Politikk

SV sier ja, Venstre nei til KrFs forslag om kraftig økt fødselsstønad til kvinner uten jobb

Venstre sier nei til KrFs forslag om 194.000 kroner i fødselsstønad til kvinner uten jobb. Men SV støtter KrFs forslag fullt ut.

Venstres nestleder Guri Melby sier partiet er mot to av KrFs viktige tiltak overfor barnefamilier: økt engangsstønad ved fødsel og mot kontantstøtte.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Vi ønsker å prioritere tiltak som fremmer både likestilling og aktivitet, sier Venstres nestleder Guri Melby.

Hun har ikke lyst til å være med på å skru de kontante ytelsene til ikke-yrkesaktive foreldre ytterligere i været.

Sammenlignet med SV er Venstre større motstander av sentrale deler av KrFs familiepolitikk.

Kraftig opptrapping av kontante stønader

Som Aftenposten har fortalt, har økningen i tre kontante ytelser til barnefamilier gjort det mye mer lønnsomt å være hjemme. Det har ført til at Ap-leder Jonas Gahr Støre beskylder Regjeringen for å ha forlatt arbeidslinjen.

– Hvis man rundt kjøkkenbordet finner ut at man taper på å jobbe, er det noe i samfunnet som er fundamentalt galt, sier han.

Regjeringen har økt kontantstøtten, engangsstønaden ved fødsel og barnetrygden.

Mot ytterligere økning i engangsstønad

Melby sier partiet ikke vil at det skal være økonomiske hindre som gjør at folk velger bort å få barn.

– Derfor er vi for rause velferdsordninger som ivaretar foreldre og barn. Vi har derfor vært med på å øke engangsstønaden. Samtidig er jeg skeptisk til å øke den ytterligere, da den ikke er aktivitetsfremmende, sier hun.

SV og Rødt er de eneste partiene som har programfestet at de vil gi like mye som KrF i støtte til ikke-yrkesaktive kvinner i forbindelse med fødsel.

SV og KrF vil gjøre om dagens engangsstønad til en minsteytelse på ca. 194.000 kroner (to grunnbeløp i folketrygden). Dagens engangsstønad, som neste år øker med 20.000 kroner til 83.140 kroner, er skattefri, mens den nye minstestønaden vil bli beskattet.

SV: Naturlig med minsteytelse også i den ordningen

– Minsteytelsen vi foreslår, er tross alt ikke veldig stor, men viktig for en gruppe som ikke har opptjent inntekt nok til å få foreldrepenger, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Hun påpeker at mens det er en minsteytelse både i alders- og uførepensjon, er det ikke noe tilsvarende i foreldrepengeordningen. Ifølge Kaski er det derfor naturlig med en slik minsteytelse, som hun mener vil være et viktig tiltak mot fattigdom.

– Vi ønsker at folk skal kunne få barn i ulike livsfaser, og da kan den økte engangsstønaden være viktig, sier hun.

Kaski uenig med Støre om arbeidslinjen

I likhet med KrF ønsker også SV en kraftig økning i barnetrygden, noe Ap-lederen i utgangspunktet ikke støtter.

Kaski deler ikke Ap-lederens frykt for at en økning i engangsstønaden og økt barnetrygd bidrar til å svekke arbeidslinjen.

– Når man ser på inntektsutviklingen for barnefamiliene over en tyveårsperiode, er det den gruppe som henger igjen. Det bør bekymre Ap også. Barnefamilienes økonomi er relativt sett dårligere når man sammenligner med andre grupper i samfunnet, sier hun.

Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken er enige med KrF i at barnetrygden og engangsstønaden bør økes, men deler ikke KrFs syn på kontantstøtten. Den vil SV fjerne.

Melby støtter Støres et stykke på vei

Melby sier hennes parti vil prioritere tiltak som fremmer likestilling og aktivitet fremfor nye økninger i kontantytelser til barnefamilier.

Hun påpeker at en av hovedgrunnene til at barn vokser opp i fattigdom, er at en av foreldrene ikke er i jobb.

– Samtidig ser vi at mange kvinner ligger langt bak menn i arbeidslivet. Vi jobber mer deltid og tjener mindre, sier hun og legger til at det også er færre kvinner i posisjon der man tar beslutninger.

– Derfor er vi mot kontantstøtte, fordi dette er et incentiv for kvinner til å være hjemme fremfor å søke seg jobb. Dersom hun får flere barn, kan det fort bli svært mange år utenfor arbeidslivet på grunn av kontantstøtten, sier hun.

Kaski deler Venstre-politikerens syn på kontantstøtten.

– Barnetrygden holder ikke kvinner borte fra jobb, men det går an å argumentere for at kontantstøtten gjør det, sier hun.

Avviser at gratis kjernetid er fattigdomsfelle

Støre og Melby er uenige på ett punkt: Støre mener gratis kjernetid i barnehage til familier under en bestemt inntekt er en fattigdomsfelle. Han begrunner dette med at en familie fort går over den grensen (533.500 kroner i året) om begge jobber. Derfor mener han den kan bidra til at den ene blir hjemme.

– Vi har sikret at alle barn får muligheten til å gå i barnehage, det er det viktigste tiltaket for å gi alle barn like muligheter. Alternativet er gratis barnehage til alle, det kunne helt sikkert vært bra, men det er svært kostbart og Ap har så vidt meg bekjent aldri prioritert det. Så dersom vi har ungene i fokus, så er dette et kjempebra tiltak, sier Venstres Guri Melby.

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Kontantstøtte
 3. Barnetrygd
 4. Familiepolitikk
 5. Fattigdom
 6. Kristelig Folkeparti (KrF)
 7. Venstre (V)