Politikk

Sterk kritikk av forsvarssjefen i nigeriabåt-saken

Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer med krass kritikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i saken om salg av utrangert norsk forsvarsmateriell.

afp000839509_doc6j73aelcquo1ij9szj2f-vqlx6brqQS.jpg
 • Ntb

Flertallet mener forsvarssjefen ikke har tatt saken alvorlig nok og at han ikke har fulgt opp forsvarsministerens og Stortingets signaler.

I innstillingen i saken minner de i sterke ordelag forsvarssjefen om at han er underlagt demokratisk kontroll.

 • Forsvarstopper nekter for å ha lurt departementet: Kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg (Ap), tror forsvarstoppene lot som om de ikke skjønte at utrangerte marinefartøyer ville havne i Nigeria.
  Leder i kontroll— og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg (Ap) mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) bør vurdere om hun har tillit til forsvarssjefen. Han går langt i å antyde at Bruun-Hanssen kan miste jobben.

— Jeg vil ikke kommentere hva slags etterspill saken bør få. Vi driver ikke personalpolitikk i komiteen, sier Kolberg til NTB.

Han varsler at temaet vil komme opp når Stortinget skal debattere saken i plenum.

— Vi stiller bare spørsmålet, så får hun svare, sier han.

Svarer ikke på kritikken

Forsvarssjefen ønsker ikke å kommentere innholdet i innstillingen.

— Jeg ser nå at komiteen er ferdig med sin innstilling, og jeg vil sette meg inn i den. Utover det forholder jeg meg til forsvarsministeren, sier Bruun-Hanssen til NTB via sin kommunikasjonsmedarbeider.

Forsvarsministeren sier hun er glad for at saken er blitt grundig belyst, og tar innstillingen til etterretning. Hun påpeker at flere tiltak er innført for å sikre bedre systemer.

— Forsvarsdepartementet bestemte dessuten allerede i november i 2014 at forsvarssjefens fullmakt til å avhende materiell ikke lenger kunne delegeres, sier hun.

Høyre og Frp uenige

Det var imidlertid uenighet i komiteen om hvor ansvaret for fadesen bør legges. Høyre og Fremskrittspartiet mener det blir feil å skylde på Bruun-Hanssen. Det er viktig at det er orden i linjene fra Stortinget til regjeringen og Forsvarsdepartementet, anfører Høyres Michael Tetzschner.

— Forsvarsdepartementet har Forsvaret som en stor underliggende etat. Det er ikke komiteens oppgave å ytre tillit eller mistillit til forsvarssjefen, sier Tetzschner.

Kolberg svarer at det er grunnlag for kritikk.

— Forsvarssjefen er ikke noen hvem som helst. Han er gitt et betydelig mandat, og når det er åpenbart for Stortinget at her har skjedd noe som bryter med reglene for eksport av forsvarsmateriell, så kunne han tatt ansvar for det, sier han.

 • Kontrollkomiteen reagerte på manglende selvkritikk fra forsvarstoppene: Krass Kolberg: - Vi har et alvorlig problem.
  Bare Senterpartiet finner at det først og fremst er forsvarsministeren som kan lastes. Flertallet i komiteen mente det ikke var grunn til å rette kritikk mot nåværende eller tidligere forsvarsministre. I innstillingen bemerkes det at Søreide har iverksatt tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Erkjente dårlig håndverk

Under høringene i november erkjente forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at saksbehandlingsarbeidet var for dårlig da de ikke oppdaget at fartøyer ble solgt til et britisk stråselskap med adresse på et jorde utenfor London, men med kontor i Nigeria.

Forsvarssjefen mente feilen ble gjort fordi avdelingen som skulle håndtere salget, hadde for få medarbeidere og for mye å gjøre.

I en serie artikler avslørte Dagbladet at norske marinefartøyer har havnet hos paramilitære styrker i Nigeria og Kamerun, at beltevogner ble solgt til Sudan og at militære lastebiler endte i Eritrea, i strid med FNs embargo.

Det var også uklare omstendigheter rundt salget av to F-5 jagerfly til et privat selskap i Texas.

 1. Les også

  Megler advarte mot at marinefartøy kunne havne i konfliktsoner

 2. Les også

  Orlogskaptein sier han stolte på UDs vurderinger

 3. Les også

  Frykter krangel og spill kan ødelegge kontrollkomiteen

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KOMMENTAR
  Publisert:

  Dette er sjelden kost i norsk politikk

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5