Ble utpekt som KrFs fremtidshåp. Nå skal han lede Unge Sentrum.

Simen Bondevik (20) blir leder i Unge Sentrum – ungdomsorganisasjonen til det nye partiet Sentrum.

Simen Bondevik blir leder i Unge Sentrum, ungdomsorganisasjonen til det nye partiet Sentrum.

Sent på kvelden, 2. november 2018, er det klart: Knut Arild Hareide har tapt veivalget i KrF. Han meddeler sin avgang som partileder.

På et hotell på Gardermoen holder han sin tøffeste tale som KrF-leder.

I talen trekker han frem ett navn:

Simen Bondevik.

Selv om et flertall valgte samarbeid med høyresiden, ønsket Hareide å holde KrF samlet: Ved neste korsvei kan KrF – hvis KrF skal være et sentrumsparti – velge samarbeid med Ap og Sp, mente Hareide.

– Kanskje blir det Simen Bondevik som leder KrF inn i et regjeringssamarbeid med Ap og Sp, sa Hareide til en dørgende stille landsmøteforsamling.

Slik blir det ikke.

Stiftelsesmøte mandag kveld

Barnebarnet til tidligere statsminister og KrF-høvding Kjell Magne Bondevik blir leder i Unge Sentrum.

Det ble klart mandag kveld. På et digitalt stiftelsesmøte ble Sentrums ungdomsorganisasjon etablert. Et styre, med Simen Bondevik som styreleder, ble valgt og vedtektene for det nye ungdomspartiet banket.

Tirsdag sendes stiftelsesdokumentene til Brønnøysundregistrene. Så snart dokumentene er registrert er Unge Sentrum stiftet.

Mens Geir Lippestads nye parti Sentrum jobber febrilsk for å samle inn 5000 underskrifter før nyttår – som er kravet for å bli registrert som et politisk parti foran valget neste år – er Unge Sentrum dermed allerede en realitet.

Det stilles ikke de samme reglene for å stifte en politisk ungdomsorganisasjon som til å etablere et politisk parti.

Ville gi Ropstad en sjanse

Simen Bondevik var langt nede da det ble klart at retningsvalget i KrF endte med regjeringssamarbeid med høyresiden.

Likevel ville han gi Kjell Ingolf Ropstads «Nye KrF» en sjanse. Han sa ja til å bli leder i Viken KrF. Men i høst var det nok. Han meldte seg ut. Og inn i Sentrum.

Simen Bondevik og bestefar Kjell Magne Bondevik var begge veldig skuffet da retningsvalget i KrF endte med flertall for å samarbeide med høyresiden. Her får en gråtende Simen Bondevik trøst av bestefar på KrFs skjebnelandsmøte 2. november 2018.

Han skrev på sin Facebook-vegg at Ropstads KrF er blitt et kristenkonservativt parti. Han kunne ikke være med i et parti som svikter «klimastreikerne», «barna i Moria-leiren» og «LHBTI-personer».

Takknemlig for tillit

Han sier han er veldig takknemlig for tilliten han er vist ved å bli valgt til styreleder i Unge Sentrum.

– Jeg gleder meg til å være med og bygge opp et ungdomsparti fra bunnen.

Han er ikke i tvil om at «moderpartiet» vil greie å hanke inn de nødvendige 5000 underskriftene før 2021.

– Nei, det er jeg helt sikker på. Det greier vi med en god sluttspurt, sier han.

Han understreker at han er valgt som styreleder og at det senere skal avholdes et landsmøte som skal velge endelige ledelse.

– Nå begynner den store jobben med å stifte fylkeslag, utarbeide politikk og ikke minst: Planlegge landsmøtet som skal avholdes i januar. Alt dette skal vi gjøre uten en eneste krone i kassen, men med det engasjementet dette politiske prosjektet har skapt blant ungdom rundt i hele landet. Jeg er sikker på at det kommer til å gå veldig bra, sier Bondevik.

Han sier Unge Sentrum skal være et ungdomsparti som retter oppmerksomheten mot de sakene «som virkelig betyr noe».

– Offensiv klima- og miljøpolitikk, raus og human asyl- og innvandringspolitikk og kampen mot rasisme, diskriminering og utenforskap vil stå sentralt.

Han vil at Unge Sentrum skal bli «et fellesskap» med lav terskel.

– Dersom det er noen mellom 13 og 29 år der ute som kjenner på et engasjement og har lyst til å være med på å skape historie ved å bygge et ungdomsparti fra bunnen, så håper jeg de melder seg inn eller sender meg en melding. Vi har mer enn nok å gjøre, sier han

Kan bli noe større enn Hareides KrF

– Kan Sentrum bli det partiet som Knut Arild Hareide forsøkte å få KrF til å bli?

– Nei. Sentrum er på ingen måte noe KrF 2.0. Men mange i KrF som støttet Knut Arild vil nok kjenne seg igjen, sier han.

Samtidig mener han at Sentrum vil være noe helt annet enn «kun en fraksjon i KrF».

Han mener Sentrum bringer inn noe helt nytt i norsk politikk gjennom å legge FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæringen til grunn for all politikk.

– Det er det ingen andre som har gjort før. Sentrum kan bli noe som er større og bredere enn det Knut Arild ville lage.

Simen Bondevik

Han tror derfor potensialet for Sentrum går langt utover å bli en nødhavn for røde KrF-ere. Han sier de etablerte partiene hverken har klart å løse klimakrisen eller naturkrisen.

– Jeg tror potensialet er vel så stort blant Ap- og Sp-velgere som ønsker en god klimapolitikk, men som samtidig er lei av at norsk innvandringspolitikk er blitt en strenghetskonkurranse, sier han.

– Jeg tror også Sentrum kan bli et parti for MDG- og SV-ere som ønsker god klimapolitikk kombinert med kampen mot utenforskap. Og selvfølgelig for Venstre- og KrF-velgere som ønsker et sentrumsparti som ikke slipper ytterste høyre til makten.