Politikk

UDs ambassadør-kabal: FN-ambassadør Tore Hattrem blir ny utenriksråd

Norges FN-ambassadør overtar etter Wegger Strømmen som utenriksråd. Strømmen er utnevnt til ambassadør i London.

Ambassadør Tore Hattrem blir ny topp i Utenriksdepartementet.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Utenriksdepartementet er i sluttspurten på en omfattende kabal med de tunge utenriksstasjonene. Det ble kjent tidligere at utenriksråd Wegger Strømmen ville overta som ambassadør i London. Med brexit blir dette en av de tyngste ambassadørpostene i årene som kommer.

Tore Hattrem overtok som FN-ambassadør i 2016. Han blir nå utenriksministerens høyre hånd og den som skal lede hele UDs byråkrati.

Hattrem er 56 år. Han begynte i UD i 1992 og har tjenestegjort i New Delhi, Genève, Colombo, Kabul og New York. De tre sistnevnte som ambassadør. Han har i tillegg innehatt flere andre lederstillinger i departementet, herunder som ekspedisjonssjef i Regionavdelingen, og han har vært statssekretær i Utenriksdepartementet fra september 2015 til september 2016. Hattrem er i dag Norges FN-ambassadør i New York.
Nåværende utenriksråd, Wegger Chr. Strømmen, blir i statsråd i dag utnevnt til ambassadør i London.

Departementet vil fastsette tiltredelsesdato på et senere tidspunkt.

Nå starter jakten på ny FN-ambassadør. Den stillingen blir utlyst umiddelbart. En sterk kandidat til den stillingen er dagens London-ambassadør Mona Juul, som tidligere har vært nestkommanderende i den norske FN-delegasjonen i New York.

I tillegg er stillingene som ambassadører i Washington og i Paris ledige. Dagens USA-ambassadør Kåre Reidar Aas har søkt stillingen som Paris-ambassadør, mens dagens Paris-ambassadør Rolf Einar Fife har søkt stillingen som ambassadør i Washington.

Det var mer enn 30 ambassadørposter som ble lyst ledige i fjor, og som fylles i år.

To andre poster som er fylt, er ambassadørstillingene i NATO og Moskva. Til Brussel reiser tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø. Ekspedisjonssjef i UD, Rune Resaland, var eneste søker til Moskva. Han ble utnevnt i februar.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.