Høyresiden ligger an til å ta 62 nye kommuner

Etter høstens lokalvalg kan det være borgerlig flertall i 205 av landets 430 kommuner, mot 143 «blå» kommuner i dag.

3,7 millioner nordmenn vil bo i en borgerlig styrt kommune etter høstens lokalvalg, mot 2,9 millioner i dag, viser beregninger nettstedet pollofolls.no har utført for Dagbladet.

Beregningene er basert på lokale målinger i 45 kommuner som dekker rundt 40 prosent av innbyggerne. I det øvrige landet ligger de nasjonale målingene til grunn. Dessuten er spesielle utgaver av lokale samarbeidsformer forenklet inn i et bilde med «rødgrønt», «blått» og «bygdelister» .

Beregningene viser at Høyre kan doble antall ordførere fra dagens 77.

Det ligger an til et blått flertall i de store byene som i dag har borgerlig styre, nemlig Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen I tillegg ligger Bodø an til å bli borgerlig styrt, men også i Trondheim og Tromsø kan det rød/rødgrønne flertallet glippe.

Fremskrittspartiet ligger rimelig stabilt, mens Høyre har fremgang også i kommuner som har vært dominert av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.