Riksrevisjonen skal kontrollere Stortingets drift

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier i en pressemelding at han igjen vil kontrollere Stortinget, etter at presidentskapet snudde.

Riksrevisor Per-Kristian Foss tar opp igjen den 100 år gamle tradisjonen med å kontrollere Stortingets administrasjon.

– Det er gledelig at Stortingets presidentskap nå har snudd og igjen åpner døren for at Riksrevisjonen kan kontrollere om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Det er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget – vår viktigste demokratiske institusjon, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Fikk ikke granske

I 2017 var Riksrevisjonen i gang med en granskning av sikkerheten på Stortinget. Da fikk de beskjed fra daværende stortingspresident Olemic Thommesen om å stanse.

Dette forble ukjent helt til denne uken. Da fortalte Per-Kristian Foss til Aftenposten hvorfor ikke Riksrevisjonen kunne granske stortingsrepresentantenes pendlerboliger.

– Normalt burde vi gått inn og gransket denne saken. At vi ikke opptrer som normalt, kan vi takke Stortingets presidentskap for, sa Foss.

Ordningen med pendlerboliger har fått mye oppmerksomhet etter Aftenpostens avsløringer av at flere representanter har fått dekket bolig i Oslo, uten å ha boutgifter i valgdistriktet sitt.

Avsløringene førte til at statsråd og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk seg fra begge verv.

Nye toner

Riksrevisoren sa i intervjuet at beskjeden fra stortingspresidenten var «veldig spesiell». I over 100 år har Riksrevisjonen gransket Stortingets administrasjon.

Det er snakk om en såkalt «etterlevelseskontroll», for å se om virksomheten drives etter lover og regler. For eksempel om administrasjonen passer på at det trekkes skatt og arbeidsgiveravgift av skattepliktige goder.

Onsdag sa dagens stortingspresident Tone W. Trøen at Riksrevisjonen er i sin fulle rett til å gjennomføre slike granskninger.

Det gir en ny åpning for Foss og hans revisorer.

«Vi kommer til å gjenoppta arbeidet slik vi hele tiden har ment at det er rom for i vårt mandat. Vi ba samtidig presidentskapet om en formell bekreftelse på uttalelsene deres i media de siste dagene,» skriver han i pressemeldingen.

Uenighet om revisjon

I en e-post til Aftenposten torsdag kveld skriver stortingspresident Trøen:

«Riksrevisjonen har vært i sin fulle rett til å gjøre hele sin revisjonsoppgave som de er forpliktet til. De har selv bekreftet dette i et brev til Stortingets presidentskap fra desember 2017 og har utført revisjonsarbeid og levert revisjonsberetninger hele veien.»

At hun har en så forskjellig virksomhetsbeskrivelse sammenliknet med Riksrevisor, skyldes at det er snakk om to typer revisjon.

I Riksrevisjonens årsrapport for 2020 står det: «Vi reviderer også regnskapene til Stortinget, Sametinget, fire nordiske virksomheter som holder til i Norge».

Her er det snakk om en revisjon av regnskapene, at utgifter og inntekter føres riktig og at summene stemmer.

Riksrevisoren driver også med det Foss kaller «etterlevelsesrevisjon», hvor de går inn i offentlige virksomheter for å se om de etterlever lover og regler. Det er denne oppgaven striden dreier seg om, og hvor det står ord mot ord.

Per Kristian Foss er glad for at stortingspresidenten nå har gitt uttrykk for at han også kan gjennomføre slik revisjon.

Pendlerboligene

Foss skriver i pressemeldingen at mange har spurt om han vil undersøke pendlerboligene. Svaret hans er at det ikke er sikkert:

«Nå har vi Stortingets aksept for å gjøre denne typen kontroller, men våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med.»

Først vil Riksrevisjonen se på hvilke undersøkelser Stortinget selv har satt igang, før de vurderer om de skal se på pendlerboligene.