Ti kjappe med Unge Høyre: – Det er bare én ting vi er dønn uenige med Høyre om

Politikere må innse at rusmidler ikke forsvinner, uansett hvor mye man skulle ønske det, mener Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

Hvilken gjenstand representerer ditt parti? spurte vi ungdomspartilederne. Lederen i Unge Høyre tok med en britisk mynt. Det er symbol på internasjonalt samarbeid, sier han.

1. Hva er du mest uenig med Høyre om?

– Det er bare én ting vi er dønn uenige med Høyre om: Vi er for legalisering av lettere rusmidler. Det er ikke Høyre. Unge Høyre går også litt lenger noen steder, vi vil for eksempel senke skattene mer, i tillegg til at vi vil redusere størrelsen på staten.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Det bør være ulovlig. Det er psykisk vold. Jeg skjønner at det er avgrensninger man må gjøre, og spørsmål rundt hvorvidt det er mulig å forby. Men jeg mener at det som er mulig å gjøre ulovlig, bør bli ulovlig.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Jeg er for dagens abortlov, altså i uke 12. Jeg synes den fungerer ganske bra, og det er bred enighet om den. Det er viktig at man setter grensen et sted. Og jeg synes det er fint at blir gradvis vanskeligere å ta abort jo lenger ut i svangerskapet man kommer.

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Det er tre ting jeg vil trekke frem: Mer fornybar energi, mer internasjonalt samarbeid og at det blir dyrere å forurense. For eksempel en kraftutveksling med Europa, tettere samarbeid med EU og økt CO₂-avgift.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Karakterer! Selvsagt finnes det ingen perfekt ordning, men karakterer er det eneste som elevene har råderett over selv.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Tja. Kostholdsrådene er jo ganske tydelige på at vi spiser for mye kjøtt, men spørsmålet er om vi skal bruke politiske virkemidler for å forhindre det. Her tror jeg økt CO₂-avgift kan være viktig. Det er viktig at folk skal få velge selv, men det bør være opplyste valg.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Vi er mot samtykkeloven slik den ble foreslått, men vi er for å revidere loven. Det skal være tydelig at et nei er et nei, og at sex uten samtykke er voldtekt. Men vi mente at den foreslåtte loven la for mye press på ofrene. Den åpnet opp for spørsmål som: «Hvor høyt løftet du beinet?» «Sa du nei mange nok ganger?».

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Det er ikke et politisk vedtak eller en enkeltting man kan gjøre. Man må være ærlig om hvor rasismen er. Det er de store tingene som gjelder: integrering og reformer. Men viktigst av alt handler det om hvordan man snakker til hverandre hjemme.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Nei, absolutt ikke. Man har ingen bevis på at det funker. Av og til tror jeg politikere må innse at rusmidler ikke forsvinner, uansett hvor mye man skulle ønske det. Da må man legalisere det på tryggest mulig måte.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– For det første må vi bygge flere boliger. Vi må også bygge boliger som unge har råd til. Det kan være lurt med flere ordninger som «leie-til-eie». Det er også viktig at vi gjør det lettest mulig å spare opp egenkapital.