Unge Venstre hardt ut mot eget parti og Regjeringen etter oljetildelinger

– Vi krever ikke mye av Regjeringen, bare at de skal følge sin egen politiske plattform, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er skuffet over eget parti etter at Regjeringen delte ut en rekke nye oljeutvinningstillatelser i Barentshavet.

Mandag ga Regjeringen oljeselskapene 12 nye oljeutvinningstilltalelser gjennom den 24. konsesjonsrunden (se faktaboks).

Totalt fikk selskapene tildelt 47 nye oljeblokker å lete på, de fleste av dem i Barentshavet, og flere nær de sårbare områdene nær Bjørnøya.

23 av disse oljeblokkene er tildelt stikk i strid med miljøfaglige råd, viser en gjennomgang Naturvernforbundet har gjort.

– Her er det ingen tvil om at oljelobbyen og Terje Søviknes har fått herje på. Det skuffer oss hvor lite de har gitt Venstre, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Han mener Regjeringen ikke følger opp det de tre partiene ble enige om i Jeløy-erklæringen.

– Burde stått hardere på

Venstre har landsmøtevedtak på å stanse 24. konsesjonsrunde, men fikk ikke gjennomslag for det i regjeringsforhandlingene. I stedet ble de tre partiene enige om å «legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder».

– Vi ser ingen spor etter dette. Miljødirektoratet frarådet å bore innenfor timilssonen rundt Bjørnøya. Nå åpner man for dette, stikk i strid med de miljøfaglige rådene, sier Hansmark.

– Jeg innser at Venstre ikke kan stoppe 24. konsesjonsrunde. Men jeg forventer at Venstre skal sette sitt preg på konsesjonsrunden. Her burde man stått hardere på kravene, sier han.

Miljødirektoratet og Polarinstituttet har frarådet boring i de to blå skraverte områdene øverst til venstre i kartet, som ligger nærmest Bjørnøya (helt i toppen av kartet). Aker BP er operatørselskap på begge de to omstridte utvinningstillatelsene.

– For slappe krav

Miljødirektoratet frarådet tildeling av utvinningstilltalser i en radius på 10 mil rundt Bjørnøya, fordi de mente det var «store miljømessige utfordringer» med oljeaktivitet i området gjennom hele året:

  • I perioden mars-september vil et eventuelt utslipp utgjøre en stor risiko for sjøfugl
  • Vinterstid vil eventuelle større oljeutslipp i dette området kunne nå områder med is nord for Bjørnøya
  • I tillegg er det store beredskapsmessige utfordringer knyttet til Bjørnøya og is i vinterperioden.
  • Den operative risikoen for boreaktiviteter er størst vinterstid. Direktoratet påpeker at også Statoil bekrefter dette, som ønsket å bore i Barentshavet i sommerhalvåret for å redusere risikoen for at «hendelser» skal inntreffe.

I Jeløy-erklæringen fikk Venstre også inn at Regjeringen skulle vurdere begrensninger på boring i en større radius rundt Bjørnøya.

Dette mener regjeringen de følger opp ved å sette en tidsbegrensning på boringen fra 1. april til 15. august på de to utvinningstillatelsene som ligger nærmest Bjørnøya, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Det er ikke bra nok. De boretidsbegrensningene er alt for slappe. Man treffer fortsatt sårbare tider, for eksempel tider der fuglene beveger seg. Dessuten er det større risiko for ulykker på vinterstid, sier Hansmark.

Greenpeace aksjonerte i fjor sommer mot Statoils leteboring i Barentshavet.

– Klamrer seg til et halmstrå

Også Naturvernforbundet mener ukens oljetildelinger er et brudd på avtalen om å legge vekt på miljøfaglige råd. De viser til at Miljødirektoratet og Polarinstituttet har advart mot å åpne 23 av de 47 tildelte oljeblokkene.

12 av de 23 omstridte blokkene ble tildelt med begrensninger på når på året oljeselskapene kan drive leteboring, mens resten ble gitt uten slike vilkår.

– Regjeringen klamrer seg til halmstrå når de påstår at de følger miljørådene ved å sette enkelte boretidsbregrensninger rundt Bjørnøya. Her frarådet miljøetatene petroleumsproduksjon helt, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

– Dette viser dessverre at det er lite som er annerledes i oljepolitikken, selv med Venstre i regjering, legger hun til.

Vil fjerne spesialordninger

Unge Venstre ønsker en mer restriktiv oljepolitikk enn det som ble vedtatt på Venstres landsmøte, og langt mer restriktiv enn den Regjeringen fører. Nå forventer Hansmark at Venstre leverer resultater på andre områder i oljepolitikken fremover.

– Vi forventer at Regjeringen skal fjerne noen av subsidiene av oljenæringen, som leterefusjonsordningen, friinntektene, avskrivningsreglene og andre spesialordninger som gjør det lønnsomt for oljeselskapene å bore etter olje i dag, sier han.

Aftenposten var onsdag formiddag i kontakt med miljøvernminister Ola Elvestuen (V). Han har ikke besvart vårt henvendelse.