Politikk

Millioner i valgflesk drysses utover Sør- og Vestlandet

Hvert fjerde år lager regjeringer et budsjett som skal hjelpe dem gjennom den kommende valgkampen. Valgflesket i neste års budsjett skal først og fremst friste oppsagte olje- og verftsarbeidere.

Erna Solberg og Siv Jensen retter innsatsen mot områdene av landet som sliter tyngst.
  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Den viktigste gaven til velgerkorpset avslørte regjeringen en uke før budsjettet ble lagt frem. Bensinavgiftene øker mindre enn de fleste kunne forvente, dessuten reduseres årsavgiften, mens pendlerfradraget økes.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for subsidier til bompengeselskap. Det betyr at folk flest vil ha samme, eller lavere, utgifter på bilkjøringen sin.

Siv Jensen leder partiet som er grunnlagt på motstand mot skatter og avgifter, neste år letter hun litt på skattebyrden.
Slik påvirker budsjettet lommeboken din neste år

Pengeflom langs kysten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lover 1000 nye tiltaksplasser for ledige. Men den viktigste innsatsen mot arbeidsledige settes inn på Sør- og Vestlandet, hvor flest arbeidsplasser har forsvunnet på grunn av fallet i oljeprisen.

Kommuner og helseforetak i denne delen av landet får ekstraordinære tilskudd til vedlikehold. Dessuten skal det brukes mye penger på asfaltering og vedlikehold av veier.

Kommuner med høyere ledighet enn landsgjennomsnittet skal få tilsammen 650 millioner kroner. Kommunalminister Jan Tore Sanner foreslår at mesteparten av pengene skal kunne overføres allerede i år. Her kan du se hvor mye hver enkelt kommune får.

Nedturen i oljesektoren gjør at innsatsen mot arbeidsledighet rettes inn mot kysten.

Sykehus

Helsedepartementet stiller opp for at det skal bli mulig å sette i gang fire store byggeprosjekter neste år. Helsesektoren på Sør- og Vestlandet får 100 millioner kroner til forsert vedlikehold.

Dessuten får helseforetakene låne penger til større prosjekter. Det gjelder nytt sykehus i Stavanger og psykiatribygg ved Sørlandet sykehus. Dessuten skal anlegg ved Haukeland i Bergen og sykehuset i Førde oppgraderes skikkelig.

Les også

Slik har Erna og Siv prioritert - eller ikke prioritert

Forsvar, skip og havner

Forsvarsdepartementet vil fremskynde byggingen av tre nye helikopterbærende fartøyer til Kystforsvaret, og tre nye skip som skal erstatte båtene i den såkalte «Nordkapp-klassen». Regjeringen mener at disse skipene kan bygges i Norge, uten å komme i strid med EØS-reglene.

Samtidig bevilger Nærings- og fiskeridepartementet 75 millioner kroner til et nytt forskningsfartøy, og 25 millioner kroner til vedlikehold av eksisterende fartøy. Jobbene skal gjøres av verft på Vestlandet.

Mens de fleste investeringene i veier og annen infrastruktur rettes inn mot Sør- og Vestlandet, stiller fiskeriminister Per Sandberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med 110 millioner til kaianlegg.

Mesteparten brukes i Mehamn og Båtsfjord. På toppen av dette kommer 60 millioner til kommunale fiskehavner, denne bevilgningen er avhengig av at kommunene selv betaler 50 prosent.

Kirker og museer

Kulturminister Linda Hofstad Helleland skal bruke 50 millioner kroner på å ruste opp kirker og museumsbygg i regionen.

I fjor fikk Norsk Oljemuseum i Stavanger 30 millioner kroner til nye magasiner. I år får museet 32,6 millioner for å gjøre bygget ferdig. Ifølge oljeminister Tord Lien er det et mål at kontraktene går til lokale bedrifter.

Justisdepartementet gir 50 millioner kroner til fortsatt planlegging av nytt fengsel i Agder.

Linda Hofstad Helleland gir penger til sport og kirker.

Sykling og hjemløs fotball

Den nyutsprungne bokseentusiasten Linda Hofstad Helleland lover ekstra bevilgninger til tre idrettsarrangement neste år. I all hovedsak er det oppfølging av bevilgninger fra i år.

Sykkel-VM i Bergen får 8,5 millioner på toppen av de 20 millionene på årets budsjett. Fotballmesterskapet for hjemløse får 13 millioner kroner og X Games får 10 millioner.

Les også

Tjener du over én mill: Skattekutt 2400 kroner. Tjener du rundt 325.000: Skattekutt 600 kroner.

Lokker med nye skattelettelser

Regjeringen foreslår skattelettelser på 2,8 milliarder kroner. I 2017 blir effekten litt mer beskjedne 1,7 milliarder.

Viktigst for folk flest er det at skatten på alminnelig inntekt senkes fra 25 til 24 prosent. Velgere som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner vil få ca. 1000 kroner mindre i skatt.

Men samtidig blir rentefradraget tilsvarende kuttet, slik at mye av skattebesparelsen for folk med lån spises opp av at man får mindre fradrag for gjelden.

Studenter får litt mer å rutte med. Studiestøtten øker med 2600 kroner, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det er et skritt på veien til å gi slik støtte i 11 av årets 12 måneder.

Dessuten bevilges det penger til 2200 nye studentboliger, samme nivå som de to siste årene.

Men på den andre siden blir studielånet 0,35 prosentpoeng dyrere.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet 2017