Politikk

Stortingshøringen: SV mener Erna Solberg har feilinformert Stortinget

Statsminister Erna Solberg har ikke rettet opp politidirektoratets feilrapportering. Dermed har hun feilinformert Stortinget, mener SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.), saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) og Knut Smedsrud, avd. direktør for Politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Mandag møtte politidirektør Odd Reidar Humlegård for å svare Stortinget på hva politiet har gjort for å sikre sine egne bygg godt nok.

I Stortingets høringssal 1 innrømmet Humlegård at Politidirektoratet hadde feilinformert om status for hvor langt de hadde kommet med å sikre utpekte objekter mot terror og sabotasje. Feilrapporteringen forplantet seg til Justis- og beredskapsdepartementet og dermed også til Regjeringen.

Både i både 2014 og 2015 varslet direktoratet «grønt lys», noe som ikke var tilfelle.

– Vi laget en liste over oppfølging etter terroranslagene i 2011. Det er en liste på cirka 200 forskjellige tiltak. Ett av disse handlet om dette med å utarbeide et koordinert planverk for bruk av sikringsstyrker, sa Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.) og Knut Smedsrud, avd. direktør for Politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.

På dette punktet ble det brukt grønn farge, for å signalisere at det er godkjent og ivaretatt, i 2014 og 2015.

– Det var feil. Det er mitt ansvar i år som i fjor. Det er ingen tvil om at vi feilrapporterte, sa Humlegård.

SV: Så alvorlig som du får det

Humlegård sa at videre de senhøsten 2015 ga Justis- og beredskapsdepartementet beskjed om at det var en feilrapportering.

– Vi påpekte at budsjettproposisjonen hadde en feilformulering. Vi hadde kontakt med departementet om dette både muntlig og på e-post, og vi skrev et brev 20. november 2015. Vi påpekte at det var viktig å rette dette opp, sa Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.) og Knut Smedsrud, avdelingsdirektør for Politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet måtte svare på spørsmål fra Stortinget mandag.

Han kunne ikke svare på om informasjonen gikk videre fra Justis- og beredskapsdepartementet til statsministeren.

Våren 2016 gjentok Justis- og beredskapsdepartementet den uriktige informasjonen til Stortinget.

Kan føre til mistillit

Hverken justisministeren eller forsvarsministeren har sørget godt nok for å sikre viktige terrormål.

Det som er gjort, er ikke i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger, slår Riksrevisjonen fast i en rapport, som ble lagt frem i juni.

Dette er kjernen i dagens åpne høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

 • Bakgrunn: Riksrevisjonen slakter terrorsikring
– Det er så alvorlig som du får det. Stortinget har levd i en villfarelse om hva feilrapporteringen handler om, sa Torgeir Knag Fylkesnes, SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Humlegårds erkjennelse ble av SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, umiddelbart karakterisert som en «bombe».

– Det er nå slått fast at det aldri ble rapportert at grunnsikringen i politiet eller justisfeltet har vært i orden på noe som helst tidspunkt, sa Fylkesnes.

Involverer statsminister Erna Solberg

Fylkenes slår dermed fast at Stortinget ble feilinformert da statsminister Erna Solberg informerte under forrige høring, i mars 2017.

– Statsminister Erna Solberg har ikke rettet opp politidirektoratets feilrapportering. Dermed har hun feilinformert Stortinget, sier Knag Fylkesnes.

– Det er så alvorlig som du får det. Stortinget har levd i en villfarelse om hva feilrapporteringen handler om, sa han.

Statsminister ga på forrige høring uttrykk for at det var Polidirektoratet som hadde feilinformert og forårsaket en misforståelse om hvor langt man hadde kommet med terrorsikringen.

Men dagens høring har avklart at Politidirektoratet, via tre kanaler, hadde opplyst Justisdepartementet om feilen.

Det var tilsynelatende god stemning da tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug også måtte besvare spørsmål fra komiteen mandag.
Dag Terje Andersen, saksordfører og leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) sier at det som har kommet frem i høringen så langt ikke gir grunnlag for å avkrefte Riksrevisjonens karakteristikk «svært alvorlig.»

Når det gjelder spørsmålet om statsminister Erna Solberg har feilinformert Stortinget, og hvorfor ikke tidligere justisminister Per-Willy Amundsen formidlet videre at Solbergs opplysning var feil, sier Andersen:

– Amundsen satt som ansvarlig statsråd under høringen. Han har ansvaret for informasjonen som blir gitt mens han er statsråd – også eventuell feil informasjon fra tiden før han tiltrådte, sa Andersen.

Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen, som er saksordfører, hilser på tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp). Sammen med tidligere justis,- beredskap,- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

På spørsmål om den påståtte feilinformeringen sa Per-Willy Amundsen (Frp), tidligere justis- og beredskapsminister, at han ikke hadde noen forutsetninger for å mene noe om det som har skjedd før hans periode.

– Jeg kjente ikke til hva som var faktum i saken før jeg tiltrådte som statsråd. Jeg har ikke på det tidspunktet jeg var statsråd feilinformert Stortinget, sa Amundsen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss (t.h.) fulgte nøye med under høringen i Stortinget mandag.

Rødt: – Hvem har ansvaret?

Rødts Bjørnar Moxnes sier til Aftenposten at han forventer at høringen nå vil avklare hvem som har ansvaret for at Stortinget ble gitt «det feilaktige inntrykket» av at objektsikringen var i orden da saken var til behandling i fjor.

– Det er blitt pekt på Erna Solberg selv, som inntil nylig har skyldt på Politidirektoratet, Ine Eriksen Søreide, som beskyldes for å ha pyntet på sannheten, og dessuten er flere tidligere justisministere fra Frp i søkelyset for sine tidligere uttalelser i saken. Hvem har egentlig ansvaret, spør Moxnes.

Ikke gjennomført terroranalyser

Fredag avslørte Bergens Tidende at Regjeringen ikke informerte Stortinget om at politiet ikke har gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg.

Regjeringen forsikret Stortinget om at politiet gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser av egne, sentrale virksomheter. Men det er ikke gjort.

– Vi har jobbet med risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er noe av det arbeidet vi nå holder på med, som er et resultat fra disse analysene. Det er ikke slik at våre risiko- og sårbarhetsanalyser påvirker eller endrer antall egne skjermingsverdige objekter i politiet, sa Humlegård.

– Vi ba om å få det utsatt fordi det er mye av de samme folkene som jobber med dette både i politidistriktene og politidirektoratet. Vi har konsentrert vår oppmerksomhet mot oppfølging av riksrevisjonens rapport og oppdragene mot sikringsstyrker og objektsikring. Vi skal levere denne analysen i løpet av året, sa Humlegård.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KULTUR
  Publisert:

  «House of the dragon»: Storslagen forløper til «Game of Thrones»

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5