Politikk

Stripper tollvesenet for oppgaver

Uten å involvere de ansatte har finansminister Siv Jensen bestemt å strippe tollvesenet for en stor del av oppgavene. I fremtiden er det Skattetetaten som skal kreve inn avgifter.

I fremtiden kan tollvesenet miste oppgaver, og sitte igjen med grensekontroll.
  • Gunnar Kagge
    Journalist
  • Solveig Ruud
    Journalist

På allmøter tirsdag ettermiddag fikk en stor del av de ansatte i tolletaten beskjed om at de skal overføres til skatteetaten. Tolletaten mister mange av sine nåværende oppgaver, men loves styrket grensekontroll.

— Tollerne skal få begrenset politimyndighet, sier finansminister Siv Jensen.

— I praksis betyr det også at vi får et sterkere politi.

Hun mener at reformen vil gi en klarere rendyrking av de to etatene. Skatteetaten får nå ansvar for alle innkreving. I dag er det Tolldirektoratet som henter inn alt fra avgift på biler og alkohol, til "forskningsavgift på landbruksprodukter".

— Målet er å styrke tollvesenets kjerneoppgaver. De har en mer komplisert hverdag og dette er et helt nødvendig skritt å ta, sier hun.

Begge de berørte etatene ligger under Jensens ansvarsområde i regjeringen. Hun sier at tollerne var de første hun møtte etter at hun ble finansminister, og at hun er opptatt av at de må settes i stand til å løse nye vanskeligere oppgaver.

— Dette er ikke en nedbemanningsreform. Målet er å få mer ut av hver krone, sier hun.

Håper det er sant

Leder Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund håper hun snakker sant.

— Akkurat det er positivt. De lover også at så få som mulig skal måtte flytte, sier han.

spc3da26-shHHoy4pZO.jpg

Men ellers er han og andre fagforeningsledere i de to etatene skeptiske til selve prosessen. De er skuffet over at regjeringen planlegger slikt uten å trekke med de ansatte tidligere.— I dag har vi presentert den overordnede planen, sier Siv Jensen.

— De tillitsvalgte var informert på forhånd. Det er nå implementeringen begynner og det er viktig at de ansatte er med. Men ingen skal være i tvil om at reformen skal gjennomføres.

Støtvig i Tollerforbundet mener at det må gjøres et grundig utredningsarbeid først. Han er forbauset over at ikke regjeringen begynte med det.

— Man henter jo ikke inn arkitekter etter at huset er bygget, sier han.

Tollerne lurer for eksempel på hvordan bedrifter vil reagere dersom tollbehandlingen blir to-delt, slik at én etat klarerer varen og fastslår hvor mye toll som må betales, så må man til en annen etat for å betale.

— Kanskje er dette fornuftig, men det vet jo ingen før vi har sett på det. Ikke minst må næringslivet trekkes inn, sier han.

Det jobber drøyt 1900 i tolletaten og ca. 6500 i skatteetaten.

Les også

  1. Regjeringen vil fjerne tidstyvene i departementene

Les mer om

  1. Politikk