Reagerer på at Stortinget tilbyr privat psykologhjelp etter pendlerboligsaken

Hadde representantene vært mer åpne, hadde det kanskje lettet på presset, mener tidligere lokalpolitiker fra Ap.

Flere reagerer på at Stortinget tilbyr privat psykologhjelp etter pendlerboligsaken.

– Det er umusikalsk og tonedøvt å be om at det tilrettelegges for psykologhjelp fra Stortinget i forbindelse med denne saken.

Det sier Arbeiderpartiets politiske rådgiver i Stavanger, Øyvind Jacobsen.

Han er tidligere bystyremedlem for Ap i Stavanger.
Nå reagerer han på at Stortinget har tilbudt politikere privat psykologhjelp, som Aftenposten avslørte onsdag.

– Jeg skulle ønske at representantene var åpne om at de har fått et skattekrav. Det ville kanskje også lettet på presset fra omgivelsene, sier Jacobsen.

I midten av juni fikk 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere vite at de kan få krav fra Skatteetaten. Årsaken var at de hadde ikke skattet nok av pendlerboliger de har fått.

Etter varselet sendte daværende stortingsdirektør Marianne Andreassen et brev til politikerne. Der skrev hun: «Vi forstår at varselet kan være krevende for deg,»

Politikerne fikk også tilbud om «psykososiale tjenester». Dette kunne de få gjennom bedriftshelsetjenesten eller det private selskapet Moment.

Tilbudet blir betalt av Stortinget, som igjen betales av skattebetalerne.

Partiet burde betale

Jacobsen stusser over at Stortinget tilbyr tjenesten til alle politikere som vil ha det. Han mener det er partiene selv som burde tatt ansvar.

– Jeg har respekt for at den enkelte gjør egne vurderinger rundt bruk av psykolog med så mye medieoppmerksomhet, men dette bør de selv dekke eller få støtte til av eget parti, sier han.

Det private tilbudet har også fått rettspsykiater Terje Tørrissen til å ytre seg.

– Jeg tenker at hvis de trenger hjelp og de faktisk har en psykisk lidelse som følge av presset, må de jo få hjelp. Men da ville de fått tilbud med ventetid etter hvor alvorlig tilstanden er, sier Terje Tørrissen. Han er spesialist i psykiatri ved Nordlandssykehuset.

Han forklarer at de som søker om psykologhjelp først må gå til fastlegen og få henvisning. Deretter må de vente, og ventetiden kommer an på hvor alvorlig de sliter.

Rettspsykiater Terje Tørrissen er kritisk til at representantene får privat psykologhjelp.

Tror ikke de hadde fått hjelp på «vanlig måte»

Tørrissen sier at fastlegen må beskrive et sykdomsbilde for at pasienten i det hele tatt skal bli henvist til en psykolog i det offentlige. Han kan ikke se at det er beskrevet et slikt sykdomsbilde hos noen av politikerne.

– De har stått i et press, men det er noe helt annet. Det er en normal reaksjon, sier han.

– De beskriver et psykososialt stress. Det kan arbeidsgiver håndtere eller det kan håndteres på et lavere nivå. De kan også snakke med hverandre, sier han videre.

Psykiateren reagerer også på at de er blitt henvist til et privat firma, som koster mer enn det offentlige tilbudet.

Tørrisen er ikke den eneste i Helse-Norge som reagerer. Barnelege Tomas Nordheim Alme, mener det private tilbudet bør revurderes:

Else-Marie Molund er tidligere psykologspesialist. I dag er hun kvalitetsrådgiver ved Medisinsk klinikk hos Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun skriver at representantene bør gå til det offentlige:

«Ivaretatt på lik linje med de ansatte»

Stortingets egne dokumenter slår fast at Stortinget ikke skal anses som arbeidsgiver i arbeidsrettslig eller tradisjonell forstand.

Aftenposten har derfor stilt Stortinget en rekke spørsmål om grunnlaget for å tilby representantene psykosisale tjenester.

Stortingets fungerende direktør, Kyrre Grimstad, har ikke kunnet stille til intervju. Han viser til svaret Aftenposten fikk da vi først omtalte saken:

«Beslutningen ble tatt blant annet på bakgrunn av anmodninger fra flere partigrupper. I vurderingen ble det også lagt vekt på at dette hadde vært krevende saker for flere representanter, med stor offentlig interesse. Selv om Stortinget ikke har et arbeidsgiveransvar for stortingsrepresentantene, blir de ivaretatt på lik linje med de ansatte når det gjelder tilbud om bedriftshelsetjeneste. Dette omfatter ivaretakelse av psykososiale behov, herunder psykisk helse», skriver han.