Politikk

SV blir både rødere og grønnere

Nyhetsanalyse: SV setter på bremsen i oljeutvinningen og skjerper kampen mot «profitt» og de «rikes sugerør» i nytt program.

SVs programforslag viser en viss tilnærming til både MDG og Rødt.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Etter snart fire år i opposisjon har SV lagt frem et programforslag der Audun Lysbakkens parti tar flere skritt nærmere konkurrenter i både Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt. Disse skrittene bidrar også til å øke avstanden til tidligere samarbeidspartnere: Ap og Sp.

Grønnskjæret kommer tydeligere frem i både olje-, samferdsels- og energipolitikken, mens rødskjæret skinner gjennom i SVs økte kamp mot «profitt» og for flere gratistilbud.

Mindre olje og gass og muligens vind

SV går til valg på et mindre oljevennlig program enn for fire år siden. Mens partiet i 2013 snakket om å «fase ut fossil energibruk på lang sikt,» er «lang sikt» strøket ut av det nye programforslaget.

For fire år siden ville SV «redusere oljeinvesteringene og la betydelige deler av ressursene på norsk sokkel blir liggende». Nå sier partiet nei til «utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder» før Paris-avtalens konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon er avklart.

Ved forrige valg var det bare MDG som så konkret ville trappe ned på norsk petroleumsaktivitet. Selv om SV til erstatning vil satse mye på enøk (energiøkonomisering) og fornybar energi, aner man i programforslaget også økt skepsis – og uenighet – om både vindkraft og kraftkabler.

 • Vil du lese en tilsvarende analyse av Høyres program? Spisse kanter og konkrete løfter er luket ut av Høyres programforslag

Skjerpet motstand mot flytrafikk

Et samlet SV ser imidlertid ut til å være enig om at man nå skal «redusere flytrafikken» og ikke bare prioritere buss og bane fremfor utvidet kapasitet ved store flyplasser i Sør-Norge, slik SV gjorde i forrige program.

Selv om SV er blitt litt mer likt MDG på noen av disse områdene, gir ikke programmet noen signaler om at SV har tenkt å konkurrere med MDG om å være mest opptatt av økologisk produsert mat og dyrevern.

Og SV vektlegger kampen mot ulikhet og økte forskjeller mye mer enn MDG.

Nei til «de rikes sugerør» og profitt

Som hovedarkitekt bak barnehageforliket, har SV bidratt sterkt til at private aktører har vokst og tjent penger på offentlig støttet barnehageutbygging.

Men nå vil SV «fjerne de rikes sugerør» og bl.a. innføre «et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg.» Forskjellen på å ta ut utbytte og å forby annen profitt/fortjeneste drøftes imidlertid ikke i programmet.

SV vil som før ha styrket kontroll med finansnæringen og bankene, men konkretiserer ikke dette ytterligere.

Lover flere gratis velferdstilbud

Langt mer konkret er partiet når det lister opp alt som bør bli gratis. Det er mer enn før: Sunn skolemat, halvdagsplass i barnehage (på sikt full plass i både barnehage og SFO) og bl.a. en rekke helsetjenester for ulike aldersgrupper av ungdom.

Også tannlegeregningen for voksne lover SV å dekke store deler av etterhvert. Men i motsetning til Rødt vil SV beholde en egenandel (ca. 2500 kroner i året).

 • SV-lederen skulle «gule ut» det han er enig i Høyres program. Slik gikk det.


Økt skatt på arv og formue

SV varsler at partiet vil sikre «det nødvendige skattenivået» for å trygge velferdsstaten. Partiet varsler tøffere skattlegging av alt fra bolig og eiendom, høye inntekter, aksjer, arv og formue. I tillegg skal miljøavgiftene øke – og kommunene skal få « frihet til selv å fastsette den kommunale delen av inntektsskatten.»

Hvorvidt denne skatteinngangen vil være nok til å finansiere alle godene, inkludert økt barnetrygd, bedre pensjoner og andre trygder, økte sosialhjelpsatser og en rekke nye lovpålagte bemanningsnormer i skolen, på sykehjem og i barnevernet, gir ikke programmet noe tydelig svar på.

Hvor mye forsvarspenger Nei-til-NATO-partiet får til overs til andre formål, er også uklart så lenge partiet nå ønsker et «sterkt nasjonalt forsvar.»

Men SV vil bruke mindre penger på kampfly enn andre partier, og dropper den NATO-relaterte debatten om hvor raskt forsvarsbudsjettet skal utgjøre to prosent av BNP.

Nei til kontantstøtte – mer til «hjemmeværende»?

SVs nei til kontantstøtte medfører heller ingen innsparing. En barnehageplass koster nemlig mye mer.

Selv om partiet vil avvikle kontantstøtten, vil partiet gi alle foreldre uten opptjent rett til foreldrepermisjon en minsteytelse på 185.000 kroner. Summen er tre ganger så mye som dagens engangsstønad.

Den er også dobbelt så stor som det man maksimalt kan få i kontantstøtte pr. barn.

SV vil også øke barnetrygden.

Alt dette kan motvirke fattigdom. Men SV, som er svært opptatt av at flere innvandrerkvinner kommer i jobb, risikerer å gi foreldre som står utenfor arbeidslivet mer i kontantytelser enn de nå får.

 • Podkasten Aftenpodden har med SV-nestleder Snorre Valen denne uken, i en SV-spesial om blant annet landsmøtet, ny SV-politikk og en oppsummering av forrige ukes Høyre-landsmøte. Abonner i Itunes her, eller lytt i spilleren under:

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Stortingsvalg 2017
 3. Politikk
 4. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 5. SVs landsmøte