Politikk

LO-topp Jørn Eggum skal sørge for at arbeiderne igjen får makt i Ap

I 2017 var bare 4,6 prosent av kandidatene på Aps stortingslister arbeidere fra privat sektor. I Frp var tallet 11 prosent. Nå skal Fellesforbundet gjenreise arbeideren i Ap.

Svak oppslutning om Ap i LO skal Fellesforbundets leder Jørn Eggum endre på ved å få flere av medlemmene til å bli politisk aktive i Ap.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Olav Olsen
  Fotograf

– Vi må ha flere som kan representere industrien og som forstår industriarbeiderens hverdag, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet til Aftenposten.

Hver tredje Ap-kandidat til stortingsvalget i 2017 jobbet i offentlig administrasjon.

Fra mai til september i fjor falt støtten til Ap blant LO-medlemmer fra over 55 til 38 prosent. LO-folket kjente ikke Ap igjen.

LO-forbundene har nå startet et langsiktig arbeid for å styrke arbeidsfolks representasjon. Eggum forteller at LO-systemet nå har en person på heltid som skal jobbe med det å få flere aktive tillitsmenn til også å påta seg politiske verv.

 • Klare melding fra klubbformann: Jonas representerer ikke arbeiderklassen

Under snittet fra industrien

Eggum, som selv sitter i Aps sentralstyre, sier at målet er å øke tillitsmennenes bevissthet om at en rekke saker ikke løses ved forhandlingsbordet. De må løses politisk.

– Vi skal skolere våre egne folk om hvordan man jobber i kommunene, og hvordan man jobber vis-à-vis Stortinget. Stortingsrepresentant Martin Kolberg og ordføreren i Bergen Marte Mjøs Persen har deltatt som forelesere på samlinger som forbundet alt har hatt.

Ved stortingsvalget i fjor hadde 4,6 prosent av kandidatene på Aps lister bakgrunn fra industrien. Snittet for alle partier er 6,8 prosent. Det partiet som hadde flest fra industrien var Frp med over 11 prosent, ifølge SSB.

Flere nye medlemmer

Ap skal nominere omkring 10.000 kandidater til neste års kommune- og fylkestingsvalg. Eggums mål er å få Fellesforbundets folk opp på sentrale plasser.

– Det er viktig at våre medlemmer og tillitsvalgte er aktiv i arbeidet med programmer foran kommunevalget neste år og stortingsvalget i 2021. Og at de ender opp på listene, sier Eggum.

I dag er det bare fem medlemmer av Fellesforbundet i Aps stortingsgruppe. Noen av dem – som Martin Kolberg og Dag Terje Andersen – er blant Stortingets eldre garde.

Fellesforbundet opplever nå økt tilstrømming av medlemmer, og det er ikke minst folk under 30 år som nå fagorganiserer seg. Det er også denne gruppen de setter inn ressurser for å få til å engasjere seg politisk.

Stenseng fornøyd

Partisekretær Kjersti Stenseng er meget fornøyd med Fellesforbundets arbeid for å få flere av medlemmene inn på listene til Ap.

– Jeg har sendt brev til alle nominasjonskomiteene foran neste års valg og bedt dem være spesielt opptatt av å få faglige kandidater inn på listene. Fellesforbundets medlemmer jobber ofte skift. Det betyr at det er en spesiell utfordring for disse å delta i politisk arbeid. Vi må drøfte hvordan det politiske liv skal tilpasse seg dette, sier Stenseng.

Ap i en særstilling

Fellesforbundet har landsmøtevedtak på å styrke det fagligpolitiske samarbeidet med Ap.

– Når andelen av LO-medlemmer som stemmer Ap går ned, hvor lange kan dere holde på dette samarbeidet?

– Så lenge landsmøtet vedtar det. Vi har selvsagt hatt diskusjoner om dette, men flertallet sier seg tjent med det, sier Eggum.

– LO og Ap i Norge er alene om et så tett fagligpolitisk samarbeid. I våre naboland er det svekket – har dette en fremtid?

– Ja, i de landene der det er svekket har i alle fall ikke vanlig folk fått det bedre. Utfordringen for dette samarbeidet kommer om Ap ikke klarer å reise seg igjen og blir liggende rundt 23 prosent som nå. Dersom Ap i fremtiden må alliere seg med så mange for å komme i regjeringen at det utvanner den politikken vi står for, så vil spørsmålet komme om hvorfor vi skal ha et nært samarbeid bare med Ap, sier han.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Energipolitikk
 2. Debatt
 3. Martin Kolberg
 4. Økonomi
 5. Fellesforbundet
 6. Kjersti Stenseng