SV om barnehagerapport: Slår ihjel argumentene mot profittforbud

Trine Skei Grande og Siv Jensen drev med skremselspropaganda mot SVs «nei til profitt i barnehage»-forslag i fjorårets valgkamp, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken mener rapporten fra Telemarksforskning gir ham gode kort på hånden når han jobber for profittforbud i barnehager.

– De skjøv de små private barnehagene foran seg i en sak som egentlig handler om at store aktører tjener store penger på velferd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han sikter til Siv Jensens og Trine Skei Grandes argumentasjon mot SVs profittforbud i forrige valgkamp.

– Det som presenteres i Aftenposten, i en rapport bestilt av Regjeringen selv, styrker argumentet for vårt prinsipp: Hver krone som betales inn fra foreldre og skattebetalere, skal forbli i barnehagene, sier Lysbakken og viser til Aftenpostens sak om at det er de store barnehagekjedene som har størst overskudd.

Dette kommer frem i en rapport fra Telemarksforskning.

Kan trygt innføre bemanningsnorm

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskerne analysert sammenhengene mellom inntekter, kostnader, overskudd og eierskap for ulike typer private barnehager.

Ifølge rapporten er det dårligst bemanning i de store kjedebarnehagene. Selv om Lysbakken er enig med kunnskapsminister Jan Tore Sanner om at bemanningsnorm trygt kan innføres uten at det rammer de små private barnehagene, er han mer opptatt av at rapporten «slår ihjel regjeringspartienes hovedargument» mot SVs «nei til profitt»-forslag.

– Trine Skei Grandes hovedargument var at det ville ødelegge for kvinnelige gründere og små private barnehager. Men nå viser rapporten at de store har størst overskudd og lavest bemanning. En profittstans vil være målrettet uten at den rammer de små private barnehagene og vil bidra til å hindre at store summer tas ut fra de store kjedene, sier Lysbakken.

Pragmatisk om hvordan det skal gjennomføres

På spørsmål om hvordan SV i praksis vil gjennomføre et slikt profittforbud, svarer Lysbakken at han er «beinhard på prinsippet og pragmatisk på løsningen».

Han sier man er nødt til å endre lovverket, men åpner for regler om «rimelig avkastning på kapital barnehageeierne selv har investert».

Han viser til at det er en regulering av privatskoler som tar hensyn til flere ting enn utbytte, og til at rødgrønne partier i Sverige har gjennomført prinsippet om profittfri velferd.

Barnehageforliket et kompromiss

SV var sammen med Frp initiativtager til det store barnehageforliket i 2003. Det inkluderte en opptrapping av offentlig støtte til private barnehager. Fra 2005 til 2013 satt SV med kunnskapsministeren i den rødgrønne regjeringen og gjennomførte politikken i praksis.

På spørsmål om ikke SV la grunnlaget for profitten i de store kjedene, svarer Lysbakken at «barnehageforliket var et kompromiss mellom ulike politiske fløyer».

– Det er grunnen til at det ble slik, sier han og presiserer at Kristin Halvorsen som kunnskapsminister var opptatt av å unngå «profittgalopp» i barnehagene og foretok noen endringer i regelverket.

Ingen har ønsket milliardfortjeneste

– Men tiden har vist at det ikke var nok, sier Lysbakken, Han mener ingen politikere ønsker det Aftenposten nylig har påvist: at eiere i et barnehagekonsern har tatt ut nesten én milliard kroner.

– Det har aldri vært noens intensjon. Derfor bør alle være villige til å stoppe dette, sier han.

SV-lederen mener Siv Jensen (t.v.) og Trine Skei Grande (t.h.), som nå sitter i regjering sammen, skjøv kvinnelige gründere foran seg da de argumenterte mot SVs barnehagepolitikk.

Lysbakken skyver de store foran seg

– Han gjør det samme som han anklager meg for. Han dytter de store foran seg, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun mener Lysbakkens argumentasjon er et bevegelig mål.

– SV er imot de private i sektoren som de til enhver tid klarer å fremstille som de mest usympatiske. Men disse tilfellene kan ikke føre til at alle smågründerne skal tas, sier hun.

Skei Grande poengterer at den rapporten Lysbakken nå bruker som argument for profittforbud, er laget for å kartlegge bemanningen.

Regjeringen har bestilt enda en rapport

Hun opplyser at Regjeringen også har bestilt en rapport om fortjenesten i barnehagene.

– Det kan godt hende vi kan finne en type regulering for å sette noen rammer rundt de store konsernene, sier hun, men mener SVs profittforbud også vil ramme de små.

Hun mener det bak alle forslagene fra SV ligger en motstand mot private barnehager generelt.

Ifølge Venstre-lederen la den rødgrønne regjeringen opp til rutiner som førte til at de private barnehagene fikk offentlig støtte så lang tid på etterskudd at mange små aktører brakk ryggen. Det bidro ifølge hennes mening til at mange små gikk inn i de store konsernene.

– Først bidro de til de store, og så bruker de de store til å ta de siste av de små, sier hun.

Siv Jensen hadde på grunn av deltagelse i konfirmasjon ikke anledning til å kommentere Lysbakkens utspill.