Politikk

Solbergs havpanel vil gjøre mer enn å redde korallrev

ATLANTERHAVET (Aftenposten): Når statsminister Erna Solberg lørdag møter G7-toppene, er hun opptatt av å fortelle at å redde verdens korallrev, bare er en liten bit av den store sammenhengen om bærekraftige hav.

Aftenposten intervjuet lederen av det internasjonale havpanelet, statsminister Erna Solberg, i et fly idet det krysset Atlanterhavet.
  • Solveig Ruud
    Journalist

Erna Solbergs deltagelse på G7-toppmøtet i Canada blir ikke helt som planlagt. En av tilhørerne til hennes innledning, USAs president Donald Trump, velger å forlate toppmøtet like før hav og klima settes på dagsordenen.

– Det er jo selvfølgelig leit, for det hadde vært bra å ha USA med, sier hun og legger til at hun tolker dette som en konsekvens av at USA har trukket seg fra klimaavtalen fra Paris.

Men Solberg gleder seg likevel til å delta på toppmøtet og understreker at det vil være «utrolig viktige land for havene til stede.»

  • Trump reiser tidlig fra G7-toppmøtet og dropper Erna Solbergs innlegg
Statsminister Erna Solberg og statssekretær Ingvild Stub (i bakgrunnen) på flyturen fra Brussel til Montreal.

Verden trenger en «to-do-list»

Statsministeren, som i Davos i januar i år lanserte ideen om et internasjonalt havpanel, skal være med på en utvidet del av G7-møtet, en havsesjon. Hun forteller at hun med havpanelet håper å få satt et bredere søkelys på temaet hav og også få frem den økonomiske betydningen av havene.

– Det dreier seg både om miljø, klima, bærekraft, overfiske med mer. Men det er også viktig å vise hvor mange jobber – og hvor mange land i verden – som er avhengig av en riktig forvaltning av havene, sier statsministeren.

Solberg forteller at det har vært mange arrangementer og taler om dette, og en rekke små initiativ innen hvert av de ulike temaene som berører hav,

– Men, som jeg sa i FN i fjor høst, det vi trenger er en «to-do-list» for verden. Hva gjør vi?

Vil invitere forskere fra G7-landene

Statsministeren forteller at hun på konferansen i Canada vil invitere forskere fra G7-landene til en forskerkonferanse om hav. I utgangspunktet var det meningen å invitere forskere fra de landene som deltar i det internasjonale havpanelet, samt FN-organisasjoner som Unesco, men nå ønsker hun faglige innspill fra de store forskningsinstitusjonene i G7-landene. Det vil si fra USA, Storbritannia, Tyskland, Canada, Japan, Frankrike og Italia. Hun påpeker at det er litt ulike tradisjoner fra land til land om hva man har vært opptatt av når det gjelder utfordringer knyttet til hav.

Erna Solberg har hatt en hektisk uke med reiser til bl.a. London før hun satte kursen mot Canada og G7-møtet.

Må gjøre mer enn å verne korallrev

– Noen av utfordringene man har tatt tak i på internasjonale konferanser, har vært å ta vare på korallrev og marine verneområder. Det er bra. Men det er bare en liten bit av dette. Det vi er opptatt av, er sammenhengene i havsystemene og den betydningen det har at de er bærekraftige: for jobber, økonomi og for store deler av verdens befolkning. Mye av havperspektivet så langt har vært klassisk vern og naturmangfold. Hav er en del av klimautfordringene, men også en egen utfordring på nivå med klimautfordringene i verden, sier Solberg.

Selv kommer hun fra et land som kommer fra et land der mer enn 80 prosent av befolkningen bor mindre enn to mil fra kysten – og der havnæringer som petroleumsnæringen, sjømatnæringen, skipsvert og skipsfart bidrar til store inntekter.

Ikke «bevisst» på Støres idé

Som Aftenposten nylig skrev, foreslo Ap-leder Jonas Gahr Støre et internasjonalt havpanel før Solberg lanserte ideen i Davos i vinter.
– Jeg vet ikke om vårt panel er det samme Ap har foreslått. Jeg var egentlig ikke bevisst på at han hadde foreslått det, sier hun og gjentar tidligere klima- og miljøvernminister Vidar Helgesens versjon om at han snappet opp ideen på en havkonferanse på Malta i fjor høst.

Uansett antyder hun at ideen springer ut fra en felles norsk måte å tenke på.
– Det er jo fint at flere vil ta æren for det, men vårt havpanel kom nok fra Vidar Helgesens arbeid, sier hun.

Plastengasjementet gir folkelig støtte

På spørsmål om økt fokus på plastforurensning har gitt saken et eget trykk, svarer hun bekreftende.

– Ja, det har gitt saken en folkelig støtte. Men vi begynte med dette før oppmerksomheten rundt plast ble så stor, før hvalen strandet på Sotra, sier hun.

Solberg mener det folkelige engasjementet mot plast i havet er viktig for saken og tror mange føler en større nærhet til denne forurensningen enn til klimaspørsmål som for enkelte velgere dreier seg om avgifter «og tekniske innovasjonsting.»

– Er det er et paradoks at oljenasjonen Norge leder et havpanel som blant annet fokuserer på klimautslippenes konsekvenser for ismelting og havnivåstigning?

– Nei, det er helt logisk, sier hun og understreker at det er viktig at utnyttelse av havet gjøres på en bærekraftig måte.

– Det er riktig at et land som Norge, som har hatt fokus på de forurensningsmessige konsekvensene av vår olje- og gassvirksomhet i havet – og derfor har de strengeste kravene i verden – også tar lederskap for jobbmessig bærekraftig utnyttelse av havene, sier hun.

Les mer om

  1. Vidar Helgesen
  2. Skipsfart
  3. USA
  4. Canada
  5. Donald Trump