Politikk

Fornebubanen: «The point of no return», sier Bærums ordfører

– Alle må bidra til å få Fornebubanen på skinner, sier en oppgitt Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum.

Lisbeth Hammer Krog er oppgitt over Oslo Ap, som nylig underskrev avtalen om Oslo-pakke 3.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Byrådsleder Raymond Johansen og Oslo Ap stiller en rekke krav til Viken og Bærum for å støtte byggingen av Fornebubanen.

– Det er kjempekrevende at Oslo Ap åpner for nye runder med forhandlinger. Det er ikke mange uker siden Oslo var med på å signere Oslo-pakke 3. Og det er alvorlig at Oslo Ap eskalerer konflikter mellom øst og vest, sier Lisbeth Hammer Krog.

Hun er ordfører i Bærum der Fornebu ligger, og bygging av banen er i full gang.

Krever mer boligbygging i Bærum

Johansen presenterte sent mandag kveld en liste med seks krav for å støtte bygging av T-banen fra Majorstuen til Fornebu.

Ett av dem var at «Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.»

– Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligbygging, krevde Johansen.

Fornebubanen finansieres av statlig finansiering, bymiljøavtaler, Oslopakke 3-midler og grunneierbidrag. Grunneierne er alt fra Obos og Selvaag til Løvenskiold.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune er ansvarlige for finansieringen av Fornebubanen.

Krog påpeker at Bærum kommune ikke sitter rundt bordet i Oslo-pakke 3-forhandlingene.

– Bærum har gjort jobben sin når det gjelder boligbygging og doblet den, sier hun. Når det gjelder Raymond Johansens krav til grunneierbidrag, sender hun kravet i retur og ber Oslo se på sine muligheter.

Viktig for Oslo

– Jeg minner om alle Oslo-folk som jobber på Fornebu. Banen er viktig for Oslo og øker kapasiteten i østlige bydeler, påpeker hun.

Her sikter hun til at banen vil bety flere T-banevogner også fra Majorstuen og østover.

– Det er en viktig bane for å redusere bilbruken til Oslo. Det er også et argument for å si ja til bane og ikke stille ytterligere krav. Det henger ikke på greip, sier hun om Johansens krav.

Bærums-ordføreren minner om at Ap nå sitter med makten i både Viken, Oslo og regjeringen. Hun setter spørsmålstegn ved det politiske håndverket på tvers av forvaltningsnivåer.

– Ap sitter i alle posisjoner her, og jeg registrerer at Raymond Johansen ønsker større bidrag fra staten, sier hun.

Ber Oslo-politikere dra på befaring

Hun råder Oslos politikere til å reise til Fornebu på befaring og se hullet som er gravd og sprengt ut og tunnelen.

– Da vil alle tenke at vi er ved the point of no return, sier hun.

Hun presiserer at hun «så vidt har fått sett på punktlisten til Ap» og at den vil bety noe samtaler i dagene som kommer.

Les mer om

  1. Fornebubanen
  2. Fornebubanen
  3. Oslo-samferdsel
  4. Raymond Johansen