Regjeringen nekter Stortinget innsyn i rapport om trygdeskandalen

– Provoserende, sier SVs Freddy André Øvstegård. Tre professorer i offentlig rett mener regjeringens hemmelighold er «oppsiktsvekkende og bekymringsfullt».

SVs Freddy André Øvstegård og Aps saksordfører Eva Kristin Hansen nektes innsyn i rapport som kunne avslørt Nav-skandalen fem år tidligere.

Fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) mener derimot at det har «vært praksis i denne og tidligere regjeringer at slike interne dokumenter ikke gis til kontrollkomiteen». Det skriver Asheim i svarbrevet til Stortinget.

Fredag holder kontrollkomiteen høring om trygdeskandalen. Minst 86 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel i det som er en de største rettsskandalene i norsk historie.

Ap, SV og Sps representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen ba i forrige uke om innsyn i en rapport som kan svare på ett av de store, ubesvarte spørsmålene i trygdeskandalen.

Rapporten ble laget i 2014 av en arbeidsgruppe med representanter fra flere departementer. Oppgaven var å finne måter å begrense trygdeeksporten på.

Gruppen konkluderte med at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS-området.

Les også

Trygdeskandalen: Esa åpner formell sak mot Norge. Mener vi fortsatt praktiserer regelverket for strengt

– Praksis at interne dokumenter ikke gis til kontrollkomiteen

Likevel slo ingen alarm. Navs feilaktige praksis fortsatte helt til høsten 2019. Mange mennesker har urettmessig fått store tilbakebetalingskrav, blitt anmeldt og dømt til fengsel.

Stortinget ble først kjent med at ekspertrapporten fantes i august da Arnesen-utvalget som gransket skandalen, omtalte rapporten. Men Asheim nekter altså de folkevalgte å lese rapporten.

Fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).

«Dokumentet som komiteen har bedt om å få oversendt, er en del av regjeringens interne prosess- og saksforberedende dokumenter. Det har vært praksis i denne og tidligere regjeringer at slike interne dokumenter ikke gis til kontrollkomiteen.

I tråd med denne praksis under ulike regjeringer utleveres ikke det etterspurte interne dokumentet til komiteen», skriver Asheim i svarbrevet til Stortinget.

– Mindre åpenhet og mer hemmelighold

Professor Christoffer C. Eriksen sier at avslaget «er svært oppsiktsvekkende og i strid med det som har vært praksis i flere tidligere saker med tilsvarende alvor».

Eriksen viser til at i etterkant av Norges okkupasjon av Øst-Grønland (1933), Tysklands okkupasjon av Norge (1940–1945), Kings-Bay ulykken (1963), Reksten-saken (1988) og Bankkrisen (1998) har ulike regjeringer stilt en rekke interne dokumenter til disposisjon for Stortinget (og offentligheten).

Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen mener regjeringen praktiserer mer hemmelighold.

– Det er bekymringsfullt at regjeringen nå har slått inn på en kurs med mindre åpenhet og mer hemmelighold, sier Eriksen.

Departementet nektet nylig Eriksen og en kollega innsyn. Aftenposten har også begjært innsyn.

Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sa i Stortinget i november 2019 at «feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker».

– Jeg vil gjøre det jeg kan for å opplyse Stortinget og offentligheten om alt vi vet om denne saken pr. nå, og få alle fakta på bordet. Alt skal frem i lyset. Alle steiner skal snus, lovet Hauglie.

Professor Ingunn Ikdahl sier at det ser ut til at departementet allerede i 2014 fikk konklusjonen om at krav om faktisk opphold i Norge ikke kunne gjøres gjeldende.

– Dette var altså fem år før påtalemyndigheten, domstolene og offentligheten fikk denne kunnskapen. Hva som står i utredningen, er sentralt for å forstå og vurdere departementets kunnskap og rolle i at trygdeskandalen ikke ble stoppet tidligere, sier hun.

Opposisjonen: Alarmen burde gått tidligere

Kjernen i opposisjonens kritikk er at alarmen burde gått tidligere i regjeringsapparatet:

Hva gjorde departementet etter at det allerede i 2014 ble klart at Navs krav om opphold i Norge ikke var gyldig?

På fredagens høring må statsråd Asheim regne med kritiske spørsmål.

SVs Øvstegård, medlem i kontrollkomiteen, lurer på hva regjeringen har å skjule:

– Det er provoserende at regjeringen velger å holde tilbake informasjon i det som er Norges største rettsskandale, og hvor statsministeren og flere arbeids- og sosialministre har sagt at alle steiner skal snus. Men det gjelder tydeligvis ikke denne steinen.

– Hva tror du ligger bak avslaget?

– Man kan jo bare spekulere når de ikke gir innsyn. Og da lurer man på om det er noe i rapporten om regjeringens rolle i saken som regjeringen ikke ønsker skal komme i offentlighetens lys. Det er jo uheldig at det blir det etterlatte inntrykket.

– Er alle steiner snudd?

– Nei, det er de ikke.

– Hvis regjeringen gir avslag og peker på praksis og sedvane på feil måte, må vi konfrontere dem med det, sier han.

Les også

2014-rapport sentral for ny høring om trygdeskandalen

Tredje dokument som hemmeligholdes

Det er tredje gang regjeringen nekter Stortinget og offentligheten innsyn i dokumenter i skandalen. Tidligere er referat fra møte mellom Nav-sjef en og statsråden, og juridisk tolkningsuttalelse fra regjeringsadvokaten, hemmeligholdt.

Professor i offentlig rett, Benedikte M. Høgberg, mener at «dette er meget oppsiktsvekkende og undergraver Stortingets rolle som kontrollorgan overfor regjeringen».

Over ett år etter at trygdeskandalen eksploderte, har ingen av de domfelte fått dommene omgjort eller fått erstatning.

Én av grunnene til at det har tatt tid, er at Høyesterett i april ba Efta-domstolen om svar på i alt 16 spørsmål om hvordan EØS-reglene skal forstås. Før svarene kommer, er alle sakene stilt i bero.