Trine Skei Grande: – Jeg har hele tiden sagt at det er lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp, og det gjelder fortsatt

Venstres nye stortingsgruppe sitter nå for første gang i møte for å diskutere om partiet skal gå i regjering.

– Det er veldig lenge igjen til vi er på det spørsmålet, sier Trine Skei Grande på spørsmål om hva som skal til for at Venstre ender med å gå inn i regjeringen med Høyre og Frp. Først skal det forhandles om partiets plan A, en blågrønn regjering.

– Vi har hele tiden sagt at det er lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp, og det gjelder fortsatt, sa Venstre-leder Trine Skei Grande før hun gikk inn i sitt første møte med den nye stortingsgruppen etter valget.

Mens partilederen var på ferie i Tyskland, har diskusjonen gått høyt internt i Venstre om partiet bør gå inn i regjering, selv om det ikke får vippet ut Frp.

Aftenposten har tidligere skrevet at tre av partiets syv ordførere ønsker at partiet nå går inn i regjering uansett, for å få en hånd på rattet. En rundspørring Bergens Tidende gjorde blant partiets fylkesledere viser at bare to blankt avviser regjeringssamarbeid med Frp.

Skal først avklare blågrønt alternativ

– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering, og det håper jeg vi kan få til via forhandlinger, sier Grande.

– Men skal dere også diskutere om dere kan gå inn i regjering med bare Høyre og Frp?

– Det vi skal diskutere, er hvilke saker det er viktig for Venstre å få gjennom, sier hun.

– Hva vil være forutsetningen for at Venstre går inn i dagens regjering?

– Det er veldig lenge igjen til vi er på det spørsmålet. Vi gikk til valg på en blågrønn regjering, og det er det vi skal forhandle om nå, sa Skei Grande før møtet startet onsdag ettermiddag.

Oppgaver viktigere enn hvem som sitter i regjering

Partilederen var ikke mye mer meddelsom da det rundt to og en halv time lange møtet var over.

– Vi er enige om at vi prøver å få til forhandlinger, både fordi vi ønsker en blågrønn regjering, men også fordi vi ønsker å løfte klima og miljøpolitikken slik vi lovet velgerne, vi ønsker å fornye Norge gjennom reformer av velferdsstaten vi tror det er mulig å få til på borgerlig side, og fordi vi lovet å kjempe for at alle elever skal ha rett til faglærte lærere. Det var en klar bestilling fra vår gruppe å kjempe for sakene vi gikk til valg på, sa Grande.

Hun gjentok at det var «svært lite sannsynlig» at Venstre vil gå i regjering med Frp.

På spørsmål om hva hun synes om kritikken fra enkelte i egne rekker om at hun har vært utydelig om hva hun mener om regjeringssamarbeid med Frp, sa Grande:

– Vi har et enstemmig landsmøtevedtak som er klart på både hvilken regjering vi ønsker, men også hvilke oppgaver det er vi ønsker å få løst. Og jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke oppgaver vi må løse for Norge, som akkurat hvem som sitter i regjering.

- Jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke oppgaver vi må løse for Norge, som akkurat hvem som sitter i regjering.

Vil bruke høsten

Hun understreker at partiet har god tid til å fatte en beslutning, og viser til at statsbudsjettet for neste år allerede er lagt av regjeringen, uten at Venstre har hatt noen mulighet til å påvirke.

– Så nå må de få legge frem det, også får vi forhandle med det mandatet velgerne har gitt oss, sier hun.

Venstres gruppemøte er den første av flere runder Venstre skal ta i egen organisasjon om hva partiet nå skal gjøre. Morgendagens landsstyremøte blir imidlertid minst like viktig. Det er føringene derfra som blir avgjørende for stortingsgruppens videre arbeid med samarbeidsspørsmålet.

Venstres (V) stortingsgruppe samles for første gang siden valget. Fra v. Carl Eirik Grimstad, Ola Elvestuen, Terje Breivik, Jon Gunnes, Solveig Schytz, Andre Skjelstad og Ketil Kjenseth. Trine Skei Grande foran. Abid Raja deltok via telefon fra New York.

Høyre-tvil om hvorvidt sentrum vil splittes

På sentralt hold i Høyre er det tvil om hvorvidt Venstre virkelig vil gå inn i en H/Frp-regjering. Selv om mange sier de håper det, gir en sentral kilde uttrykk for at vedkommende ikke tror det. Vedkommende tror ikke Venstre vil gå inn i Regjeringen uten å få følge av KrF. Samme kilde poengterer imidlertid at Venstre er opptatt av å ha en positiv holdning til et borgerlig samarbeid. Vedkommende indikerer at det fører til at mange hører en større forskjell på Venstre og KrF enn det kan være grunnlag for.

Og til tross for at mange i Høyre gjerne skulle sett et samlet sentrum i regjering – ikke minst for å slippe ubehagelig og høylytt krangling om budsjettet – er det ikke så mange i Høyre som tror KrF lar seg rikke, til tross for at enkelte har tatt til orde for det.

Kilder i KrF tviler på om Venstre tør gå inn i regjering med et splittet parti i ryggen. Der sies det av erfaring av at når et lite parti går inn i regjering, er det veldig viktig at partiet har et samlet parti bak seg. Og i KrF tror de ikke det er et stort flertall i Venstre som vil regjere sammen med Frp.

Kan få avklaringer i flere etapper

Det er ikke usannsynlig at høstens samarbeidssonderinger vil skje i flere etapper. Øverst på dagsordenen står avklaringen Venstre og KrF har lovet velgerne at de skal gjøre; sjekke om de kan ta Frps plass.

Ifølge en Høyre-kilde får de raskt et nei på det.

For Erna Solberg er det videre nyttig å få en rask avklaring på om f.eks. Venstre vil inn i regjering i høst.

Det skyldes praktiske forhold knyttet til Høyre og Frps interne personkabal og mulige ommøbleringer i Regjeringen. Alle vet nå at Børge Brende skal ut. Hvis flere skal flyttes på, tror flere at Solberg vil ha avklart om andre partier tenker seg inn i regjering i høst.

Hvis ikke, har de god tid til å avklare andre samarbeidsformer – også om V eller KrF skulle endre syn på regjeringsdeltagelse etter en stund.

– Erna Solberg kommer ikke til å presse dem, sier en sentral Høyre-kilde.