Ap har valginnspurt i moskeene – vil øke andelen innvandrerstemmer

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har lagt valgkampinnspurten til byens moskeer. Økt valgdeltagelse blant innvandrere styrker håpet om mandater for Ap.

Byrådsleder Raymond Johansen driver siste innspurt i valgkampen i byens moskeer.
  • Alf Ole Ask

– Det er viktig at dere bruker stemmeretten. Gjør dere ikke det, kan dere ikke klage på de dumme tingene som politikerne gjør, sier byrådsleder Raymond Johansen til den halvfulle salen i Minhaj-ul-Quran senteret i Ekebergveien.

Utenfor står omkring 20 taxier fra ulike selskaper, pent parkert mens sjåførene er til bønn. Dette er det første moské-besøket fredag ettermiddag, der Johansen snakker rett før fredagsbønnen for denne gruppen av norske borgere med pakistansk bakgrunn.

Innvandrerstemmene er viktige

Dette stortingsvalget er første gangen at innvandrergruppen er større enn gruppen av førstegangsvelgere. Vel 259.000 personer med innvandrerbakgrunn har stemmerett ved årets valg, omkring 10.000 flere enn førstegangsvelgerne.

Ifølge tall fra SSB utgjør de 7 prosent av velgerne på landsbasis, men betydelig større andel i Oslo.

Kan være avgjørende i Oslo

Ifølge seniorrådgiver Øyvind Kleven i SSB er det rundt 19 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn i Oslo, som utgjør omkring 87.000 av 457.900 stemmeberettigede i hovedstaden.

– Dersom valgdeltagelsen blir den samme som i 2013, vil litt over halvparten av dem stemme, og utgjøre om lag 47.000 av de opptalte stemmene i Oslo. I Oslo blir det sannsynligvis omkring 19.000 stemmer bak hvert mandat. Så mellom to og tre mandater i Oslo kommer fra innvandrerstemmene, forklarte Kleven nylig i et intervju med Aftenposten.

Under byrådslederens korte appell før fredagsbønnen snakker han om de norske verdiene og at stemmeretten er en bærebjelke i demokratiet. Mens han snakker ruller bilder fra Aps hjemmeside over skjermen bak ham.

Raymond Johansen understreker at han er i moskeer også utenom valg og at det denne dagen ikke er hans oppgave å propagandere for Ap, men for å få folk til å bruke stemmeretten.

Stemmer til venstre

Innvandrervelgerne stemmer i større grad på venstresiden. Ved valget i 2013 stemte litt over 50 prosent av velgerne med bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten på Ap, viste SSBs undersøkelse av valget.

De andre partiene på venstresiden henter også inn betydelige andeler av disse velgerne. Tilsammen henter venstresiden 6 av 10 innvandrerstemmer, viser valgundersøkelsen til SSB.

Valgdeltagelsen er også meget lav i disse gruppene, bare vel halvparten av dem bruker stemmeretten. Det betyr at økt valgdeltagelse i denne gruppen stemmeberettigede vil bety en styrking av venstresiden.