Seks tøffe saker venter Dale som samferdselsminister

Jon Georg Dale ble bombardert med spørsmål om bompenger da han overtok stolen til Ketil Solvik-Olsen. Men bompengeopprøret på Vestlandet er bare én av de tøffe oppgavene som venter Jon Georg Dale.

Fredag tar Jon Georg Dale (Frp) over som ny samferdselsminister etter Ketil Solvik-Olsen. Her er han på vei inn til statsråd på slottet.

Det ble kameratslige både håndtrykk og klem og overrekkelse av modellbil da Jon Georg Dale kom for å overta Samferdselsdepartementet fra Ketil Solvik-Olsen.

Så er det også partikollegaer som omgås privat, som på sykkelturer.

Etter sedvanlige, gjensidige hyllester ble den nye samferdselsministeren bombardert av mediene med spørsmål om bompenger. Kunne han love at han ville klare å kutte dem?

– Jeg er født som motstander av bompenger, men når lokaldemokratiet sier ja er det noe vi må følge opp, sa han.

Me nå venter en hverdag med ganske formidable utfordringer på den nye samferdselsministeren.

Aftenposten trekker frem seks ekstra tøffe saker, som Dale fredag ettermiddag ikke ønsket å kommentere ut over dette:

Det er ingen tvil om at samferdselssektoren også i årene fremover vil trenge tøffe prioriteringer. En greier ikke å gjøre alt på en gang, sier Dale til Aftenposten.

Ketil Solvik-Olsen på vei inn til det som blir hans siste statsråd – i alle fall i denne omgang.

Seks vanskelige storsaker:

1. Kollektivtilbud som ikke dekker behovet

Mye utbygging er planlagt. Men her og nå, og i de første årene som kommer, skal kollektivtrafikk ta det aller meste av veksten i persontransport rundt de store byene. Hvordan skal Dale løse det, når jernbane- og T-banenettet er bortimot sprengt, tog forsinkes og innstilles i fleng, og InterCity blir ferdig flere år senere enn planlagt?

2. Tvekampen mellom Veivesenet og Nye Veier

Regjeringens veiselskap Nye Veier har dokumentert at de jobber effektivt og med lavere kostnader. Skal de overta enda flere veiprosjekter fra Statens vegvesen, som også effektiviserer veibygging kraftig? Og hva skjer med veiutbygging når autonome kjøretøy antas å overta store andeler av transporten, og «smarte byer» skal løse persontransport på andre måter?

3. Fergefri E39 på Vestlandet et kostnadssluk

Dale er selv fra Møre og Romsdal. Han må trolig droppe eller utsette noen av de planlagte gigantprosjektene langs hovedveien, som Rogfast (under Boknafjorden), Ryfast (mellom Nord-Jæren og Ryfylke, under bygging), Hordfast (over Bjørnafjorden) og flere andre på vei nordover på Vestlandet. Prosjektene koster enorme summer.

4. Jernbaneselskapene strever innbyrdes

Jernbanedirektoratet. Bane Nor. NSB. Norske Tog. Entur. Verksteder. De nye jernbaneselskapene sliter med å fordele roller og ansvar og å oppnå resultater.

5. Bompengeopprør i Rogaland

Motstanden mot de nye bomavgiftene i Rogaland vokser. Skyldes det bare at bilistene her nå brått møter en hverdag som folk rundt Oslo og Bergen har måttet venne seg til, eller er smerteterskelen passert? Uten bompengene står prosjektene som skal løse transportutfordringene i det daglige i fare.

6. Hovedvei mellom øst og vest

Forgjenger Solvik-Olsen gikk ut og ville ha én hovedvei mellom Oslo og Bergen. I øyeblikket satses det på minst tre. Og hva tenker Dale å gjøre med den problematiske nøkkelstrekningen mellom Voss og Bergen?