Byggeprosjekt 25 ganger dyrere på fem år: Stortinget knallhardt ut mot egen direktør

Stortingets byggeskandale setter den interne maktkampen på spissen. Kontrollkomiteen tar nå et knallhardt oppgjør med virkelighetsbeskrivelsen til Stortingets direktør Ida Børresen.

I et innlegg i Aftenposten ber ledelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets direktør Ida Børresen om å kutte omkampen med Stortinget.

Saken kan bli hennes bane, mener flere eksperter.

Statsviter og professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen mener kritikken er «nesten uforenlig med at hun fortsetter i stillingen».

«Flere medier formidler upresis og feil informasjon om Stortingets byggeprosjekt P26», skrev Stortingets direktør Ida Børresen for halvannen uke siden i et innlegg i Aftenposten.

I en kronikk svarer nå kontroll- og konstitusjonskomiteens ledelse.

I innlegget anklages Børresen for «spesiell bruk av fakta», for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.

Innlegget er signert komiteens leder Martin Kolberg (Ap) og de to nestlederne Michael Tetzschner (H) og Helge Thorheim (Frp).

Ber direktøren slutte å kjempe mot Stortinget

De tre mener at Børresens omtale av byggeprosjektet strider mot vedtakene Stortinget har gjort i forbindelse med saken, og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.

Aftenposten har videreformidlet hele kronikken til Børresen, og hun har bekreftet å ha lest den. Hun opplyser i tekstmeldinger at hun er på ferie, og at det derfor er «vanskelig å få kommunisert en så kompleks sak uten samband».

– Oser av mistillit

Også statsviter og professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen har lest innlegget. Han sier at han ikke kan komme på et lignende politisk oppgjøret med administrativ ledelse på Stortinget.

Statsviter og professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen.

– Innlegget er etter min oppfatning meget alvorlig for Stortingets direktør. Det er nesten uforenlig med at hun fortsetter i sin stilling.

– Det oser av mistillit, legger han til.

Børresen har heller ingen kommentar til Aarebrots utsagn om at kritikken er uforenlig med at hun fortsetter som direktør på Stortinget.

– Det som er viktig her, er at det står en enstemmig komitéledelse bak kronikken. I begynnelsen av saken ble rollen til stortingspresident Olemic Thomessen diskutert. Dette brevet er utelukkende mot Børresen som direktør, sier Aarebrot.

– Komitémedlemmene påstår at det er hun som har en annen forståelse enn hva Stortinget har, sier han.

– Stortinget vil vinne

Selv om Børresens forståelse skulle vært den riktige, hjelper det lite, mener Aarebrot.

– I en strid mellom administrasjon og Stortinget vil det være Stortinget som vinner. Det er de som har makten, forklarer Aarebrot.

Stortingets byggeprosjekt er gjenstand for en strid mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets direktør.

Hvis ikke Børresen selv søker avskjed, er det eventuelt presidentskapet som må gi henne sparken.

– Direktøren forholder seg til Stortingets presidentskap i hverdagen. De funker som hennes styre, og i presidentskapet kommer det politikere fra alle de politiske partiene. Nå er kritikken rettet mot direktøren og bare henne, sier Aarebrot.

Tror utgangen av åremål er løsningen

Eivind Smith er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har også lest innlegget. Han beskriver situasjonen som unik og alvorlig, spesielt fordi den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon.

– Det kan vel tenkes at noen har merket seg at hennes seks år lange åremål utløper våren 2018. En så sterk mistillit som den som nå kommer til uttrykk i forholdet mellom «eieren», altså Stortinget, og dets administrasjonssjef, hadde vanskelig kunnet vedvare i andre typer av institusjoner. Når de tre lederne av kontroll- og konstitusjonskomiteen taler, gjør de det på mange måter på vegne av hele Stortinget, sier han.

Eivind Smith, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Uansett tror han at høstens stortingsvalg kan bli avgjørende, ikke bare for presidentskapet, men også for Børresen.

– Det faktum at disse to sakene kom opp til sluttbehandling få måneder før valget, har nok bidratt til å skjerme presidentskapet. I oktober skal jo det nyvalgte Stortinget uansett konstituere seg og velge nytt presidentskap, sier han.

Det er også dette presidentskapet han tror må håndtere mistilliten mot Børresen.

– Slik det ser ut midt i ferietiden, er det vel helst det nyvalgte Stortinget som må finne frem til en avklaring. I den prosessen vil det nyvalgte presidentskapet få en nøkkelstilling, sier han.

Aftenposten har også forsøkt å få kommentar fra stortingspresident Olemic Thomessen i forbindelse med denne saken, men han ønsket ikke å gi noen kommentar.