Carl I. Hagen innstilles til Nobelkomiteen av Frps valgkomité

Både Arbeiderpartiet og SV vil reise spørsmål om Carl I. Hagen, som er vararepresentant på Stortinget, kan sitte i den uavhengige komiteen.

På Frps gruppemøte klokken 15 onsdag blir det avgjort om Frp-veteran Carl I. Hagen er partienes kandidat til Nobelkomiteen.

Frps valgkomité, som er ledet av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, innstiller overfor Frps stortingsgruppe på at Carl I. Hagen skal erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Det får Aftenposten bekreftet.

Beslutningen om hvem som skal være partiets kandidat til komiteen, blir tatt på partiets gruppemøte, som startet klokken 15.00 i dag.

Frp-leder Siv Jensen var ordknapp da hun gikk inn, og sa at det viktigste var at stortingsgruppen tok kloke valg.

Lederen av Frps valgkomité, Ulf Leirstein, sa følgende om Hagens kandidatur da han gikk inn:

- Carl I. Hagen har gjennom mange år vært på toppen i norsk politikk. Hvis det er noen som har kompetanse til å bekle det vervet, er det Carl.

Dersom Hagen blir valgt, forventer Leirstein at Stortinget vil stemme for at han skal inn i Nobelkomiteen.

- Hvis de andre partiene nå begynner å diskutere Fremskrittspartiets kandidater, kan det bli ganske livlig på Stortinget de neste fire årene, sa Leirstein til Aftenposten.

Ulf Leirstein på vei inn til møtet i Frps gruppe.

Trolig kampvotering

Etter det Aftenposten får opplyst, blir det høyst sannsynlig en kampvotering på møtet. Tidligere stortingsrepresentant Kristian Norheim fra Telemark nevnes som en aktuell motkandidat.

På vei inn til møtet sier stortingsrepresentant Mazyar Keshvari at det alltid er spennende når det er flere kandidater, men han vil ikke fortelle hvem han går inn for.

– Det er det vi skal diskutere nå, sier han.

Kristian Norheim var vararepresentant på Stortinget for Frp i perioden 2013–2017. Han møtte på Stortinget i nesten to år som vara da Bård Hoksrud var statssekretær.

Jonas Gahr Støre: – Umusikalsk

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre reagerer på innstillingen.

– Vi har tradisjon i Stortinget for at partiene respekterer hverandres valg. Men dette er umusikalsk, sier Støre.

Han viser til at Stortinget har sagt nei til at representanter kan sitte i komiteen, og at Stortingets administrasjon har sagt at dette også skal gjelde for vararepresentanter.

– Det er mange tiår siden Stortinget sa nei til at stortingsrepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen. Carl I. Hagen kan komme til å sitte på Stortinget og være med på å vedta utenrikspolitikk og andre politiske spørsmål mens han sitter i Nobelkomiteen, sier Støre.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener det er umusikalsk om Hagen blir valgt inn i Nobelkomiteen.

Han vil ta Frps innstilling opp med de andre parlamentariske lederne for «å få en klar felles holdning til hvordan Stortinget ser på dette spørsmålet», om vararepresentanter bør oppnevnes til Nobelkomiteen.

Også SV finner saken problematisk, bekrefter partileder Audun Lysbakken overfor NTB.

– Jeg støtter initiativet fra Støre om å ta opp denne problemstillingen, sier han

Høyre vil foreløpig ikke si hva partiet mener

– Jeg forutsetter at man følger de konstitusjonelle spillereglene, sier Høyres utenrikspolitiske talsmann Michael Tetzschner diplomatisk.

Stortingspresident Olemic Thommessen henviser Aftenposten til kommunikasjonsavdelingen for spørsmål om intervju.

Selv om Hagen vinner avstemningen på gruppemøtet i Frp, får han ikke automatisk plass i komiteen.

Stortingets valgkomité, ledet av stortingspresidenten, skal innstille til Stortinget i plenum, som så avgjør hvem som skal inn i komiteen.

Utredet problemstillingen

Stortingets administrasjon har på oppdrag fra valgkomiteens leder Leirstein utredet spørsmålet om hvorvidt en vararepresentant til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen. Konklusjonen er at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

«Det har således vært bred enighet – og nå nærmere 40 års praksis – for at
stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, men at
stortingsrepresentanter som har meddelt at de ikke tar gjenvalg kan bli oppnevnt som medlemmer», skriver Stortingets konstitusjonelle avdeling.

Deretter utredes og konkluderes det slik i spørsmålet om vararepresentantene:

«Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom
stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter», konkluderer Brit Brenno, assisterende direktør i Stortinget.

– Konklusjonen er ikke helt bombastisk, sier Frps Morten Wold, som sitter i partiets valgkomité.

Les også Harald Stanghelles kommentar: Det er flere biter som skal på plass i høstens Nobelpuslespill

Hagen er i 2017–2021 Frps andre vararepresentant for Oslo Frp. Så lenge Siv Jensen er statsråd, er han første vararepresentant.

Stortingets hensikt med å utelukke sittende stortingsrepresentanter fra Nobelkomiteen, er å sikre at komiteen fremstår som uavhengig av norske myndigheter.

Hagens Nobel-drøm knust i 2011

Ytterhorn har selv sagt hun ønsker å fortsette som medlem av komiteen.

Hagen ønsket seg inn i Nobelkomiteen også i 2011, men ble vraket etter avstemningen i Frps stortingsgruppe. Det førte til at han trakk seg som partiets eldregeneral. Konflikten satte forholdet til partileder Siv Jensen på store prøvelser.

Frp har også selv tidligere lagt stor vekt på Nobelkomiteens uavhengighet. Frps medlemmer i Stortingets valgkomité i 2008, blant dem partileder Siv Jensen, uttalte den gang i en merknad i forbindelse med strid om oppnevnelse av Thorbjørn Jagland:

«Det er derfor et vedvarende behov for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet av Stortinget, slik at komiteen står helt fritt fra å måtte ta hensyn til den utenriks- og sikkerhetspolitikk eller handelspolitikk norske myndigheter står for. Dette har blant annet utkrystallisert seg i at regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter ikke bør sitte som medlemmer av Nobelkomiteen».

«Disse medlemmer deler fullt ut det syn at hverken stortingsrepresentanter eller regjeringsmedlemmer bør sitte som medlemmer av Nobelkomiteen», het det den gang.

Les saken fra 2011: Frp-topper om Hagens Nobel-drøm: – Det skal ikke bare være å komme hit og forlange at jeg vil ha ditten og datten