Politikk

- Jeg heier på Isaksen. Dessverre er det Frp som styrer integreringspolitikken.

Audun Lysbakken gir Torbjørn Røe Isaksen (H) honnør for å ha laget en rapport som viser hva det vil koste hvis asylbarna får mangelfull skolegang.

OPT_ta9e0e96_doc6p2r7ed7vix12sior8g6_doc6p2rerpx5b81mwm22100-1O1NFq45lS.jpg
  • Robert Gjerde
    Journalist

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ba Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse finne ut hva det vil koste hvis asylbarn som får opphold i Norge ikke får god skolegang.

Torbjørn Røe Isaksen

Bare regningen for de 7000 mindreårige flyktninger som kom til Norge i fjor, om som antas å få opphold i Norge, kan bli på 27 milliarder, viser rapporten.

— Isaksen skal ha honnør for at har fått laget denne rapporten. Jeg heier på ham. Men det er dessverre Frp-statsrådene som styrer integreringspolitikken, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Les hva Aftenposten skriver på lederplass om saken:

Les også

God integrering koster

Han mener Isaksens problem er at han sitter i en regjering som gjør det motsatte av det forskernes rapport foreslår.

Kuttet i norskopplæring

— Denne regjeringen har kuttet i norskopplæringen for asylsøkerne og somlet med å få asylungdommen inn i videregående skole, sier Lysbakken.

Les også

Les Røe Isaksens tips til skoler som får en større andel flyktninger

Kunnskapsministeren ville med intervjuet i Aftenposten rope et varsku om utfordringene det norske samfunnet står foran. Fordi allerede i dag sliter Isaksen – slik alle hans forgjengere har gjort det – med å gi minoritetsspråklige barn en like god utdanning i grunnopplæringen som det andre får.

Frafallet er stort og mestringsnivået er klart lavere enn for den øvrige befolkningen.

Listhaug-regnskap

Lysbakken mener det kunnskapsministeren egentlig har gjort, er at han har laget et «Sylvi Listhaug-regnskap».

Integreringsminister Sylvi Listhaug

— Rapporten dokumenterer dekostnadene som vil komme hvis vi fortsetter med den passive integreringspolitikken som Listhaug legger opp til, sier Lysbakken.

Han råder derfor Isaksen til å gjøre «det han kan gjøre noe med selv, nemlig å gi barn i asylmottak rett til barnehageplass».

132 millioner for barnehage

— SV foreslo det i vårt alternative statsbudsjett. Det koster 132 millioner kroner. Det neste han bør gjøre er å investere kraftig i norskopplæringen for asylsøkere.

Les også

Les hva Hadia Tajik skriver om innvandrerjenter og kvinnekamp

Lysbakken sier han nylig besøkte nylig grunnopplæringen for flyktninger i Svolvær der han fikk se store grupper asylsøkere med svært ulik bakgrunn og kunnskap fikk den samme undervisningen.

— Noe av det klokeste Røe Isaksen kan gjøre er å investere kraftig i norskopplæring, gi den høyere kvalitet og ressurser nok slik at undervisningen kan foregå i mindre grupper.

- Ikke fulgt opp integreringsforliket

Helga Pedersen (Ap) sier det knapt er noe nyhet at mangelfull integrering er dyrt.

— Spørsmålet er hva kunnskapsministeren i løpet av sine tre år i statsrådsstolen har gjort for å styrke integreringen og gi asylbarna et bedre tilbud, spør hun.

Helga Pedersen

— Jeg er enig med Isaksen i at vi må tenke «lengre frem i tid», men det er ingen unnskyldning for å la være å handle nå, sier Helga Pedersen.

Hun mener Røe Isaksen ikke har gjort nok for å følge opp integreringsforliket fra før jul.

— Mange av tiltakene i forliket handlet om asylbarn og kommunenes mulighet til å følge dem tettere opp.

Bekymret for kutt

Pedersen sier at regjeringen i budsjettet foreslo kutt i grunnopplæringen til EMA, og at de fikk stortingsflertallet med seg på å kutte i språkopplæringen til asylsøkere i mottak.

— Det er god grunn til å bekymre seg over konsekvensene av dette kuttet

— Min klare forventning til regjeringen er at de følger opp det stortinget har vedtatt om barn på flukt og at tilbudet til barna skal differensieres i tråd med den enkeltes ressurser og behov.

Også hun trekker frem betydningen av barnehager.

Les også

Mindre diskriminering av minoriteter i jobber som krever høyere utdanning

— Det er noe alle asylbarn bør få tilgang til. Dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for i forliksforhandlingene, men Regjeringen bør i det minste følge opp det det ble enighet om, nemlig mer gratis kjernetid i barnehagene, og at dette også bør omfatte 2- og 3-åringer i asylmottak

God integrering avhengig av innstramming

— Dette handler ikke bare om asylsøkerne som kommer nå og hva vi gjør det første året, men også om barn med minoritetsbakgrunn som er født i Norge. Norske barn med innvandrerforeldre gjør det systematisk dårligere i skolen enn barn med norske foreldre. Det rører ved selve kjernen i kunnskapsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn til Aftenposten i en e-post.

Han sier at utdanning vil bli en viktig del av dfiskusjonen når Regjeringen kommer med sin integreringsmelding til Stortinget.

— Jeg er ikke uenig med SV og AP i at vi trenger bedre integrering, og regjeringen er i gang blant annet gjennom bedre språkarbeid i barnehagen. Men det forutsetter også at vi strammer inn innvandringspolitikken. Jo større innvandringen er, dess vanskeligere er det å få god integrering, fortsetter han.

  1. Les også

    Listhaug foreslår nye innstramminger for innvandring

  2. Les også

    De fleste vil at flyktningene som kommer til Norge skal få jobbe. Men hvor og hvordan?

Les mer om

  1. Politikk