Erna Solberg mener Frp «overdriver» i innvandringspolitikken

Statsminister Erna Solberg svarer utydelig på spørsmålet om hun er glad for den tonen Frp fører an med i innvandringspolitikken.

Erna Solberg
  • Solveig Ruud

Norsk boligpolitikk bidrar til at vi i mindre grad enn svenskene får konsentrert bosetting av etniske grupperinger, mener statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg var ikke en av dem som kritiserte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug for å oppsøke bydelen Rinkeby i Stockholm midt i valgkampen, men hun uttalte at Listhaug måtte «passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier.»

Aftenposten tok en prat med statsministeren om integrering og Frps politikk dagen før Listhaug dro til nabolandet.

– Har Norge mye å lære av svenskene?

– Nei, men vi kan lære noe vi ikke skal gjøre, sier hun og påpeker at Sverige i tillegg til noen kortsiktige utfordringer, har noen litt mer langsiktige.

Statsminister Erna Solberg mener Høyre har en bedre integreringspolitikk enn Frp.

Solberg: Vi har en mer styrt bosetting

Ifølge Høyre-lederen har Norge fordeler av en annen boligpolitikk og en annen bosettingspolitikk enn svenskene.

– De har hatt lov til å bosette seg selv, sier hun om flyktninger i Sverige. Hun viser til at de har kunnet flytte inn hos venner og bekjente.

– Vi har hatt mer styrt bosetting. Dette har ikke noe med integreringspolitikken å gjøre, men den svenske boligpolitikken. Den fører til at mange flere leier, sier hun og mener det fører til mindre sosial mobilitet.

– Det skaper også noen utfordringer. Noe er jo rett og slett en bieffekt av at Norge siden annen verdenskrig satset på at folk skulle eie sin egen bolig eller leilighet, på selveiersystem. Det at vi har et fungerende eiermarked i Norge har skapt et bedre grunnlag for bosetting rundt omkring og for mindre sammensetning av etniske grupper slik man har i Sverige, sier hun.

Mener Høyre har en bedre politikk enn Frp

På spørsmål om hun synes Frp har riktig vektlegging når man ser utspill om innvandrings- og integreringspolitikken under ett, svarer hun slik.

– Jeg mener de er opptatt av begge deler. Så mener jeg at Høyre har en bedre integreringspolitikk enn Frp har. Det er ingen bombe. Jeg mener også at vi har en bedre balanse enn Frp, sier hun.

Deretter legger hun til at Høyre og Frp har mye felles når det gjelder å bekjempe sosialt press og f.eks. tvangsekteskap og minner om at hun og Høyre har jobbet for å bekjempe det siste i tyve år.

– Men det er viktig også å ha med seg det som gjør at folk kommer i jobb, lærer seg godt norsk på skolen og den type tiltak. Der mener jeg Høyre har en bedre politikk enn Frp

– Er du glad for den tonen Frp fører an med i innvandringsdebatten i Norge?

– Jeg mener Frp i noen saker påpeker ting som er helt riktig. I andre saker mener jeg de overdriver, sier statsminister Erna Solberg.

Hun irettesatte nylig Listhaug etter at hun påsto at Knut Arild Hareide sleiker imamer opp etter ryggen.

Erna Solberg var innom Aftenposten mandag og deltok i Aftenpoddens sending.

Solberg har også flere ganger sagt at hun «ikke ville ordlagt seg slik», når hun er bedt om kommentar til ulike Frp-utspill.

Hva mener de ulike partiene? Vi har kartlagt ni partiers syn på over 100 saker. Kanskje finner du det du er opptatt av her?

Fem forslag for å få flyktninger i jobb

Erna Solberg er nå svært opptatt av å forhindre at de som står utenfor arbeidslivet ikke kommer inn nå som ledigheten er på vei opp igjen.

Derfor trekker hun frem fem tiltak for å få flyktninger i jobb.

– Nå er det nødvendig å ta et mye større krafttak fremover, sier hun og poengterer at det å ikke ha jobb er kilde til både fattigdom og forskjeller i samfunnet.

– I den perioden som kommer nå, må vi ha et særlig fokus på å få denne gruppen inn i arbeidslivet. Det er viktig for dem selv og integreringen og for barna deres, som da opplever at foreldre deltar i samfunnet.

Har snudd i synet på arbeidstillatelse

Solberg og Regjeringen mener det er ekstra viktig å få kartlagt flyktningers kompetanse og har snudd på ett punkt for å få dem raskt i jobb: Nå støtter de midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere før gjennomført asylintervju. Tidligere har statsministeren sagt dette var en liberalisering hun var imot.

– Ja, fordi det på det tidspunktet, da vi hadde stor tilstrømming til Europa, kunne virke attraktivt. Nå er vi i en situasjon der mange færre kommer og hvor det er viktig at alle kommer raskere inn i arbeidslivet, sier hun.