Politikk

KrFs landsstyre pekte på klima som prioritert sak i regjeringsforhandlingene

Signaler fra KrFs landsstyre er at klima seiler opp som den store saken i regjeringsforhandlingene. Få på møtet var opptatt av abort.

KrFs ledelse på helgens landsstyremøte. Fra venstre er Knut Arild Hareide, og nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

I en bunkerlignende kjeller på et hotell i Oslo, samlet KrFs landsstyret seg i helgen.

Bak lukkede dører var tema kravene som skal stilles både i budsjettforhandlingene som startet lørdag ettermiddag og sonderingene om forhandlinger om regjeringsdeltagelse.

De siste dagers abortdebatt var ikke noe landsstyret brukte mye tid på.

Klima, familie og fattigdom

KrFs ledelse på helgens landsstyremøte. Fra venstre generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og partileder Knut Arild Hareide.

Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og partileder Knut Arild Hareide sier at klima var et gjennomgangstema i diskusjonen. I tillegg til familiepolitikk, herunder økning i barnetrygden som KrF har lagt inn i sitt alternative budsjett. Ord som fattigdomsbekjempelse ble hyppig brukt på landsstyremøte.

Nestleder Bollestad understreker at det er viktig for partiet å vise bredden i politikken, noe også landsstyret var opptatt av.

Helgens landsstyret fattet ikke noe vedtak, men KrF-ledelsen har bedt om innspill fra fylkeslagene om hva som bør prioriteres i sonderingene før eventuelle forhandlinger om regjeringsdeltagelse. Det skal de ha inne innen mandag 19. november.

 • Ropstad er ikke bekymret: Frykter ikke omkamp i rødt landsstyre

Lite parti med ambisjoner

Og ambisjonene for hva de kan få til i regjering er store.

– Det er riktig at vi ikke er det største partiet, men vi er det partiet som gjør at Regjeringen går fra å være en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Det gir gode forhandlingsmuligheter, mener Hareide.

Han understreker at forhandlingene om regjeringserklæringen er viktigere for små enn de større partiene i en flertallsregjering.

Ifølge ham, var dette også noe landsstyret var opptatt av.

Lær av Kristin Halvorsen

Hareide bruker blant andre tidligere SV-leder Kristin Halvorsen som eksempel.

– I hennes memoarer skriver hun hvor viktig det er for de små partiene å sikre seg gjennomslag i regjeringserklæringen. Der legges linjene. Det er lettere for det store partiet å påvirke underveis, sier han.

Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad er her i møte med landsstyret i KrF.

KrF-lederen minner om at med flertallsregjering blir Stortingets innflytelse mindre.

– Derfor er det viktig, for eksempel for KrF, at det for eksempel i regjeringserklæringen er nedfelt en god spillpolitikk, hvor vi lett ellers kunne komme i mindretall. Et annet forhold som hyppig ble nevnt på landsstyret er landbrukspolitikken, sier Hareide.

Landbrukspolitikk viktig

På landsstyret var det flere som minnet om at flertallet i Stortinget har endret regjeringens landbrukspolitikk og at det nå blir viktig at regjeringserklæringen ivaretar dette.

Kjell Ingolf Ropstad er KrFs sjefforhandler når partiet skal avklare om de skal i regjering.

Landsstyret og sentralstyret i KrF har en rådgivende funksjon i forbindelse med forhandlinger om en regjeringsplattform. Det er stortingsgruppen, hvor det fra før er solid flertall for å samarbeide til høyre, som tar den endelige avgjørelsen.

Er du fortsatt like optimistisk og tror at KrF er i regjering til jul?

– Det kan godt tenkes at vi ikke blir ferdig med forhandlingene før jul. For KrF er det ekstra viktig plattformen blir god for at vi kan gå inn i Regjeringen. Jeg vil ikke legge et tidspress på delegasjonen og partiet. Dersom plattformen ikke er god nok så trenger vi mer tid, sier sjefforhandler Ropstad.

Les mer om

 1. KrFs skjebnevalg
 2. Regjeringen
 3. Kristin Halvorsen
 4. Kjell Ingolf Ropstad
 5. Knut Arild Hareide
 6. Kristelig Folkeparti (KrF)