Forslag om millionlønn splitter Stortinget

Aldri før har lønnsoppgjøret på Stortinget skapt så mye strid: Ap vil fryse lønnen, SV og Rødt vil kutte den mens Høyre, Frp og Sp ikke har landet på noen konklusjon.

– Det vil være umusikalsk å bevilge oss den lønnsveksten som er foreslått, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Som en av ytterst få grupper i landet har stortingsrepresentantene ikke fått en krone i lønnsøkning siden 2019. Og hvis Ap, SV og Rødt får det som de vil, blir det ingen lønnsøkning i år heller.

Aps stortingsgruppe vedtok rett før jul at de ønsker lønnsfrys. Det kom som en stor overraskelse på Høyre, Frp og Sp. Alle partiene ba om mer tid til å ta stilling.

SV går enda lenger og vil kutte lønnen. Deretter vil de i fremtiden kun gi kronetillegg i stedet for prosenttillegg for at avstanden til vanlige folk ikke skal øke.

– I påvente av utvalget som skal se på lederlønningene i staten generelt og Stortingets utvalg som skal gå gjennom representantenes ordninger, mener vi det er riktig å fryse dagens godtgjøring inntil videre.

-Vi foretar nå en opprydning for å gjenvinne tilliten til Stortinget. Det vil derfor etter Aps syn være umusikalsk å bevilge oss den lønnsveksten som ble foreslått, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Bakom det uvanlige lønnsoppgjøret på Løvebakken lurer frykt for hvordan en lønnsøkning for de folkevalgte vil slå ut etter avsløringene om misbruk av pendlerboliger, diett og etterlønn.

At forslaget fra det uavhengige Godtgjørelsesutvalget innebærer at lønnen også for første gang vil passere én million kroner, spiller også inn.

Alle er ikke enig i at det sømmer seg samtidig som regjeringen sier at den har fokus på å bekjempe ulikhet.

Normalt uproblematisk

Det er Stortingets presidentskap som innstiller på lønnsøkningen for Stortinget i plenum. Normalt er det en kurant sak som ender med flertall for utvalgets forslag mot venstresidens stemmer.

Men i år er situasjonen slett ikke normal. Presidentskapet klarte ikke å bli enig før jul og utsatte saken til 14. januar.

– Da vil det bli klart hva slags flertall og fremdrift det blir, sier Masud Gharahkhani.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at «Sp har gått inn for frys i 2020 og den står vi ved».

– Men vi har ikke gått inn for en slik langvarig frys som det Ap nå går inn for. Vi vil søke å finne en løsning som kan skape flertall i Stortinget når det gjelder 2021 og årene fremover. Dette drøftes for tiden i presidentskapet uten at jeg kan forskuttere konklusjonen derfra, sier Arnstad.

Høyre og Frp avventer

Høyres Svein Harberg, Stortingets første visepresident, jobber med saken både i partigruppen og presidentskapet.

– Vi arbeider med saken, og håper å kunne avklare vårt endelige standpunkt i neste uke, er alt Harberg vil si om saken.

Frps Morten Wold, Stortingets tredje visepresident, vet heller ikke hvor eget parti lander:

– Vanligvis følger Frp utvalgets innstilling. Men den ekstraordinære situasjonen vi står i gjør at vi vil avvente med vår endelige konklusjon til presidentskapet skal avgi sin innstilling, sier Wold.

Tjener snau million i dag

I dag har landets fremste politikere følgende godtgjørelse:

  • Stortingsrepresentanter: 987.997 kroner
  • Statsminister: 1.735. 682 kroner
  • Statsråder: 1.410. 073 kroner

Lønnen har stått stille siden 2019 i påvente av en større gjennomgang av politikerlønningene. Parallelt oppnevnte Stortinget i juni det uavhengige Godtgjøringsutvalget. Det består av tidligere sorenskriver Geir Engebretsen, professor Nils-Henrik von der Fehr og tidligere børsdirektør Bente A. Landsnes.

De foreslo i høst å heve lønningene med 1,7 prosent for 2020 og 2,7 prosent for 2021. Det er samme økning som frontfagene. Denne rammen brukes i de aller fleste lønnsoppgjørene i både privat og offentlig sektor.

Forslaget som partiene de neste dagene må ta stilling, vil gi følgende ny lønn:

  • Stortingsrepresentanter: 1.032. 838 kroner
  • Statsministeren: 1.814. 454 kroner
  • Statsrådene: 1.474. 056 kroner

Forslaget innebærer at stortingslønnen for første gang vil passere en million kroner. Det er en symbolsk grense som flere politikere underhånden frykter vil bli tatt ille opp av «vanlige folk». Det er denne løst definerte gruppen som ifølge Støre-regjeringen nå skal prioriteres.

Hvis Stortinget vedtar å fryse lønnen, betyr det at de folkevalgte ikke har fått én krone i tillegg siden 1. mai 2019. Det er en merkbar nedgang i reallønnen.