Hva mener du om innvandring, klima og Oslo-makt? Her kan du sammenligne deg med Norges befolkning

Vi har spurt norske velgere om alt fra klimaspørsmål til innvandring. Vil du vite hvilken velger du ligner på, kan du sjekke det ut her.

Blant annet i disse sakene går det frem hva det norske folk har svart på spørsmålene nedenfor.

Mener du innvandring truer norsk kultur eller er du helt uenig i at klimaendringer er menneskeskapt?

Kanskje opplever du at globalisering er en trussel mot norske arbeidsplasser, eller så føler du at det er for mye Oslo-makt.

Nedenfor kan du svare hva du mener og sammenligne dine meninger med hele eller deler av befolkningen. Resultatet er basert på svar 1000 personer har gitt i en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen.

Du kan eksempelvis sammenligne deg med en person som er i de samme gruppene som deg.

NB! Merk at hvis du har sammenlignet deg med undergrupper, så kan det være få i utvalget. Dette gjelder spesielt gruppen som stemmer på de minste partiene og gruppen som oppgir at de kun har gått grunnskole.