Solberg:- Aps forslag kan gi dårligere utvikling for pensjonistene

Tre år på rad med nedgang i pensjonsytelsene mens lønningene steg skapte mye bitterhet. Nå innfrir Ap kravet fra fagbevegelsen. Men statsminister Erna Solberg advarer om at det kan pensjonistene tape på.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) har lenge krevd endringer i reguleringen av pensjoner.
  • Thomas Spence

– Vi vet at forslaget til Støre er den samme modellen som Stoltenberg avviste da de la frem pensjonsforliket i 2008. Stoltenberg avviste modellen blant annet fordi det blir mer vilkårlig hva man får i pensjon og hvem som kan ta ut tidligpensjon, skriver Solberg på bloggen sin.

– Hvis vi skal lytte til de siste og beste prognosene fra Norges Banks vil dette forslaget kunne gi pensjonistene marginalt bedre regulering i 2018, men klart mindre i 2019 og 2020. Hvis dette er tilfelle, vil pensjonistene komme dårligere ut de neste årene, sier hun.

Dermed er det skapt usikkerhet om virkningen av Aps forslag, og om det vil bli flertall for å gjennomføre reformen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at endringen ikke skal koste penger på lang sikt.

– Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss. Hvis reguleringen oppleves som urettferdig år etter år, svekkes legitimiteten til systemet. Hvis vi ikke gjør noe med det, rokker det ved bærekraften, sa Støre da han presenterte forslaget torsdag.

Det er reguleringen av løpende alderspensjoner, en av bærebjelkene i pensjonsreformen, som har møtt veggen i møtet med dagens økonomiske virkelighet preget av lav økonomisk vekst og prisstigning.

Pensjonene reguleres nå med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng. Men når reallønnsveksten er på beskjedne mellom 0–0,75 prosent, innebærer det tap for pensjonistene. Aps forslag medfører en årlig regulering med et snitt av forventet lønns- og prisvekst. Dette er i all hovedsak slik både Unio og LO har spilt inn.

LO og Unio fornøyd

I formiddag møtte både LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Unio-leder Ragnhild Lied og Jan Davidsen, leder i Norsk Pensjonistforbund, fornøyd opp på Aps servering av valgkampflesk til pensjonistene.

Pensjonistene har hatt nedgang i kjøpekraften både i 2015, 2016 og 2017. I ett år, 2016, hadde også lønnstagerne reallønnsnedgang.

En enslig minstepensjonist, med 250.000 kroner i pensjon, har ifølge Norsk Pensjonistforbund tapt 14.921 kroner siden 2014.

Men ifølge Ap hadde ingen av partiene bak pensjonsreformene forutsett at pensjonistene år etter år skulle tape kjøpekraft mens reallønnen til lønnstagerne økte.

Kort fortalt vil pensjonistene ifølge Ap få lavere lønnsnedgang enn lønnstagerne i økonomisk dårlige år, men også lavere vekst i pensjonene enn lønnsveksten, i gode år.

Hvis reallønnsveksten for lønnstagerne blir 0,5 prosent, ville pensjonistene med dagens system få minus 0,25 prosent i pensjonsutbetaling. Med Aps forslag vil de få halvparten av lønnsveksten, pluss 0,25 prosent.

Les også

Valgkampfinansiering: LO-familien har gitt 5 millioner mer enn Høyres rike onkler

900.000 pensjonister

Endringen vil ikke ha økonomiske konsekvenser over tid, ifølge Ap.

Hvis forslaget får flertall, skal det tre i kraft fra 2018. Ifølge Ap vil det gi en merkostnad på kroner 400 millioner i 2018, 200 millioner i 2019 før det vil gi pluss i regnskapet.

Solbergs tallknusere og pensjonseksperter regnet på forslaget i hele går før hun offentlig kommenterte utspillet som kan få betydning for stemmegivningen til mange av landets rundt én million pensjonister.

– Forslaget betyr at man regulerer pensjonene med halvparten av reallønnsutviklingen. Arbeiderpartiet sier selv at dette ikke skal gi en bedre eller dårligere pensjon over tid enn dagens system. Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.

– Jeg er åpen for forslaget, men jeg er imot en endring som gir pensjonistene mindre enn dagens system, sier Solberg.

7 milliarder til pensjonistene

Støre avviser at Ap med dette setter hele pensjonsreformen i spill, for eksempel ved at pensjonistene kan komme tilbake om noen år med sterk økonomisk vekst og klage over økende avstand mellom lønns- og pensjonsutviklingen.

Solberg sier Regjeringen har brukt nærmere 7 milliarder på å bedre pensjonistenes økonomi, og at Ap har stemt mot flere av forslagene.

– Vi har de siste årene gitt betydelig skattelette til pensjonistene. Økt grunnpensjon for gifte og samboende, og vi har økt minstepensjon for enslige minstepensjonister. Det har bidratt til at pensjonistenes kjøpekraft har økt betydelig mer enn det som følger isolert sett av den årlige reguleringen, sier hun, og lister opp:

  • Økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister. Økningen var på om lag 4 000 kroner pr. pensjonist. Det vil si 8 000 kroner pr. pensjonistpar.
  • Gjennom budsjettavtalene med Venstre og Kristelig Folkeparti er også ensliges minstepensjoner økt med 4 000 kroner fra 1. september 2016. Det er besluttet en ytterligere økning på 4 000 kroner i ensliges minstepensjoner fra 1. september 2017.
  • I tillegg har pensjonistene fått betydelig skattelette. Samlet skattelette i perioden 2014 til 2016 var på om lag 2,5 milliarder kroner for alderspensjonistene. Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr. pensjonist. I revidert nasjonalbudsjett bestemte regjeringen å gi ytterligere 840 millioner i skattelette.

Landets 900.000 pensjonister vil antagelig glede seg over dagens ulike frierier og valgkamputspill.

– Hvis noen mener vi frir til pensjonistener, så gjerne det. Vi vil at pensjonistene i Norge skal ha det godt og trygt, sier nestleder Trond Giske.

– Vi er fornøyd, sier Jan Davidsen i pensjonistforbundet.

– Dette er et forslag i tråd med LOs forslag under årets trygdeoppgjør. Vi har mange pensjonistmedlemmer, og det er viktig å sikre at ikke én gruppe kommer systematisk dårligere ut, sier LO-lederen.