Thrilleravstemning: Med to stemmers overvekt gikk Ap inn for å beholde Innlandet

Et splittet Ap gikk tirsdag kveld inn for å beholde Innlandet fylke. 52 stemte for dette. 50 stemte for å gjenopprette Hedmark og Oppland.

Nesten hele Mjøsa ligger i dag Innlandet fylke. Vikingskipet i Hamar lå frem til januar 2020 i Hedmark.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud

Etter en thrilleravstemning og en svært lang debatt gikk et knapt flertall i Innlandet Ap for å bevare det nye storfylket. Vedtaket innebærer at partiet ikke vil følge resultatet i en folkeavstemning.

«Dette er den mest krevende saken Innlandet Ap noen gang har behandlet.»

Det sa Lise Selnes, fylkesleder i Innlandet Ap, da hun ønsket velkommen til tirsdagens representantskapsmøte.

Fylkestinget i Innlandet skal behandle saken onsdag i denne uken. Ap sitter med nøkkelen i saken. Ifølge NRK har Høyre, KrF, Venstre og MDG allerede gått inn for det samme som Ap.

Med mindre det er utbrytere i noen av gruppene, tilsier dette at Innlandet vil bestå.

Ap har vært sterkt splittet i saken i lang tid. Debatten i sosiale medier har vært så tøff at det ifølge flere av talerne har endt med politianmeldelse.

Drøyt 100 deltok på møtet, som ble avviklet digitalt. Den største gruppen var 70 representanter fra kommunene. I tillegg møtte styret i fylkespartiet, Aps fylkestingsgruppe og representanter fra AUF.

Slått sammen mot sin vilje

Hedmark og Oppland ble for drøyt to år siden slått sammen mot sin vilje. Den gang sa fylkestingene i begge de gamle fylkene nei til sammenslåingen.

Årsaken til at oppløsing er blitt et tema nå, er at Ap og Sp i sin regjeringsplattform sa ja til å splitte tvangssammenslåtte fylker – hvis de ønsker det. Søknaden om oppsplitting må vedtas av et flertall i de berørte fylkestingene før 1. mars i år.

Skulle Ap følge folkeavstemningen?

Utgangspunktet for dagens vedtak i Innlandet Ap var en folkeavstemning.

 • Skulle Ap respektere resultatet av en rådgivende folkeavstemning? Den viste at et knapt flertall ønsker å oppløse det nye storfylket.
 • Eller skulle partiet overprøve resultatet og si nei til at Hedmark og Oppland skulle gjenoppstå?

Før avstemningen tirsdag kveld var det umulig å spå utfallet.

Knapt flertall i folkeavstemning

Resultatet av folkeavstemningen var klar i slutten av forrige uke. Det viste at folket nesten var delt i to.

 • 50, 8 prosent vil løse opp.
 • 48, 2 prosent ville beholde storfylket.

Tallmessig var det kun i underkant av 3740 stemmer som skilte de to sidene. 46,7 prosent av de stemmeberettigede deltok i den digitale avstemningen:

I tillegg til folkeavstemningen er det gjennomført en medarbeiderundersøkelse, og alle kommunene i fylket er blitt spurt om sin mening.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er fra Stange i Hedmark. Han gikk til valg på å love støtte til tvangssammenslåtte fylkeskommuner som ønsket oppsplitting.

Aasrud og Trettebergstuen på hver sin side

– Folket har gitt et råd. Det bør Innlandet Ap følge, sa Per-Gunnar Sveen, som tilhørte et mindretall i fylkestingsgruppen.

Leder i Øyer Ap, Roar Holten, spådde at Ap «vil bli straffet hardt» om partiet ikke støttet folkeavstemningen.

– Vi må følge folket sa, Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud. Hun er en av Aps stortingsrepresentanter fra Oppland. Hun gjorde et poeng av at valgdeltagelsen i folkeavstemningen faktisk var høyt.

Flere av dem som argumenterte for å beholde Innlandet, la vekt på helheten og minnet om at folkeavstemningen bare var én av momentene som skulle vektlegges. Noen mente også at fylket hadde eksistert i for kort tid til å konkludere med at fylket burde deles opp.

Flere understreket også at en oppløsning av fylket var sløsing med ressurser. Det kostet mye å slå sammen fylker, og det vil koste mye å splitte dem.

– Har vi gode nok svar på hva konsekvensene av en deling er?

Spørsmålet ble stilt av kulturminister Anette Trettebergstuen, som er valgt inn på Stortinget fra Hedmark. Hun spurte også om vi «skal bruke pengene våre» på å bygge opp to nye administrasjoner eller på velferd til innbyggerne.

Fylkesordfører mot fylkesleder

Debatten i partiet i forkant av tirsdagens møte sier sitt om hvor dyp splittelsen i Ap har vært.

 • Aps gruppeleder i fylkestinget argumenterte for å beholde det nye fylket. Aps fylkesleder i Innlandet argumenterte for å respektere folkeavstemningen.
 • 14 i Aps fylkestingsgruppe ønsket å beholde Innlandet, fem ønsket å løse opp fylket.
 • De fleste Ap-ordførerne i fylket ville oppløse fylket. Ni av 14 hadde før møtet gitt tilkjenne at de ønsket å respektere folks ønske om oppsplitting. Det siste viser en kartlegging foretatt av NRK.
Begge sider har kjempet for sitt syn i Innlandet de siste ukene.

Ap-politiker vippet flertallet

Ap ønsket i utgangspunktet ingen folkeavstemning om saken. Men én politiker i Ap bidro til å sette hele det nye fylket i spill. Forslaget om en folkeavstemning ble fremmet av Sp på et fylkestingsmøte før jul. SV, Rødt, Frp, MDG og Pensjonistpartiet støttet forslaget.

Disse partiene manglet én stemme for å få det vedtatt. Den stemmen kom fra Ap-veteranen Erik Winther fra Ringebu. Han brøt ut av Aps fylkestingsgruppe og vippet flertallet i fylkestinget.

Det falt ikke i god jord i et parti der man pleier å følge flertallet.

Tre andre fylker splittes

Før kveldens møte var det klart at tre andre storfylker vil bli splittet. Disse er:

 • Troms og Finnmark
 • Viken
 • Vestfold og Telemark

Avgjørelsen om å oppløse Troms og Finnmark ble klar for lenge siden. Fylkestinget i Viken vil gå inn for det samme i sitt møte 24. februar. Det ble klart etter at Ap konkluderte i starten av februar. Også i Viken Ap var politikerne splittet forut for avgjørelsen.

I Vestfold og Telemark har fylkestinget allerede fattet vedtaket.

Antall fylker ble redusert fra 19 til 11 fra første januar 2020. Nå ligger det an til at det totalt blir 15 fylker i Norge.