Fortsatt momsfritak for elbiler som koster mindre enn 500.000 kroner

SV har fått gjennomslag for at det fortsatt skal være momsfritak på elbiler. Regjeringen snudde i forhandlingene om revidert statsbudsjett.

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal fra 2025 være utslippsfrie.

Regjeringspartiene og SV ble enige om revidert statsbudsjett mandag kveld. Forhandlingene har vært vanskelige. SV har lenge sagt at avstanden har vært størst på klima.

SV fikk likevel gjennomslag for ett av sine sentrale krav: Fortsatt momsfritak for elbiler.

Men det gjelder bare biler som koster mindre enn 500.000.

Momsfritaket blir låst fast frem til 2025. Det betyr at det fortsatt blir mye billigere å kjøpe elbil i minst to år til.

Elbilforeningen er «svært lettet» over nyheten.

– Det gir trygghet om hva som vil gjelde, i en tid der ventelistene på mange elbiler er lange, sier Christina Bu, leder av foreningen.

Regjeringen møtte kritikk

Saken er komplisert, men kan ha mye å si for alle som skal kjøpe bil de neste årene.

I dag slipper alle som kjøper elbil å betale moms. Moms er en avgift som staten tar på alle varer og tjenester som selges i Norge. For biler som går på bensin eller diesel, er momsen i dag 25 prosent. Det gjelder ikke elbiler. Det gjør elbilene mye billigere.

Regjeringen møtte derfor sterke protester da den foreslo å innføre moms på alle nye elbiler. Bilkjøpere skulle i stedet få kompensasjon for momsen. Det kom frem da regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett i mai.

Kompensasjonen skulle bare dekke moms for en bil med prislapp på opp til 500.000 kroner.

I praksis betød regjeringens forslag at alle skulle kunne få en kompensasjon for kjøp av elbil, men bare opp til grensen på 500.000. Dersom du hadde kjøpt en bil som koster mer enn en halv million, måtte du betalt ekstra for alt over grensen.

SV-modellen vant frem

Forslaget møtte mye kritikk, både fra miljøbevegelsen og fra bilistenes foreninger. Miljøstiftelsen Zero mener at en støtteordning kommer til å fungere dårlig, og viser til erfaringer fra Tyskland og Sverige.

Nå har SV i stedet fått gjennomslag for en annen modell:

Det blir momsfritak på alle elbiler, opp til en grense på 500.000. Dersom du kjøper en elbil som koster mer enn det, må du fortsatt betale moms på alt over en halv million.

Forslaget minner mye om det regjeringen la frem selv, men med to viktige forskjeller:

  • Momsfritaket står fast. Det blir ikke opp til Stortinget å bevilge penger til støtteordningen, hvert eneste år.
  • Alle som kjøper elbil, slipper også å søke om støtte. Momsfritaket er helt automatisk.

I Nasjonal transportplan ligger det flere mål for elbilpolitikken. Et av hovedmålene er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025.