det ekstraordinære styremøte torsdag.

Det skjedde etter at Ugland-Jacobsen i et intervju med Finansavisen i helgen ga uttrykk for at det ikke skulle ligge noen automatikk i at partileder Siv Jensen ville bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år.

Reaksjoner fra andre fylker

Jensen beskrev senere utspillet som «ikke akseptabelt».

Saken toppet seg da flere andre fylkeslag skrev til sentralstyret i Frp og ba om at Oslo Frp måtte lide samme skjebne som Bergen Frp som ble tvangsnedlagt.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få vite om situasjonen i Oslo blir en sak på sentralstyremøte etter sommeren.

Ugland-Jacobsen har ønsket at partiets politiske linje skal beveges i en mer nasjonalliberalistisk retning. Jensen ga denne uken beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Les også

Det kan bli grisete i Frp | Halvor Hegtun

Nasjonale interesser først

I vedtaket heter det også:

«Oslo Frp vil arbeide for at folk flest i hovedstaden skal føle seg trygge og for at byen forblir landets sentrum for næringsaktivitet. Nasjonalt vil Oslo Frp være en pådriver for at partiet utformer og utøver sin politikk med fokus på å sette nasjonale interesser først. Styret i Oslo Frp vil i utviklingen av partiets politikk følge opp vedtatte resolusjoner.»

Den mest kontroversielle resolusjonen som Oslo Frps fylkesstyre varsler at det vil følge opp, ble vedtatt på årsmøtet i mars. Det vedtok å gjøre partilaget til et patriotisk fyrtårn.

I resolusjonen som partileder Jensen stemte imot, heter det at Frp fremover skal bygge opp om patriotismen og i større grad verne om nasjonalstaten. Det ønskes et oppgjør med blant annet klimapolitikken, overnasjonal styring og EØS, mediepolitikken og utdanningen.