Politikk

Stort flertall i Stortinget for koronasertifikat. Vil gjøre det lettere å reise i sommer.

Koronasertifikatet kan være på plass om få uker. – Det er ikke snakk om å gi begrensninger for noen, men lettelser der det er rom for det, sier saksordfører Mari Holm Lønseth (H).

Sommerferie i Syden rykker nærmere for nordmenn som får koronasertifikat.
  • Thomas Spence

Diskusjonen om koronasertifikatet er urettferdig eller offentlig forskjellsbehandling, er over.

Regjeringen foreslår en lovendring som vil gi ulike smitteverntiltak for nordmenn. Tiltakene skal baseres på et sertifikat med sikker informasjon om vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat.

– Det vil kunne bidra til raskere gjenåpning for hele nasjonen og til å slå ned smitten lokalt, sier Mari Holm Lønseth (H).

Stortingets helsekomité avgir innstilling om sertifikatet onsdag 2. juni. I tillegg til regjeringspartiene støtter Ap, SV og Frp forslaget.

Det skal innføres samtidig med at EUs digitale grønne sertifikat er ferdig, etter planen i slutten av juni.

– Vi ser nytten først og fremst for trygg legitimering av vaksinestatus for reiser mellom land. Vi er litt mer usikker på nytten for innenlands gjenåpning. Men vi ser dette som ett av flere verktøy for trygg en og rettferdig gjenåpning, sier Aps helsetalsperson Ingvild Kjerkol.

Sps Kjersti Toppe sier at partiet ikke har konkludert.

– Hvis vi støtter forslaget, må det bli rammet inn mye bedre på hva det kan brukes til. Og hva det ikke kan brukes til. Nå står ingen ting om det, bare en vid hjemmel til regjeringen, sier hun.

Stort flertall for et koronasertifikat. Men det er uvisst hvilke rettigheter det vil gi til å reise utenlands.

Kan bli ulik behandling

Regjeringen mener at det er en forventning i befolkningen at det vil komme lettelser i karantene og smitteverntiltak etter hvert som flere blir vaksinert. Det vises også til at næringslivet har behov for å få hjulene i gang så raskt som mulig.

Samtidig erkjenner regjeringen at «differensierte smitteverntiltak som forutsetter bruk av koronasertifikat, kan innebære forskjellsbehandling mellom personer».

Dette kan gripe inn i menneskerettigheter som retten til et privatliv, bevegelsesfriheten og diskrimineringsvernet.

Regjeringen mener likevel at et sertifikat er smart:

– Koronasertifikatet skal benyttes for å kunne gi fordeler, ikke for å sette begrensninger.

Departementet mener det er rimelig at vaksinerte personer får noen lettelser. Det samme gjelder personer som har vært smittet.

– Vaksine er gitt til dem med størst risiko for alvorlig sykdom og død, og ulikhetene i vaksinasjonsgrad er således gjort med det formål å gjøre denne risikoen lavest mulig. På sikt vil også den økte vaksinasjonsdekningen gi økte lettelser også for uvaksinerte, da smittetrykket vil reduseres, heter det.

Uklart hvilke rettigheter det gir

Frps helsetalsperson Morten Stordalen sier at sertifikatet gir muligheter, ikke begrensninger, for folk.

– Selv for dem som ikke er vaksinerte, ikke kan eller ikke vil ta vaksine, vil det være en stor fordel. Det handler om å inkludere slik at folk kan føle seg tryggere på at de ikke blir smittet, sier han.

Men det er fortsatt uklart hvilke rettigheter sertifikatet vil gi med hensyn til karantene og reiser. «Det foreslås i stedet at departementet får fullmakt til å gi forskrifter om bruk av koronasertifikatet», heter det.

Holm Lønseth bekrefter at det mest nærliggende er endring i begrensningene for antall mennesker som kan møtes.

I tillegg vil formålet med sertifikatet være å redusere eller frita reisende for karantene og andre begrensninger ved reiser i EU.

– Og så kan det bidra til å unngå karantenehotell for fullvaksinerte ved hjemreise, sier hun.

Skal virke i et halvt år

Det vil ikke være tale om en permanent eller langvarig bruk av koronasertifikat i Norge. Departementet foreslår at det norske regelverket skal gjelde i 6 måneder.

De er opptatt av at sertifikatet må fungere både innen- og utenfor våre landegrenser. Så lenge EUs regler eksisterer vil norske borgere ha nytte av sertifikat ved reise til andre EØS-land, heter det i proposisjonen.

SV foreslår en endring som gjør at en tredjedel av stortingsrepresentantene kan stanse forskriften. Det finnes i dag i koronaloven.

– Det vil være en demokratisk sikkerhetsventil. Det er viktig at vi beholder makten på Stortinget, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. EU
  4. Karantene