Politikk

#møteterhevet: «Altfor mange politiske talenter forsvinner ut av systemet på grunn av maktmisbruk»

188 ungdomspolitikere krever i dette oppropet at alle partiene får økt bevissthet rundt alkohol og festkultur.

Ungdomspartilederne Ada Arnstad, Senterungdommen, Linn-Elise Øhn Mehlen, Rød Ungdom og Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom. De er blant 188 ungdomspolitikere som har signert oppropet.
  • #møteterhevet er et opprop signert av 188 ungdomspolitikere

Vi er medlemmer og tillitsvalgte i norsk ungdomspolitikk. Vi bruker fritiden vår på å kjempe utrettelig for det vi mener vil gjøre Norge til et enda bedre land å bo i. Nå krever vi rettferdighet, solidaritet og medmenneskelighet fra våre partikolleger.

De siste månedenes avsløringer bekrefter det vi allerede visste. Seksuell trakassering, maktmisbruk og ubehagelige situasjoner eksisterer også i partipolitikken.

Unge mennesker blir aktive i politikken for å gjøre en forskjell. Vi er idealistiske og motiverte, men vi er også mottagelige og usikre. Felles møter er gjerne også preget av alkohol, fest og moro. Dette gjør oss sårbare i møte med eldre, etablerte politikere.

Politikerne har et særskilt ansvar for å ta et oppgjør med seksuell trakassering. Da må vi begynne med oss selv. Altfor mange politiske talenter forsvinner ut av systemet på grunn av maktmisbruk og maktkamp. Historiene under viser at dette ikke lenger er noe vi kan lukke øynene for.

Vi krever likestilling, likebehandling og respekt selv når #møteterhevet. Dette er våre krav:

  • Nulltoleranse for seksuell trakassering og maktmisbruk.
  • Økt bevissthet rundt alkohol og festkultur i alle partier.
  • Alle varsler om seksuell trakassering og maktmisbruk må tas på alvor og følges opp.
  • Ledelsen i både ungdomsparti og moderparti må legge til rette for at det skal være trygt å varsle om uønskede episoder.
  • Alle partier og ungdomspartier skal ha retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering
Ungdomspartilederne Ada Arnstad, Senterungdommen, Linn-Elise Øhn Mehlen, Rød Ungdom og Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom. De er blant 188 ungdomspolitikere som har signert oppropet.

Disse ungdomspolitikerne har signert oppropet:

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Politikk