Næringsminister Monica Mæland ga godt betalt statlig styreverv til nær partifelle

Statsråden ga sin tidligere regjeringskollega og venn Thorhild Widvey jobben som styreleder i Statkraft etter å ha fjernet den forrige styrelederen, melder NRK.

Monica Mæland (til venstre) og Thorhild Widwey (til høyre).
  • Caroline Enge
  • NTB

Næringsminister Monica Mæland og tidligere kulturminister Thorhild Widvey er ikke bare partifeller og tidligere regjeringskolleger, men også venninner.

Derfor reagerer flere nå på at Mæland ga vervet som styreleder til Widvey, etter at hun ba tidligere styreleder i Statkraft Olav Fjell om å gå.

Fjell har vært styreleder i det statseide kraftselskapet siden 2012. Han sier til NRK at han fikk beskjed om avgjørelsen en uke før, og at han selv ikke ønsket å gå av.

Widvey overtok vervet 29. juni. Monica Mæland bekrefter at hun ikke fikk sin habilitet vurdert før hun tok beslutningen.

Vervet, som ikke er en fulltidsjobb, kompenseres med 484.000 kroner i året, og er et av de best betalte styrevervene staten rår over, ifølge statskanalen.

- Kan ha brutt loven

Jusprofessor Beate Sjåfjell er blant dem som er kritiske til avgjørelsen, og mener det kan være brudd på både forvaltningsloven og aksjeloven.

Hun mener Mæland kan ha vært inhabil da hun utnevnte Widvey, og burde ha vurdert dette først.

– Dette er ikke en relasjon som dekkes av forvaltningslovens regler for habilitet. Og er heller ikke i nærheten av grensen for det, var Mælands svar til NRK.

Også Martin Kolberg, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, mener
næringsministeren bør forklare utnevnelsen av Widvey.

– Begge bekrefter jo tydelig at de er nære venner, og da ville det vært det ryddige og riktige at statsråden sjekket sin habilitet, og tok saken med lovavdelingen, sier Kolberg til NRK.

Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen

- Vennskapet må være svært nært

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener imidlertid at det skal mye til før habilitet blir et problem i denne typen saker.

– Rent juridisk skal det være et svært nært vennskap, nærmest på linje med et nært
familiemedlem, før det er snakk om inhabilitet etter forvaltningsloven, sier Bernt.

Men dersom det skulle vise seg at vennskapet er så nært at det kan reises spørsmål om inhabilitet, mener han Mæland burde bedt justisdepartementets lovavdeling vurdere dette på forhånd.

– Men ut fra det som er opplyst så langt, har hun ikke gjort noe feil, mener jusprofessoren.

- Bør ikke være tvil

Han understreker at inhabilitet vurderes fra sak til sak, og
at et personlig forhold kan være greit i en situasjon, men regnes som inhabilitet
i en annen.

– Et styrelederverv er både en veldig viktig og godt lønnet stilling. Det tilsier at
man skal være streng. Dette handler om statsapparatets legitimitet, og man bør
ikke sitte igjen med noen tvil om at avgjørelsen var tatt på feil grunnlag,
sier Bernt.

Han legger til at dersom det skulle vise seg at Mæland var inhabil, er avgjørelsen ugyldig og styrelederen må utpekes på nytt.

Ønsket en «annen profil»

I tillegg til utnevnelsen av Widvey som styreleder, ble to andre medlemmer av styret byttet ut.

– Endringene skjer etter en helhetlig vurdering, og vil gjøre styret godt rustet til å videreutvikle Statkraft i tiden framover, sa Mæland i en pressemelding da det nye styret ble presentert i slutten av juni.

Tidligere styreleder Olav Fjell sier til NRK at begrunnelsen for at han måtte tre ut av styret var et ønske om en styreleder med en «annen profil».

Statkraft er Norges største kraftprodusent og en av Europas ledende selskaper innen fornybar energi. Den norske stat er eneste eier av selskapet som i 2015 hadde en brutto omsetning på 53 milliarder kroner.