Politikk

Russerne stopper utsendelser over Storskog

Fremtiden til de rundt 80 beboerne på ankomstsenteret utenfor Kirkenes er usikker etter at det lørdag kveld ble klart at Russland stanser returen over Storskog.

OPT__HNJ1142_doc6n7uznkeehej45ex6xa-g1kibvsW93.jpg Halvor Solhjem Njerve

 • Arve Henriksen
  Journalist

Samtlige beboere inne i vestleiren utenfor Kirkenes, med unntak av barnefamiliene, ble pågrepet fredag og må fremstilles for fengsling innen midnatt i dag. Om de ikke blir det må de løslates.

For disse er fremtiden nå uviss etter at utsendelsene av asylsøkere til Russland over grensen fra Storskog plutselig stoppet opp lørdag kveld.

Flere forklaringer til stans

Det har versert flere forklaringer om hvorfor utsendelsene av asylsøkere til Russland over grensen fra Storskog plutselig stoppet opp.

Lørdag gikk Utenriksdepartementet ut med en melding om at det russiske utenriksdepartementet fredag tok kontakt med norske myndigheter om spørsmålet.

Konklusjonen er at det inntil videre ikke vil gjennomføres utsendelser over Storskog. Russiske grensemyndigheter ønsker ytterligere koordinering av returer, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

— De har sagt at det er sikkerhetsmessige årsaker. Det de ønsker er samtaler om koordinering. De bestrider ikke at de med gyldig opphold til Russland, kan sendes tilbake, sier Brende til NRK. Utenriksministeren er på World Economic Forum i Davos.

— Inntil det blir en avklaring, blir det ingen tilbakesendelser, sier han.

- Er dette et mageplask for Regjeringen?

— Tvert imot har Regjeringen fått til en forståelse med vår nabo i øst. Vi fikk slutt på en situasjon hvor det kom tusenvis av asylsøkere til Norge som ikke hadde krav på opphold her i landet, sier han til NRK.

«Felles forståelse»

I pressemeldingen skriver UD at den løpende dialogen Norge har hatt med Russland over lengre tid, har ledet frem til en felles forståelse om håndteringen av situasjonen på Storskog.

Denne forståelsen har bidratt til at den store og uakseptable tilstrømningen over Storskog har avtatt, ifølge Brende.

Den felles forståelsen har allikevel ikke vært mer felles enn at det har vært presentert flere årsaker til manglende utsendelse:

Manglende busskapasitet, datatrøbbel på russisk side. Eller norsk uenighet om hvem som skulle sendes ut. Den siste forklaringen kom fra den russiske ambassaden i Oslo.

Les også

Asylsøkerne kan bli sittende fast i Kirkenes i ukevis

Norge kan bli utsatt for press

— Dette betyr at norske myndigheter kan bli utsatt for press i de kommende forhandlingene, sier Jakub M. Godzimirski, Russland-ekspert og forskningsprofessor ved NUPI.

— Det er også mulig at det er en måte å skape usikkerhet på norsk side om hva Russlands intensjoner er. Den siste tiden har vi sett flere signaler fra russisk side, man har for eksempel satset på en forsterkning av det militære nærværet i nordområdene.

Godzimirski viser til at enkelte mener at strømmen av asylsøkere over grensen i nord var en måte å straffe Norge på, på grunn av sanksjonene Norge deltar i mot Russland.

— Vi har problemer med å forstå hvordan politiske beslutninger fattes i Russland. Denne situasjonen kan tolkes på to måter; enten et forsøk på å skape usikkerhet på norsk side, man har fulgt den norske debatten om utsendelsen og vet at det er krefter i Norge som mener at dette må gjøres på andre måter. Eller så kan det være manglende koordinering på russisk side eller manglende mulighet til å ta dem imot på en verdig måte.

Gjenopptar dialogen

Norske myndigheter gjenopptar dialogen med russiske myndigheter gjennom ambassaden i Moskva til uken med sikte på å finne løsninger for å kunne fortsette utsendelsen av dem med gyldig opphold og multivisum til Russland.

Norge har bedt om et nytt ekspertmøte med russiske myndigheter for å ta opp ulike spørsmål rundt retur av asylsøkere og migranter. Det vurderes blant annet muligheten for retur med fly, sier UD.

Tidligere i dag kom det frem at Politiets utlendingsenhet v

Les også

vurderer å returnere asylsøkerne med fly til Murmansk eller Moskva.

— Vi vil på bakgrunn av den russiske henvendelsen videreføre dialogen og samarbeidet med Russland. Vi må fortsette å finne løsninger i fellesskap, understreker utenriksminister Brende.

— Norge og Russland har en tilbakesendingsavtale som begge parter respekterer. Vi legger til grunn at det russiske myndigheter tidligere har meddelt om retur av asylsøkere og migranter står ved lag. Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres. Det er denne gruppen personer vi har returnert over Storskog, slår Brende fast i pressemeldingen.

Les også

Vil tvangsreturnere asylsøkere til noen av verdens farligste land

Støre er overrasket

Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre forventer at Russland står ved utleveringsavtalen fra 2008.

– Vi må legge til grunn at Norge og Russland løser dette sammen. Til nå er det Sylvi Listhaug som har frontet politikken ved Storskog, men dette har også en utenrikspolitisk side. Her snakker vi om Europas yttergrense mot Russland, derfor er det viktig at denne saken blir behandlet på en skikkelig, forutsigbar måte, sier Støre.

– Er russerne ekstra vanskelig å ha med å gjøre i en sak som dette?

– Dette er en krevende sak for begge land, men vi har vist at vi kan løse vanskelige saker før. I forhold til Russland tilsier all erfaring av vi må være langsiktig, forutsigbar og konsekvente, samt bygge en nær dialog med myndighetene helt fra lokalt nivå til regjeringsnivå. Norge og Russland har en historie med å klare å håndtere grenseforbindelsene på en god måte fra begge parter. Jeg legger derfor til grunn at det også være mulig i nåværende situasjon, sier Støre.

– Er du overrasket over utviklingen?

-Ja, det vil jeg si, sett i lys av de forsiringer som Regjeringen har gitt de siste dagene. Dette er en situasjon som påkaller at alle tar ansvar, fra vår side vil vi gi regjeringen støtte i å finne løsninger med Russland som begge parter kan leve godt med.

— Hva er din forklaring på hva som kan ha skjedd?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Vi må forholde oss til regjeringens opplysninger. De siste dagene er det gitt ulike opplysninger om situasjonen ved Storskog, tekniske problemer, bussproblemer og IT-problemer, og så kommer beskjeden fra Moskva. Dette tyder i alle fall på manglende oversikt og kontroll, ulike signaler og behov for bedre dialog med Russland.

Skal i dialog

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier til NTB lørdag kveld at Norge vil gjenoppta returer av asylsøkere til Russland så snart russiske myndigheter tillater det.

– Vi mener det er svært viktig å få til returer av personer som ikke skal ha opphold i Norge. Det er avgjørende for å opprettholde en streng og rettferdig asylpolitikk. Vi har en returavtale med Russland, og det er viktig at vi fortsatt har et godt samarbeid. Jeg setter min lit til at kontakten mellom utenriksdepartementet og russiske myndigheter vil få dette på plass, sier Listhaug.

Er nordmenn og europeere blitt mer tolerante overfor negative karakteristikker av muslimer? I denne ukens verden-podkast snakker vi om hvordan flyktningkrisen endrer debattklimaet. Du kan lytte til den i spilleren under eller påSoundCloud, iItuneseller fra vårRSS-strøm.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regjeringen får holde Storskog-redegjørelse bak lukkede dører av hensyn til Russland

 2. NORGE

  Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

 3. POLITIKK

  Har lite lyst til å snakke om russerne i Stortinget

 4. NORGE

  Ble utvist fra Storskog i 2015, havnet i Tyrkia. Nå er han tilbake til Norge

 5. KRONIKK

  Storskog: Når innvandringspolitikk og sikkerhetspolitikk kolliderer | Lars Rowe

 6. NORGE

  Politiet samler inn sykler for å sende asylsøkere tilbake over Storskog