Presser på for å få Regjeringen til å fjerne forbudet mot å kjøpe sex

Ungdomspartiene på blå side presser på for at Regjeringen skal fjerne sexkjøpsloven. De vil også vrake hallikparagrafen og tillate bordeller. AUF reagerer kraftig på forslagene.

Bjørn Kristian Svendsrud (FpU, f.v.), Kristian Tonning Riise (Unge Høyre) og Tord Hustveit (Unge Venstre) mener det har tatt altfor lang tid å fjerne sexkjøpsloven.
  • Karen Tjernshaugen

– Norsk lov setter i dag sexarbeidere i fare. Det er på tide at de liberale partiene bruker flertallet vi har og opphever sexkjøpsloven, sier FpU-leder Bjørn Kristian Svendsrud.

Aftenposten møter ham ved Jernbanetorget sammen med Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og leder i Unge Venstre Tord Hustveit. Selv om kjøp av sex ble forbudt for syv år siden, har ikke prostitusjonen forsvunnet fra sentrumsgatene i Oslo.

Nå krever de tre ungdomspartilederne at Høyre, Frp og Venstre følger opp sine egne partiprogrammer og skroter forbudet mot å kjøpe sex før stortingsvalget i 2017.

Les også

Les også denne saken, der en sexarbeider skriver: Sexkjøpsloven beskytter hverken meg eller kollegene mine

Amnesty: – Bryter prostituertes menneskerettigheter

Partiene som var mot innføring av sexkjøpsloven har hatt flertall på Stortinget siden 2013. Likevel har lite skjedd.

– Jeg synes ikke man kan være så feige at man lukker øynene for en slik sak selv om man synes den er vanskelig og tung, sier Svendsrud.

Ungdomspartilederne viser til en Amnesty-rapport som kom i mai som konkluderer med at sexarbeidere i Norge blir utsatt for omfattende menneskerettighetsbrudd.

Les også

Les også: Vi må oppdra våre menn. Hold fast ved sexkjøpsloven, Norge!

Også etter at forbudet mot å kjøpe sex ble innført i 2009 tilbyr prostituerte sine tjenester på åpen gate i Oslo.

Amnesty mener den norske loven der det er lov å selge sex men forbudt å kjøpe i realiteten gjør at politiet forfølger også de som selger sex strafferettslig.

– Politiet er gått fra å være noen som kunne gjøre sexarbeiderne trygge til noen de må passe seg for, sier Kristian Tonning Riise.

Han minner om at både sexarbeiderne selv og hjelpeorganisasjoner advarte mot loven før den ble innført.

Ungdomspolitikerne mener det er fullt mulig å oppheve sexkjøpsloven i denne stortingsperioden, selv om det bare er et drøyt år igjen til valget.

Les også

På kveldstid er det knapt mulig å gå fra Oslo S til Spikersuppa uten å bli tilbudt sex, skrev Aftenposten i 2014: Her får sexkjøpet sjelden konsekvenser

Rapport fra 2014: Loven virker

Sommeren 2014 presenterte Vista analyse sin evaluering på oppdrag for Justisdepartementet. Konklusjonen var at loven fungerer etter intensjonen, og at prostitusjonen i Norge er redusert med 20 – 25 prosent etter at den ble innført.

Regjeringen har ikke sagt rett ut at kravet om å fjerne sexkjøpsloven er lagt i skuffen etter at rapporten kom, men flere Høyre-politikere har argumentert for dette.

Tord Hustveit (f.v.), Bjørn Kristian Svendsrud og Kristian Tonning Riise er alle tilhengere av å tillate bordeller i Norge, men understreker at de ikke mener staten skal drive disse.

– Det er greit at enkeltpolitikere ønsker å avklare at de er uenige i Høyres program. Men vi har gått til valg på at sexkjøpsloven skal bort. Det er synd om man skal gå bort fra dette bare fordi saken er vanskelig, kommenterer Tonning Riise.

Les også

Flere storbytopper har tidligere sagt at de har snudd og nå vil beholde sexkjøpsloven: Vil ha ny sexkjøps-runde i Høyre

– Må løses med sosiale tiltak

Venstre har tidligere presset på for å få Regjeringen til å vrake sexkjøpsloven.

Tord Hustveit har inntrykk av at mange også i hans eget parti synes saken er vanskelig, men oppfordrer moderpartiet til å være en pådriver for å få bort forbudet.

– Det er en grunntanke i Venstre at man skal møte sosiale problemer med sosiale tiltak, ikke straff og politi, fremholder han.

Justisdepartementet: – Vi jobber med saken

Statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) sier Justisdepartementet jobber med saken om sexkjøpsloven, men vil ikke tidfeste når det kommer en konklusjon.

– Vi har hatt møter på embetsnivå og skal også ha møter på statssekretærnivå. Planen er å legge frem en stortingsmelding i løpet av perioden, sier han til Aftenposten.

– Evalueringen kom for to år siden. Hvorfor tar dette så lang tid?

– Jeg registrerer at noen er utålmodige. Vi jobber med saken.

– Er utgangspunktet at forbudet mot å kjøpe sex skal fjernes?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i dette når vi jobber med en stortingsmelding.

Les også

Her får sexkjøpet sjelden konsekvenser

Vil åpne for bordeller

Ungdomspolitikerne fra de tre partiene mener også hallikparagrafen bør bort, fordi de mener denne er med på å gjøre sikkerheten dårligere for prostituerte. For eksempel kan det å ha base i en fast leilighet, drive som kollektiver eller leier inn en regnskapsfører rammes av denne paragrafen i dag.

Unge Høyre, Unge Venstre og FpU er enige om at man bør tillate bordeller i Norge.

De tre lederne understreker at de ikke ønsker at staten skal drive disse selv, men at de vil fjerne reglene som i dag ligger til hinder for bordellvirksomhet.

– Debatten er i dag altfor mye preget av etikk og moral. Det er greit at man ikke liker prostitusjon – det gjør ikke jeg heller – men man må se på de realpolitiske konsekvensene av dagens lov, sier Svendsrud.

Kraftige reaksjoner fra AUF

AUF-leder, Mani Hussaini, går hardt ut mot forslagene til de tre ungdomspartilederne på den borgerlige siden.

– Jeg lurer litt på hvilken verden disse tre gutta lever i. Ofrene for prostitusjon er i mange tilfeller unge kvinner fra fattige land. De loves en bedre fremtid i Europa, men altfor ofte ender de opp med å prostituere seg. Sexkjøpsloven er til for disse jentene, og jammen har det også fungert, sier han i en pressemelding.

– Da er det overraskende at de ønsker å fjerne loven. Prostitusjonen har kanskje ikke blitt helt borte enda, men omfanget er redusert. Det mener jeg de må ta innover seg, i stedet for å fjerne noe som faktisk har effekt.

Hussaini mener loven i seg selv har vært viktig for å bekjempe menneskehandel, og peker på at erfaringene fra andre land tyder på at Norge kommer langt bedre ut.

– Vi ser at i land som Tyskland, der sexkjøp er tillat, blir menneskehandel rapportert i langt større grad. Forskning tyder på at så mange som 80 prosent er utenlandske, og flesteparten fra sør og øst i Europa. Det er klart dette handler om utnytting.