34 stortingsrepresentanter er nok til å kreve nytt valg av stortingspresident

Presset mot stortingspresident Olemic Thommessen øker. Men det er Høyre og samarbeidspartnere som sitter med nøkkelen til om han fortsetter.

Olemic Thommessen (H) kan bli en av de første stortingspresidenter som blir utsatt for krav om nyvalg i perioden. I fjor vår overlevde han et mistillitsforslag.
  • Alf Ole Ask

Rødts ene stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes, sier at partiet nå arbeider for å samle 34 underskrifter for å få nyvalg av presidenten. Han ser optimistisk på muligheten for å få dette til, og dermed presse Olemic Thommessen ut av presidentstolen.

Moxnes har varslet et mistillitsforslag, men formelt er det ikke slik en skifter ut en president i Stortinget. Mistillitsforslag fremmes mot Regjeringen eller statsråder. Stortingspresidenten kan skiftes ut etter en fastlagt prosedyre.

I Stortinget forretningsorden paragraf 6 heter det: «Dersom minst en femtedel av representantene sender skriftlig krav til presidenten om nytt valg av Stortingets president eller en visepresident, skal Stortinget foreta slikt valg.»

Det er 169 representanter på Stortinget.

Rødts Bjørnar Moxnes jobber for nyvalg av president

Det betyr at det trengs 34 representanter for at Stortinget må holder et nytt valg på president.

Håper å få det til

– Vi jobber nå etter disse linjene for å samle nok støtte, sier Moxnes til Aftenposten.

I juni stemte SV og Sp for mistillit til Olemic Thommessen. I dag har de to partiene tilsammen 30 mandater på Stortinget. Miljøpartiet De Grønne og Rødt har ett hver og dermed har mistillitspartiene 32 representanter. De mangler to for å få nytt valg.

SV og Miljøpartiet De Grønne har signalisert at de kan være med på å avsette Thommessen.

Moxnes sier at dersom de får nok som underskriver et slikt krav, vil det bli holdt skriftlig avstemning.

Det betyr at Høyre og deres samarbeidspartnere må fremme Thommessen på nytt – og han må danke ut en annen kandidat i en skriftlig avstemning. Moxnes håper på avhoppere.

Sp i tenkeboksen

Det er ikke gitt at alle mistillitspartiene stiller opp:

– Vi vil vurdere dette etter at vi neste onsdag har hørt forklaringene fra presidentskapet i det møte som skal være med finanskomiteen og de parlamentariske lederne, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Neste onsdag skal presidenten på dette møtet informere om den nye kostnadssprekken i byggeprosjektet Prinsens gate 26.

Arnstad sier at det er flere ting som gjør saken mer alvorlig nå, blant annet at det har tatt en måned fra rapporten om de nye overskridelsene var ferdig til presidentskapet fikk den.

Hun sier at det avgjørende er hva KrF og de tre regjeringspartiene signaliserer.

– Det er ikke noen vits i å ha en ny avstemning, dersom flertallet bare gjenvelger ham, sier Arnstad.

Hun viser til at regjeringspartiene og KrF gjenvalgte Thommessen i fjor høst til tross for sterke oppfordringer om å finne en annen kandidat.

En rekke aviser har på lederplass krevd at Thommessen tar ansvar og Aftenposten mente på lederplass at direktør Ida Børresens avgang ikke skjermer stortingspresidenten.

En splittet nasjonalforsamling

Moxnes viser til at Thommessen ble valgt med minst mulig margin i fjor høst, med 86 stemmer. Tre representanter stemte blankt. Ap stilte egen kandidat, Eva Kristin Hansen, som nå er visepresident.

Moxnes viser til den unisone kritikken som Thommessen fikk og uttalelser fra blant annet Venstres Abid Rajas uttalelser.

En lang rekke partier, blant annet Aps finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud sier at saken er blitt enda mer alvorlig. Men både hun og KrFs finanspolitiske talsperson sier til VG at de vil avvente til etter orienteringsmøte før de trekker noen konklusjoner.

Dette er signaler som gjør at Moxnes mener det vil være mulig å få de nødvendige 34 underskriftene som gjør at en slik avstemning må holdes.