Politikk

Dette er SVs fire ufravikelige krav for å støtte en Støre-regjering

SV-leder Audun Lysbakken med ufravikelige krav for å støtte en Ap-ledet regjering etter valget. Foto: Rolf Øhman

SV-leder Audun Lysbakken krever markant økning av barnetrygden og tallfesting av antall lærere på skolenivå. Støre avviser et av kravene.

 • Robert Gjerde
  Journalist

Rett før helgens SV-landsmøte bedyrer Audun Lysbakken at han vil inn i en Støre-regjering etter valget. Men denne gangen stiller SV absolutte krav.

Det var tidligere SV-leder Kristin Halvorsen nøye med ikke å gjøre i 2005, selv ikke i forkant av regjeringsforhandlingene på Soria Moria.

Noen av kravene er saker SV tapte i den rødgrønne regjeringsperioden (2005-2013). Det skal ikke skje igjen.

– Nå har vi en bedre plan for å få det til, sier Lysbakken.

 • Kampen mot ulikhet og fattigdom: Solid økning i barnetrygden.
 • Bekjempelse av klimaendringene: Ingen konsekvensutredning i LoVeSe. Aps kompromissløsning helt uaktuell.
 • Flere lærere i skolen. Nasjonal lærernorm på skolenivå: maks 15 elever pr. lærer fra 1.–4. trinn maks 20 elever pr. lærer fra 5.–10. trinn.
 • Velferdstjenester uten profitt. Forby utbytte fra drift av private barnehager, barnevern og asylmottak.

– Dette er prioriterte krav som vi må ha gjennomslag for om vi skal skrive under en avtale til høsten.

– Vi er så tydelige fordi vi mener det er ryddig å si fra om dette nå.

To alternativer

SV-lederen gjør i dette intervjuet det samtidig klart at det er to alternativer hvis SV skal bidra til at Støre skal bli statsminister:

 1. Gå inn i regjeringen
 2. Inngå en formalisert arbeidsavtale med regjeringen

Det siste er etter mønster av avtalen KrF og Venstre nå har med Solberg-regjeringen.

– Gjennomslag i forhandling etter et eventuelt nytt flertall vil avgjøre om vi går inn i regjering, eller om vi vil inngå en formalisert samarbeidsavtale, sier han.

– Får vi ikke gjennomslag for disse fire punktene går vi i opposisjon.

SV har ligget så vidt over sperregrensen på snittmålinger lenge. Flere sentrale SV-ere er klar på at partiet ha større oppslutning for å gå inn i regjering.

– Jeg vil ikke si noe om hvilken oppslutning SV må ha for det ene eller andre, men vårt mål er å bli så store at Ap ikke kan få flertall uten oss.

Audun Lysbakken Foto: Rolf Øhman

– Det gjør ikke inntrykk at KrF og Venstre ser ut til å kaste vrak på en ny samarbeidsavtale med Høyre og Frp?

– Nei. Det gjør de fordi de misliker hverandre så dypt. SV, Ap og Sp har vist at vi kan samarbeide. Det er rett og slett et bedre forhold mellom de tre partiene på den rødgrønne siden enn det er mellom de borgerlige partiene.

Kampen mot fattigdom

Lysbakken sier alle fire hovedkrav handler om økende ulikhet og dårlig miljøpolitikk.

– Vi må sikre at færre barn vokser opp i fattigdom. Vi vet hva som skal til. Det mest fornuftige er å gi barnetrygden et skikkelig løft.

– Den utjevner forskjeller og reduserer fattigdom. Den gir fattige familier mer å leve av uten å gjøre det mindre lønnsomt å jobbe. Gjør du barnetrygden behovsprøvd, vil mange forsørgere som ikke er i jobb miste tillegget hvis de kommer i arbeid. Vi ønsker ikke å straffe folk som får seg jobb.

Lysbakken vil øke verdien av barnetrygden hvert år fremover for å ta igjen for at den har stått stille siden 1996.

– Og så må vi få et ekstra tillegg til de som er mest utsatt, aleneforeldre med flere barn.

– Dette er en av sakene dere tapte under den rødgrønne regjeringen?

– Vi har en bedre plan nå.

Forby profitt på velferd

Lysbakken sier Regjeringen ikke aner hvor mye kommersielle aktører i barnehage, barnevern eller asylbransjen har i overskudd. Og at de heller ikke akter å finne ut av det.

– Vi vil ha forbud mot utbytte og profitt i velferden, og vil starte med barnehager, barnevern og asylmottak, sier Lysbakken.

– Tror du virkelig at dere kan få Ap med på dette?

– Vi tror ikke det blir enkelt, og det er derfor vi er så tydelige på at dette er viktig for oss. I Sverige har kommersielle krefter fått utfolde seg på velferdsområdet. Vi har ennå ikke svenske tilstander i Norge, men det er ikke så langt dit, sier han.

SVs søsterparti i Sverige, Vänsterpartiet, fikk gjennomslag for å nedsette et utvalg som skulle få på bordet hvor mange offentlige velferdskroner som ender opp i utbytte til eierne.

– Det avslørte at milliarder forsvinner i profitørenes lommebøker. Og at mange velferdskroner ender opp i skatteparadiser. Vi vil at et nytt flertall skal sette ned en kommisjon og finne ut hvor mye penger som går til «velferdsprofitt».

– Hvordan vil dere gå frem for å forby utbytte?

– Dette er komplisert og det er ulike regelverk. Vi må ha en utredning om hvordan det er mulig å tette smutthullene.

– Så det vil ta noe tid før dette eventuelt kan være på plass?

– Ja, men vi må få gjennomslag for prinsippet og en tydelig plan for arbeidet videre.

Lærertetthet

SV hadde tidligere sakseierskap på skole, viser velgerundersøkelser fra tidligere stortingsvalg. Den har de tapt til Høyre.

– Det er ingen tvil om at skoledebatten gikk på høyresidens premisser i flere år, men dette er nå i ferd med å endre seg.

Audun Lysbakken Foto: Rolf Øhman

Nå vil SV slåss for flere lærere, og innføre en nasjonal lærernorm: Minimum én lærer pr. 15 elever i 1. til 4. trinn og én lærer pr. 20 elever i øvrige trinn.

– Vi kan ikke lengre ha overfylte klasserom, slik situasjonen er flere steder. Her har vi også lærerne med oss.

– Med flere lærere får lærerne mer tid til de som sliter, og de som ligger litt foran. Bare slik kan lærerne greie å se hver enkelt elev.

Ap vil ha en nasjonal norm på kommunenivå. Det blir for slapt, mener Lysbakken.

– Det vil utløse langt færre stillinger, selv om snittet for kommunen kan se bra ut. Dette er også lærerne enige med oss om.

Kompromissløs i LoVeSe

– Vi går ikke inn i Ap-ledet regjering eller inngår en samarbeidsavtale med et Ap som åpner for konsekvensutredning av noen del av Lofoten, Vesterålen og Senja (kjent som LoVeSe, red.anm.), sier Lysbakken.

– Vi vil sørge for at sårbare og verdifulle områder som LoVeSe, Møreblokkene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel skal forbli uten petroleumsvirksomhet.

– Det er ufravikelige krav.

– Hva med kompromisset Ap har lagt frem om konsekvensutredning bare av Nordland 6, og som skal behandles på Aps landsmøte?

– Det er ikke noe kompromiss. Det er nettopp Nordland 6 oljeindustrien vil slå kloen i, fordi det er det området som kan være mest verdifullt å utvinne.

– Vi kan aldri støtte Ap her, sier Lysbakken.

Støre avviser utbytte-nekt

Ap-nestleder Hadia Tajik sier SVs krav viser at Ap og SV er enig om mye.

Hadia Tajik Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Kamp mot forskjeller og flere lærere i skolen er viktige saker vi står sammen om. Vi har sittet i regjering sammen i åtte år, og vist at vi kan arbeide godt sammen.

– Men vi tar ikke regjeringsforhandlinger i avisspaltene. Nå er det viktigste å få flertall for en ny kurs for arbeid og mindre forskjeller, og et alternativ til Høyre/FrP-regjeringen.

Ap-leder Støre avviser i VG at Ap vil stanse selskaper i å ta ut utbytte:

– Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det. Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til avisen.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Audun Lysbakken
 3. Barnevern
 4. Barnetrygd
 5. Lofoten
 6. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 7. Stortingsvalg 2017