Politikk

Her er 14 vedtak du må få med deg fra helgens Frp-landsmøte

Frps landsmøte vedtok å forby bønnerop i det offentlige rom og ga Frps stortingsgruppe marsjordre om å kjempe mot den omdiskuterte sukkeravgiften.

Leder i redaksjonskomiteen Per Sandberg ville avvise en resolusjon om forbud mot bønnerop i det offentlige rom, men tapte det slaget i komiteen. Et klart flertall på Frp-landsmøtet, inkludert både Sandberg og Frp-leder Siv Jensen, stemte til slutt for et forbud når saken kom til avstemning på selve landsmøtet.
  • Robert Gjerde
    Journalist
Leder i redaksjonskomiteen Per Sandberg ville avvise en resolusjon om forbud mot bønnerop i det offentlige rom, men tapte det slaget i komiteen. Et klart flertall på Frp-landsmøtet, inkludert både Sandberg og Frp-leder Siv Jensen, stemte til slutt for et forbud når saken kom til avstemning på selve landsmøtet.

Frps partiprogram sto ikke på dagsordenen under helgens landsmøte, men en rekke resolusjoner som ble vedtatt vil endre partiets politikk fremover:

1. Kamp mot sukkeravgiften

I fjor økte Frp i regjering, etter forslag fra KrF, sukkeravgiften med 83 prosent. Avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent. Nå ber Frp-landsmøtet stortingsgruppen jobbe for å endre eller fjerne avgiften slik at det ikke rammer norske arbeidsplasser. Grensehandelen har skutt i været etter budsjettforliket mellom Regjeringen og KrF i fjor høst.

  • Les Therese Solliens kommentar om Frp som ansvarlig styringsparti

2. Forbud mot bønnerop

Per Sandberg og redaksjonskomiteen ville avvise forslaget fra Buskerud om å forby bønnerop i det offentlige rom, men et klart flertall på landsmøtet ville det annerledes. Kritikerne på landsmøtet mente bønnerop ikke var noe problem i dag og at man ikke kan forby alt man ikke liker.

Det var debatt i gangene under Frps landsmøte om man skulle forby bønnerop i det offentlige rom, men innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim vant debatten og fikk gjennomslag for et forbud.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sa det slik:

– Jeg er for menneskerettigheter, men mot misbruk av menneskerettigheter, til rungende applaus.

3. Ja til assistert befruktning for enslige

Frp sa ja til eggdonasjon i 2013, men har til nå ikke hatt noe standpunkt til assistert befruktning for enslige. Med vedtaket av denne resolusjonen har Frp inntatt samme standpunkt som regjeringspartnerne Venstre og Høyre i begge disse to sakene. Bioteknologimeldingen skal behandles i Stortinget i mai.

Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud resolusjonsforslag om assistert befruktning ble vedtatt.

Samtidig har Frp tradisjon for å stille representantene fritt i etiske saker. Det vil stortingsgruppen ta stilling til senere.

4. Frp vil endre flypassasjeravgiften

Mange i Frp vil skrote hele avgiften, men landsmøtet i Frp samlet seg om en resolusjon der man ber Frp i regjering endre avgiften slik at distriktsrutene på kortbanenettet i de nordligste fylkene skjermes. Finansminister Siv Jensen har også tidligere varslet at departementet ser på «en ny innretning» på denne avgiften. Flypassasjeravgiften er 83 kr pr. reise. På grunn av mange mellomlandinger vil derfor distriktsruter i Norge ofte ende med langt høyere samlet avgift enn en reise mellom Oslo og New York som defineres som én reise.

5. Styrke Forsvaret

Landsmøtet ber Regjeringen og stortingsgruppen arbeide for at forsvarsbudsjettet økes til minst 2 prosent av BNP, senest innen 2024 i henhold til NATO-vedtaket i 2014. I Regjeringens Jeløya-erklæring er ikke formuleringene om 2-prosentmålet like klar.

Landsmøtet vedtok også at Forsvaret tilføres ekstraordinære midler utover LTP-rammen «dersom det oppstår uforutsette hendelser eller behov utover hva som ligger til grunn i LTP».

6. Fempunktsplan mot mobbing

Frp-landsmøtet vil pålegge Fylkesmannen løpende oppfølging av skoler med høye mobbetall og tydeliggjøre Fylkesmannens ansvar for å gi dagbøter til skoler ved brudd på opplæringsloven. Rektor plikter å utvise elever i alvorlige mobbesaker. Samtidig vil Frp vurdere å la rektor få myndighet til å avgjøre om mobberen skal bytte skole. Frp vil jobbe for å etablere lokale mobbeombud.

7. Behold FM-nettet til lokalradio

Frp-landsmøtet ber partiets stortingsgruppe og Regjeringen jobbe for at ledige FM-frekvenser skal kunne brukes av lokalradioer. Samtidig vil Frp at sendestyrken på FM-stasjoner økes betydelig og at forbudet mot videresending og samsending oppheves. Frp vil at nåværende FM-lisenser forlenges ut over 2022 og at det tillates nye lokale aktører på FM. Stortinget vedtok at FM-skulle stenges i 2017 – mot Frps stemmer – med endelig slukking i 2022.

8. Ja til liberalisering av regelverket for pengespill

Frps landsmøte vil liberalisere regelverket for pengespill i Norge «innenfor kontrollerte former». Partiet vil dermed tillate regulert fysisk kasinodrift i Norge og samtidig legge til rette for at fysisk kasinodrift kan samlokaliseres med publikumsanleggene på «de av landets travbaner med tilstrekkelig kundegrunnlag for slik virksomhet.»

9. Muntlig eksamen kan filmes

FpU vant frem med sitt forslag om å filme muntlig eksamen. Bakgrunnen er at det er vanskelig å klage på en karakter når den aktuelle fremføringen ikke er «tapet». Landsmøtet mener derfor at muntlig eksamen bør filmes i de tilfellene eleven selv ber om dette.

10. Økte satser for legdommere

Frps landsmøte vedtok at satsene for å være meddommer i den nye juryordningen i straffesaker må øke i takt med prisstigningen. Dagens satser for meddommere er 250 kroner for studenter, pensjonister og trygdede. Frp mener satsens minimum må settes til 500 kroner.

11. Helikopter til kystvakten

Landsmøtet ber stortingsgruppen sette ned et ekspertutvalg, hvor ledelsen og kompetanse fra h.h.v. Kystvakten på Sortland og 337-skvadronen på Bardufoss deltar, med sikte på at Kystvakten raskt får nye helikoptre. Bakgrunnen er fiaskoen rundt de nye NH90-helikoptrene. «Sikorsky Sea Hawk-helikoptre i Danmark, eventuelt Dolphin som brukes av US Coast Guard, vil begge kunne gi Kystvakten den kapasitet de er avhengig av», heter det i resolusjonen som ble vedtatt.

12. Utrede forbud mot mikroplast

Gjelder produkter der mikroplast ikke er helt nødvendig

13. Saktegående fritidsbåter unntas fra påbudet om redningsvest.

Landsmøtet vil også tillate at ungdom over 14 år kjøre småbåt etter å ha avlagt båtførerprøven.

14. Sikre like tilskudd til private og offentlige barnehager.

Gjelder i forbindelse med innføring av den nye bemanningsnormen fra august av.

Les mer om

  1. Fremskrittspartiet (Frp)
  2. Fremskrittspartiets landsmøte
  3. Flypassasjeravgiften
  4. Siv Jensen
  5. Grensehandel
  6. Pengespill