Høyres programkomité vil prøve ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne

– Et samfunn bør måles på hvordan vi tar vare på dem som trenger vår felles hjelp aller mest. Vi tar ikke godt vare på de tyngste rusmisbrukerne, sier Nikolai Astrup (H). Selv partiets egen helseminister går mot flere av forslagene.

=Oslo-selger Lucas (37) (t.v.) og Kent-Allan (25) er begge svært positive til Nikolai Astrups rusforslag.

Enda en overdose på sprøyterommet i Storgaten i Oslo sentrum. Dermed er døren stengt onsdag ettermiddag når Nikolai Astrup møter Aftenposten.

Opplevelsen styrker Høyre-politiker Nikolai Astrup i troen på at man må gå enda lengre i kampen for et verdig liv for rusmisbrukere.

Han har fått med seg et knapt flertall i programkomiteen som onsdag legger frem forslag til Høyres nye program for stortingsperioden 2017–2021. Flertallet ønsker å tenke nytt for å få ned overdosedødsfallene, og vil vurdere:

  • om fastleger kan dele ut gratis metadon, Subutex og andre preparater til rusavhengige.
  • om andre metoder enn injisering - for eksempel røyking - av heroin bør tillates på sprøyterommene.
  • Forsøke heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusavhengige og lavere terskel for substitusjonsbehandling

Astrup får støtte i gatene

10 av forslagene er det enighet om i programkomiteen, men de tre nevnt over er det et knapt flertall for.

Utenfor sprøyterommet møter Nikolai Astrup =Oslo-selger Lucas (37). Han er veldig engasjert i rusdebatten.

– Skal man få ned overdosedødsfallene så må man ha sprøyterom. En kompis av meg har reddet livet tre ganger takket være sprøyterommet, forteller han.

Lucas har selv brukt sprøyterommet, men nå går han på metadon. Han er veldig positiv til et røykerom.

– Når man har brukt så mye penger på å få det i stand, så bør det tas i bruk, argumenterer han.

Vil ikke legalisere cannabis

Også Kent-Allan (25) slår av en prat med Stortingspolitikeren.

Han har vært heroinmisbruker siden han var 13 år, og har brukt sprøyter tidligere, men nå har han gått over til å røyke heroin.

– Politikerne bør tillate røykerom så vi får bort heroinen fra gata, så barn slipper å se det. Det er forebyggende.

Nikolai Astrup vil ikke legalisere cannabis. Kent-Allan er enig.

– For veldig mange er det inngangsbilletten til tyngre stoffer. Det gir feil signaleffekt om det legaliseres, sier han.

Kortere ventetid på behandling

Astrup mener Regjeringen har prioritert rus og psykiatri, og viser til ventetiden er gått ned og flere får behandling.

– Men vi er fremdeles på overdosetoppen i Europa. De fleste som dør av overdose tar opioider med sprøyte, sier Astrup.

Han mener Høyres ruspolitikk langt på vei har vist resultater, blant annet ved at ventetidene til behandling er redusert fra 61 dager i 2013 til 37 dager i 2016.

– Men vi er ikke kommet i mål når 260 personer hvert år dør av overdose. Av hensyn til rusmisbrukerne selv, pårørende og samfunnet må vi snu hver stein og tillate oss å vurdere nye tiltak. Det å straffeforfølge tunge misbrukere og møte deres lidelser med straff er et feilskjær, mener han.

Astrup foreslo dette første gang i 2003, og har tatt frem saken med jevne mellomrom.

I 2010 foreslo Stoltenbergutvalget at man skulle forsøke med heroinassistert behandling, men det fikk ikke støtte.

– Tungvint system i dag

Sturla Haugsgjerd er talsperson for brukere og pårørende i Foreningen tryggere ruspolitikk. Han er positiv til Astrups forslag.

– Jeg personlig er tilhenger av at fastlegene kan dele ut Metadon og Subutex. I dag er LAR-systemet altfor knirkete og tungvint, så mange faller utenfor, sier han.

Haugsgjerd påpeker at det er viktig å lære av land som har lykkes med å få ned overdosedødsfallene.

– Vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal ha verdens beste ruspolitikk.

– Sprøyterommet har reddet mange liv, sier rusmisbruker Lucas (37) til Nikolai Astrup.

Høie: Feil å prioritere

Nikolai Astrup får en tøff oppgave når han skal overbevise Høyre – blant andre helseminister Bent Høie, som håper forslaget blir stemt ned også til våren.

– Både Høyre og kommunene må prioritere der hvor det er størst behov og det som hjelper. Det er å gi bedre oppfølging, arbeid, bolig og aktivitet etter behandling. Og bedre helsehjelp, sier han.

Høie er ikke synlig imponert over forslaget fra programkomiteen.

– Å røyke heroin på sprøyterom kan umulig være et tiltak mot overdose. Det er synd flertallet i programkomiteen har falt i fellen «spørsmål som skaper politisk diskusjon». Jeg håper de har et godt kapittel utover disse punktene. Dette er tiltak som det er feil å prioritere. Flere land har satt i gang forsøksprosjekter, og vi vil kunne høste erfaringer fra disse.

Ja fra nesten halve Stortinget

Helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen er derimot begeistret. Partiet har foreslått det samme, men har blitt nedstemt.

– Det er positivt at programkomiteen i Høyre foreslår å legge vekk de ideologiske skylappene Høyre har vist i ruspolitikken så langt. Men jeg tror ikke på dette før jeg ser det. Til det har jeg opplevd motkreftene i Høyre som svært sterke i denne stortingsperioden. Høyres ideologiske, og ikke kunnskapsmessige tilnærming, har vært anført av helseminister Bent Høie, mener Micaelsen.

Venstre har, sammen med Ap, SV og MDG, stemt for forsøk med heroinassistert behandling i denne perioden. Men det holdt ikke til flertall.

– Dagens lov om sprøyterom og forskrift er utdatert. Jeg vil foretrekke en modell fra København, med brukerrom hvor alt unntatt cannabis og alkohol er tillatt, sier Ketil Kjenseth, helsepolitisk talsmann.

Fremskrittspartiet støtter forslaget om at fastlegene skal dele ut metadon, Subutex og andre preparater, men støtter ikke forslaget om at det skal tillates å røyke heroin på sprøyterom.

– Vi er også imot heroinassistert behandling, sier Kari Kjønaas Kjos.