Politikk

Kontrollkomiteen: Spør om SSBs styreleder også burde gå

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt finansminister Siv Jensen 13 nye kritiske spørsmål. Den vil også ha SMS- og e-post fra statsråden.

Kontrollkomiteen har stilt finansminister Siv Jensen tretten nye, nærgående spørsmål om håndteringen av konflikten med daværende SSB-sjef Christine Meyer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

 • Thomas Spence

– Om lederen i SSB ikke har oppfattet signalene i dialogen fra departementet, bør ikke da også lederen av styret gå av, spør en enstemmig komité.

Bakgrunnen er uklarhet om hvilken rolle styret har spilt i dialogen mellom SSBs daglige ledelse og departementet i striden som førte til at SSBs administrerende direktør Christine Meyer trakk seg.

Striden om finansministerens håndteringen av SSB-direktørens avgang og omorganiseringen i SSB fortsetter. Komiteen ber nå Jensen om detaljer som vil gi et sjeldent innblikk i hvordan det mektige departementet utøver makt og styring, denne gang i en «dialog» som endte med havari og tillitsbrudd.

Jensen og tidligere SSB-direktør Christine Meyer har svært ulike vurderinger av hva som har skjedd.

Nå vil en enstemmig komité ha innsyn i all kommunikasjon inkludert SMS-er, telefonsamtaler og uformelle møter.

 • Les også: Jensen sier hun advarte Meyer seks ganger

– Spørsmålet anses ikke besvart

Første spørsmål lyder:

Komiteen ber om en oversikt over de møtene som er gjennomført og over annen konkret og mer uformell kontakt mellom partene, samt utskrift av e-poster, SMSer og/eller annen skriftlig dokumentasjon.

Konkret ber komiteen om å få oversendt utskrift av e-posten Jensen har svart hun mottok med forslag til tiltak fra Christine Meyer. Videre ber komiteen om å få oversendt referater fra seks møter mellom departementet og SSB fra 13. januar til 8. november i år.

Komiteen er heller ikke fornøyd med Jensens svar på om hun mener «at en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillit for å kunne være i sin stilling?»

– Spørsmålet anses ikke besvart og gjentas, skriver komiteen.

Her er andre sentrale spørsmål komiteen stiller Jensen, som har frist til onsdag med å svare:

 • Ifølge oppslag i media skal Meyer så sent som 2. mai 2017 ha fått departementets støtte til omstilling av forskningsavdelingen. Medfører dette riktighet?
 • Hva er den konkrete begrunnelsen for at bekymringen økte i implementeringsfasen, når planleggingen av endringene hadde vært kjent for Finansdepartementet over lengre tid?
 • Statsråd Jensen viser i sitt svar til at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen er svekket. Hvilke leveranser fra SSB i senere tid er det som gir grunnlag for denne svekkede tilliten? Har Finansdepartementet eksempler og
  dokumentasjon på å ha fått leveringer fra SSB som ikke har vært gode nok?
 • Les også Trine Eilertsen: Svarene fra Jensen utløser nye spørsmål

Hvorfor nevnte departementet navngitte forskere?

Komiteen vil også ha svar på hvorfor departementet blandet seg opp i plasseringen av tre navngitte forskere, blant dem Erling Holmøy som sto bak kontroversielle rapporter om konsekvensene av innvandringen.

Den viser til at departementet spurte «..om nøkkelpersonell for de to nevnte modellene kunne bli værende i forskningsavdelingen. Det ble svart at det lot seg gjøre, men bare etter skriftlig instruksjon fra finansministeren. Det ble understreket fra departementet at instruksjon ikke var aktuelt».

– Hvorfor var ikke dette aktuelt? Dersom det var en viktig sak for
Finansdepartementet, hva forhindret departementet fra å instruere?
Var det mer ryddig å få SSB-sjefen til å gå av enn å instruere SSB i denne konkrete saken, spør de.

Til slutt går komiteen inn på grensene for innblanding fra departementet, som av forarbeidene til loven ikke kan instruere byrået om «forskning og statistikkfaglige spørsmål».

– Mener finansministeren at det vil være forenlig med forarbeidenes intensjoner dersom departementet gir uttrykk for en mening om det er ønskelig eller ikke å produsere for eksempel et innvandrerregnskap?
– Mener finansministeren at det at departementet har synspunkter på konkret plassering av personer, ikke faller inn under forsknings- og statistikkfaglige spørsmål, lyder spørsmål tretten, det foreløpig siste i historien om SSB-sjefens avgang.

Når svarene fra Jensen foreligger, vil komiteen avgjøre neste skritt. Mulighetene er:

 • Svarene er tilfredsstillende, og saken avsluttes.
 • Svarene utløser nye spørsmål
 • Komiteen innkaller Jensen, Meyer, Holmøy og andre sentrale aktører til åpen høring.