Denne utviklingen får statsråden til å tenke nytt om fedrekvoten

ARENDAL (Aftenposten): Da Regjeringen kuttet i fedrekvoten, tok fedre færre uker hjemme med barnet. Nå vil næringsminister Monica Mæland (H) øke fedrekvoten.

Næringsminister Monica Mæland mener Regjeringen på nytt må vurdere å øke fedrekvoter.

Nye tall fra Nav, som ble publisert før helgen, viser at en større andel fedre tar ut akkurat den fastsatte pappakvoten, altså 10 uker. Det gjelder nå en av fire fedre. Det er også en liten økning i andelen som tar mer enn 70 dager pappaperm.

Men sammenligner man med 2014, da regelendringen kom, er det langt færre fedre som tar ut mer enn 10 uker pappapermisjon nå enn da.

– Det er uheldig. Derfor bør vi gå gjennom dette på nytt, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Grafen under er basert på tall fra NAV og viser hvor stor prosentandel fedre som tar ut mer enn 50 dager (10 uker) foreldrepermisjon. I dag er fedrekvoten på 10 uker.

Tallene sammenligner første halvår.

Mæland mener fedrekvoten er et så viktig likestillingstiltak at hun ønsker å reversere vedtaket om kutt i kvoten som ble gjort av regjeringen for tre år siden.

– Statistikken viser en nedgang i antall uker fedrene er hjemme med barn. Da er mitt personlige standpunkt at vi bør vurdere å reversere vedtaket, sier Mæland.

Les også: Facebook-sjef Mark Zuckerberg tar pappaperm

Hun vil ikke utdype om reversering innebærer å øke kvoten til 14 uker igjen, men sier det må være mer enn 10 uker.

Nav-statistikken viser at 10 prosent av alle menn tar ut mer enn 50 dager pappapermisjon, som er den fastsatte kvoten. I første halvår av 2014, da fedrekvoten var fire uker lenger, var tallet som tok ut mer enn 50 uker, 32 prosent.

Samtidig viser tallene at en større andel fedre nå tar den kvoten som er øremerket fedrene, det vil si 10 uker.

Næringsminister Monica Mæland (H) snakket om fedrekvoten under en debatt i Arendalsuka.

Tøff avstemning i Høyre

Hun understreker at hun er tilhenger av individuell valgfrihet, men at en fedrekvote i foreldrepermisjonen er et svært viktig likestillingstiltak.

Mæland var uenig med sitt eget parti, da Høyre vedtok å redusere fedrekvoten i 2014.

Hun stemte også mot forslaget om å fjerne den helt.

– Jeg mente at det var feil å ta ned kvoten, fordi en fedrekvote bidrar til at flere menn er hjemme, sier Mæland.

– Hva er din vurdering av mulighetene for å få gjennom et reversert vedtak i Høyre?

– Denne saken har vært grundig debattert i partiet, og det var en tøff avstemning, sier Mæland.

I Høyres nye program, som ble vedtatt på landsmøtet i vår, skriver partiet at dagens fordeling av permisjonstiden videreføres. I praksis betyr det ja til dagens fedrekvote på ti uker. I forrige program tok Høyre til orde for å fjerne hele fedrekvoten.

Da Høyre og FrP overtok regjeringskontorene, hadde begge partiene en ambisjon om å fjerne fedrekvoten og overlate til hver enkelt familie å fordele permisjonsukene seg i mellom.

- Det er kun i de første seks ukene etter fødselen at mor av medisinske årsaker må være hjemme. Etter dette bør foreldrene få velge helt fritt hvordan de deler permisjonen, sa Julie Brodtkorb, Høyres daværende kvinneplitiske leder, til Aftenposten i 2013.

I forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre, ble det imidlertid vedtatt å redusere fedrekvoten fra 14 uker til 10 uker. Vedtaket trådte i kraft i 2014.

Internt i Høyre var det også da strid om reduksjon i fedrekvoten.

Grafen under viser andelen fedre som tar 10 uker pappaperm. Dette var fedrekvoten som ble innført 1. juli 2009. Den ble imidlertid økt i 2012, før Solberg-regjeringen reduserte den til 10 uker 1. juli 2014. Tallene er hentet fra NAV.

Vil ha delt permisjon

Flere advarte Regjeringen mot å kutte i fedrekvoten. SSB anslo at det er mer sannsylig at norske fedre vil ta ut mindre permisjon dersom den øremerkede fedrekvoten ble fjernet.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sa på en debatt under Arendalsuka at hun mener delt foreldrepermisjon nå er det aller viktigste likestillingstiltaket for å få flere kvinnelige toppledere i Norge.

NHO får ingen støtte for det av næringsministeren.

– Delt foreldrepermisjon vil bidra til at fedre er hjemme lenger, men jeg mener det er et altfor inngripende tiltak. Jeg ønsker ikke å påtvinge noen en slik løsning. Ingen familier er like og foreldrene er de beste til å beslutte hvordan familielivet skal organiseres, sier Mæland.

Venstresiden har argumentert med at det er sannsynlig at færre menn vil ta mer enn kvoten. Når kvoten reduserer, vil menn ta mindre pappapermisjon.

Ap ønsker tredeling av foreldrepermisjonen.

Har du fått med deg disse i debatten om fedrekvoten?