Politikk

Støre om helseministerens helseløfter: Underlig å komme med nye når de gamle ikke er innfridd

Høyre lanserer ti nye helseløfter. Ap svarer med liste over brutte helseløfter fra forrige valgkamp.

Jonas Gahr Støre mener fritt behandlingsvalg tapper offentlige sykehus for penger.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

– Det er underlig at helseministeren lanserer nye helseløfter når så mange av de viktigste løftene fra fire år siden ikke er i nærheten av være innfridd, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ti ny løfter fra Høyre

Statsminister Erna Solberg og Bent Høie la frem ti nye helseløfter mandag ettermiddag.

Blant de ti nye løftene Høyre presenterer, er disse:

 • Ventetiden til sykehusbehandling skal ned til under 50 dager.
 • Det skal innføres 8 nye pakkeforløp, inkludert forløp for ferdigbehandlede kreftpasienter.
 • Psykiatri og rus skal prioriteres.
 • Fritt behandlingsvalg skal utvides.
 • I tillegg vil Høyre sikre bedre tilgang til utprøvende behandling og etablerer en second opinion for alvorlig syke pasienter.

Jonas Gahr Støre er ikke imponert over Høyres helsepolitikk for de neste fire årene.

– Med så mange brutte løfter i bagasjen er det vanskelig å tro på nye, sier Støre. Han var helseminister i den rødgrønne regjeringen da opposisjonspolitiker Bent Høie kom med en rekke helseløfter i 2013. Mandag la Høyre og sittende helseminister frem nye løfter for helsesektoren frem til 2021.

Men Støre minner om at en rekke av de løftene Høie kom med i 2013, ikke er innfridd. Aftenposten har konfrontert helseministeren med det Ap mener er klare løftebrudd, og Høie innrømmer å ha kommet for kort når det gjelder noen av dem.

Her er Aps oversikt over brutte Høyre-løfter:

1. Milliardløftet: Høyre lovet i 2013-valgkampen å styrke sykehusenes økonomi med 12 milliarder kroner. Ap mener Regjeringen ligger nesten 3 mrd. bak eget skjema.

Høies svar: «Vi har klart å oppnå resultatene for pasientene, redusert ventetid og ikke minst får flere pasienter hjelp i de offentlige sykehusene nå selv om vi ikke har nådd hele pengemålet.»

2. Fritt behandlingsvalg: Høyre gikk inn for at pasienter med rett til behandling skulle kunne velge mellom private og offentlige sykehus dersom det er ventetid på de offentlige sykehusene. I valgkampen 2013 lovet Erna Solberg at «Fritt behandlingsvalg (FBV)» skulle innføres fullt ut fra 2016. Det har ikke skjedd.

Regjeringen innførte ordningen for pasienter som trengte behandling i psykiatrien og med rusproblemer fra november 2015. Senere er ordningen blitt utvidet til å gjelder visse andre ting, men dette er ikke blitt en ordning for alle. Tall fra Helsedirektoratet viser at 3835, de aller fleste på det sentrale Østlandet, har fått privat behandling via FBV. Kun 17 pasienter fra Finnmark har dratt nytte av ordningen.

Høies svar: «Jeg ser at ordningen blir mer og mer populær. Nå er det over 4000 pasienter som har benyttet seg av ordningen, mellom 3 til 400 hver måned.»

3. Over og ut med helseforsikringer. Opposisjonspolitiker Bent Høie mente helseforsikringer ville bli overflødige når Fritt behandlingsvalg ble innført. Ifølge bransjen er det nå over en halv million nordmenn som har tegnet privat helseforsikring. Under Høyre/Frp-regjeringens tid har det blitt 100.000 flere.

Helseminister Bent Høie (H).

Høies kommentar: «Veksten har bremset opp mens det var rekordvekst under den rødgrønne regjeringen. Svaret fra Høyre på å redusere antall helseforsikringer er å redusere ventetiden i den offentlige helsetjeneste og å øke pasientens valgmuligheter på det offentliges regning. Der viser vi resultater, mens Arbeiderpartiet gjør det motsatte.»

4. Dyre kreftmedisiner. Høie ga inntrykk av at det skulle bli mye lettere å få tilgang til dyre kreftmedisiner. Bent Høie sa i 2013 det burde være en gladsak at livsforlengende medisiner var på markedet.

Høies kommentar:

«Gjennom den beslutningsmetoden som vi har etablert, som vi er enig med Arbeiderpartiet om, har to av tre av de nye kreftmedisinene fått ja. Tidligere fantes det ikke noe forutsigbart system for regelverket på dette området. Det var tilfeldig, nå er det satt i system, og alle kjenner reglene.»

5. Kreftdiagnose innen 48 timer. Regjeringen har innført pakkeforløp for behandling av alle kreftgarantier, men den inneholder ingen 48 timers garanti, som var en del av Regjeringserklæringen.

Høies kommentar:

«Det er blitt en del av det integrerte del av pakkeforløpet der det er definert hva fastlegen skal starte opp med av diagnostisering i forbindelse med at pasienten henvises til sykehus.»

– Men det er ikke diagnosesentre med 48-timers frist, Bent Høie?

– Det er etablert tverrfaglig diagnostiske sentre i alle helseregioner. Hvor raskt man kommer i de ulike pakkene, er definert med utgangspunktet i behovene på de ulike krefttypene.

6. Avvikle helseforetak. Høyre gikk til valg på å avvikle de regionale helseforetakene. Regjeringen satte etter hvert ned et utvalg som skulle evaluere dem og endte opp med å konkludere med å ville beholde de regionale helseforetakene.

Høies kommentar: «Det har vi ikke gjort. Høyre har endre standpunkt på landsmøtet rett og slett fordi vi utredet alternativene, og svarene som kom frem, fremsto ikke som bedre enn dagens modell.»

Støre: Henger etter med investeringer

Støre antyder at Erna Solberg og Høyre bortforklarer manglende innfrielse av løfte om å bruke 12 milliarder på landets sykehus. Han mener bl.a. at flere ville fått kreftmedisiner og sykehusene bedre utstyr om Høyre hadde brukt de ytterligere tre milliardene han de lovet.

– Nå henger også sykehusene etter i viktige investeringer i utstyr og teknologi, sier han.

Støre bruker ordet «flopp» om gjennomføringen av fritt behandlingsvalg, en ordning Erna Solberg nå varsler at Høyre vil utvide.

– Det er nesten parodisk at denne ordningen, som overfører penger fra sykehusene til en privat sykehussektor som er dyr, byråkratisk og lite effektiv skal utvides til å nå 12.000 nye pasienter i et Sykehus-Norge som behandler bortimot halvannen million pasienter, sier han.

Støre mener man ville fått mye mer for pengene om de i stedet var brukt til å styrke fellessykehusene faglig og teknologisk. Han mener også fritt behandlingsvalg tapper offentlige sykehus for penger.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Regjeringen
 3. Pakkeforløp
 4. Bent Høie
 5. Jonas Gahr Støre
 6. Sykehus